Prof. Dr. Ünal Akkemik orman alanlarının yapılaşmaya açılmasının büyük risk olacağını vurgulayarak; “Bu alanlar ve bunlara mücavir olan yerlerin mutlaka kapsam dışında tutulması gerektiğini söyledi.

Maraş merkezli gerçekleşen depremlerin 18. gününde Resmi Gazete’de yayımlanan “OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi” başlıklı kararnameyle orman alanları ve meralar yapılaşmaya açılabilecek. Deprem bölgesinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına resen karar alma yetkisi veriliyor. Kararnamede ayrıca “Köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılır” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK RİSK!

Fotoğraf: Ünal Akkemik’in kişisel arşivinden alınmıştır
  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…