NBŞ ve tatlandırıcıda artış sebebi: Hükümet

Şeker fabrikalarını denetleyen Sayıştay, kanser riski yaratan nişasta bazlı şeker üretiminin ve tatlandırıcı ithalatının arttığı uyarısında bulundu, nedenini ise hükümet politikalarına bağladı

Türkiye Şeker Fabrikaları 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu, ölümcül hastalıklara yol açabilecek nişasta bazlı şeker kullanımında ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatında yaşanan artışı ortaya koydu. Sayıştay, sağlıklı şeker olarak da bilinen pancar şekerinin üretiminin ise her yıl düştüğünü tespit etti.

Türkiye’nin yıllık pancar şekeri üretim kapasitesinin 3 milyon 141 bin ton olduğunu ifade eden Sayıştay, 14 fabrikası özelleştirilen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’nin üretim kapasitesindeki payının yüzde 65 oranında olduğunu ifade etti. Şirketin pazar payının “dalgalı bir seyir” izlediğini dile getiren Sayıştay, payın dalgalanmalar nedeniyle yüzde 51 oranına kadar gerilediğini ifade ederek, şu tespiti yaptı: “Pazar payındaki inişli çıkışlı seyrin en önemli nedenleri, özel sektör fabrika sayısının artması, mısırdan nişasta bazlı şeker üretim miktarının yükselmesi ve şirkete bağlı fabrikaların üretim maliyetlerinin yüksekliğinin etkisi bulunmaktadır. Ayrıca özel sektör fabrikaları ile nişasta bazlı şeker üreticilerinin maliyet ve fiyat açısından sahip oldukları avantaj sebebiyle etkili pazarlama politikaları uygulamaları da pazar payının seyrinde rol oynamaktadır.”

BAKANLAR KURULU ARTIRDI

AKP’nin halk sağlığını hiçe sayan kararları arasında yer alan “nişasta bazlı şeker oranının artırılması” kararına da değinen Sayıştay, “Nişasta bazlı şeker üretim kotalarının her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 25 ve 50 arasında değişen oranlarda artırılması ve değişik kanallardan yurt içine giriş yapan şekerlerin de etkisi nedeniyle pancar şekeri oranları artmıyor” tespitini yaptı.

Pancar şekeri ithalatında uygulanan yüzde 135’lik gümrük vergisinin kanserojen madde olarak kabul edilen yüksek yoğunluklu tatlandırıcılarda uygulanmadığına dikkati çeken Sayıştay, ithalat vergisinin artırılmasını istedi. Denetçiler, halk sağlığının tehlikeye düştüğünü ifade ederek, şu öneride bulundu: “İlaç sektöründe kullanımı dışında tatlandırıcı ithalatına sınırlama getirilmesi için alınan önlemlerin dikkatle izlenmesi ve tatlandırıcıların ithaline sınırlama getirilmesi konusunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmalı.”

Kaynak: Birgün-Hüseyin Şimşek

İlginizi çekebilir