Mustafa Demirtaş’ın “Özgürleşme Siyasetinde Fark ve Olay” isimli çalışması Otonom Yayıncılık’tan çıktı. Yazar bu kitabında Foucault, Negri, Hardt, Badiou, Rancière, Derrida ve Nancy’nin “fark” ve “olay” kavramlarına getirdikleri katkıları tartışıyor.

“Arzu Politikası: Deleuze ve Guattari Etkisi” kitabının yazarı Mustafa Demirtaş’ın “Özgürleşme Siyasetinde Fark ve Olay” isimli çalışması da Otonom Yayıncılık’tan çıktı.

Demirtaş bu çalışmasında “fark” ve “olay” kavramlarının çağdaş felsefede nasıl farklı boyutlar kazandığına odaklanıyor; Michel Foucault, Antonio Negri & Michael Hardt, Alain Badiou, Jacques Rancière, Jacques Derrida ve Jean-Luc Nancy’nin fark ve olay kavramına getirdikleri katkıları tartışıyor.

Tüm bu filozofların düşüncelerinin, değerini özgürleşmeden alan bir siyaset üzerine araştırmada ortaklaştığının vurgulandığı kitapta, “Tüm bu çağdaş düşünürlerde fark ve olay, siyasette iktidar yerine özgürleşmeyi olumlamanın kavramsal araçları olarak belirir” deniliyor.

Öte yandan kitap sadece fark ve olay kavramlarının çağdaş felsefede kazandığı farklı boyutları ve ritimleri ortaya koymakla kalmıyor. Okura bu düşünürlerin felsefi-politik kişilikleriyle özdeşleşmiş olan tarih, çokluk, devrim, eşitlik, adalet ve dünya gibi meseleleri yeniden değerlendirebileceği bir zemin de sunuyor.

Arka kapaktan

“Bir olay tam olarak bir farklılığı kurar ve ikamet ettiğimiz dünyada birdenbire belirerek dünyanın egemen güçleri açısından olanaksız gibi görünen şeylerin yolunu döşer; mevcut duruma karşın bir yenilik olanağını açığa çıkarır… Olay ve fark, siyasi mücadelelerde yeniliğin yaratıcı gücüdür.”

Kaynak: Gazete Karınca

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…