Rektörlük İçin Üç Yıl Profesörlük Şartı İkinci Kez Kalktı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha önce kaldırılıp geri getirilen rektörlük için üç yıllık profesörlük şartı, TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliklerine atamalarda kamuda en az beş yıllık hizmeti bulunma şartı kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yükseköğretim kurumları görevlileri hakkında değişiklikler yapıldı.

Rektörlük için üç yıl profesörlük şartı aranmayacak, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı rektör görevlendirmesi yapabilecek, Yükseköğretim Kurulu norm kadro yönetmeliği hazırlayacak.

Değişiklikler, 17 numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde ve 2 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapıldı.

Rektörlük için 3 yıl profesörlük şartı ikinci kez kalktı

Rektörler için en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanır maddesinden üç yıl şartı kaldırıldı.

Söz konusu şart daha önce de 9 Temmuz tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmıştı.

15 Temmuz’da yayınlanan 4 numaralı kararname ile konuyla ilgili 3 numaralı kararnameye ek madde eklenmiş ve rektörlük en az 3 yıl profesörlük şartı geri getirilmişti.

Bugün yayınlanan kararname ile “en az üç yıl” ibaresi tekrar kaldırıldı.

YÖK Başkanına rektör görevlendirmesi

Kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan tarafından yapılacak rektör görevlendirmesini  “Yükseköğretim Kurulu Başkanı” yapılabileceği şeklinde değiştirildi.

Buna göre kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

29 Ekim 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile rektörlük seçimleri kaldırılmıştı.  Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre rektörler Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanmaya başladı. Bir ay için önerilenlerden birinin atanmaması ve YÖK’ün iki hafta içinde yeni aday göstermemesi halinde Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapıyor.

Norm kadro

Buna göre Yükseköğretim Kurulu norm kadro yönetmeliği hazırlayacak.

Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

Bu maddeye göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bugünden itibaren altmış gün içinde yürürlüğe konacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye dek yükseköğretim kurumları atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilecek.

Norm kadro, kadro fazlalığı nedeniyle öğretmenlerin başka okullarda görevlendirilmesini içeriyor. 4+4+4 sistemiyle okulların dönüştürülmesi üzerine 30 bini sınıf öğretmeni olmak üzere, 70 bine yakın öğretmenin norm kadro fazlası durumuna düşmüştü. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası bu konuya karşı eylemler düzenlemişti.

TÜBİTAK üyelerine beş yıl kamu hizmeti şartı kalktı

Değişikliklerden biri de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ilgili

TÜBİTAk yönetim kurulu üyeliklerine atamalarda kamuda en az beş yıllık hizmeti bulunmak şartı kaldırıldı.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…