Sağlık Bakanlığı , İzmir pilot olmak üzere başlatılan “Renkli reçete bilgi sistemi” uygulaması ile tüm reçetelerin ve ilaç kullanımlarının türlerine göre kayıt altında olmasını amaçlıyor.

Aile hekimleri uygulamaya tepkili. İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Birol Kocaman, bu uygulamanın iş yükünü artıracağını belirterek “Aile hekimi olarak bazı bölgelerde günlük yaklaşık 100 hasta bakmaktayız ve hekim başına düşen hasta sayısı halihazırda bazı metropol kentlerde 4 binleri bulmakta. Bu rakam Avrupa Aile Hekimleri Birliği UEMO’nun belirlediği değerlerin yaklaşık 3 katı. İzmir’de pilot uygulama olarak başlatılan ve tüm ülke geneline yayılması planlanan ‘renkli reçete ’ uygulaması hekimlerimize çok daha fazla iş yükleri ve sorunlar doğurmakta” dedi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, aile hekimi Dr. Nuri Seha Yüksel ise internet olmadığı zaman sistemin durduğunu, bu nedenle hastaların ilaçlarına erişim sorunu yaşayacağını belirterek “İşleyişimiz çok ciddi aksatıyor. Bizler işlerle uğraşırken bekleyen hastalarda tahümmülsüzlük artıyor, şiddet olayları da artabilir. Ayrıca medikal reçetelerde de ciddi sorunlar var. Altyapı sorunu olan bir sistem” diye konuştu.

Renkli reçete uygulamasına geçilme gerekçesini de bilmediklerini anlatan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Birol Kocaman, özetle şunları kaydetti: “Ortalama 4.8 dakika olan muayene süresi renkli reçete uygulaması ile yaklaşık olarak 2 katına çıkıyor. Bu da bekleyen hastalar ile bizi karşı karşıya getirecek ve sağlıkta şiddet olaylarını tetikleyen durumlar ile karşı karşıya getirebilecek bir durum. Ayrıca sistem internet olmadan da çalışmıyor ve hastalar mağdur olabilir. Bir başka sorun sonda, alt bezi gibi medikal malzemelerin yazımında yaşanıyor. Burada bir kaos söz konusu. Altyapısı hazırlanmamış bir sistem. Aile Hekimleri olarak İzmir’den başlatılan renkli reçete uygulamasına karşıyız.”

Koruyucu hekimlik aksıyor

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nuri Seha Yüksel ise altyapı yetersizliği olan sistemin hasta ile hekim arasına girdiğini, işleyişi de aksattığını anlattı. Yüksel, “Önceden yalnızca kırmızı ve yeşil reçete ilaçları kaydedip sisteme aktarıyorduk, bu sistem üzerinden gidiyordu. 26 Eylül’den sonra bakanlık ‘bütün ilaçları oraya aktarın’ dedi. Günde 80-100 poliklinik yapan doktorun iş yükü artacak. Sistem bize yetişmiyor. 2 haftalık tecrübe bu sistemin bizim nitelikli sağlık sistemi verdiğimizi engellediğiniz gösteriyor. Bazen sistem çöküyor. ‘Şu an sizinle ilgili işlem yapamıyoruz’ deniyor, hasta ile hekim karşı karşıya kalabilir. İzmir’de 2 haftadır ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sistem nitelikli sağlık sistemi vermemizi de engelliyor” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Bilişim Komisyonu Başkanı Dr. Bahadır Uçar da “Görüşümüz renkli reçete sisteminin eksiklikleri giderilmeden, bu sisteme başlanmaması ve eski sistemin işlerliğinin devam ettirilmesidir” diye konuştu.

Renkli reçete uygulaması nedir?

Bakanlık aşağıdaki genelge ile konuyu duyurmuştu:

Bilindiği üzere Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı “Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Önlenmesi” başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeni mucibince “Elektronik Renkli Reçete Sistemi” kurulmuş ve 14/03/2017 tarihli ve E.966 (2017/1) sayılı Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Projenin devamında 28/11/2017 tarihli ve E.4437 (2017/4) sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar, 05/03/20l8 tarih ve E.672(2012/2) sayılı Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları içerecek şekilde kapsam genişletilmiştir.

05/03/2018 tarih ve E.671 sayılı Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesi talimatlandırılmıştır. 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Bakanlığımız E-Reçete Sistemi üzerinden imzalamaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Kaynak: Cumhuriyet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…