Mülkiyeliler Birliği, Prof. Dr. Metin Kazancı’nın derslerini iptal eden Ankara Üniversitesi’ne dair kınama mesajı paylaştı: “Yargısız infazı ve derslerden el çektirilmesini kınıyoruz.”

Mülkiyeliler Birliği, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye “Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?” dediği iddia edilen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı’nın derslerini iptal edilmesini yaptığı açıklamayla kınadı.

‘ÜNİVERSİTELER MUHBİRLİK PRATİKLERİNE SAHNE OLUYOR’

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki üniversitelerin uzun süredir yoğun bir denetim ve baskı altında varlıklarını sürdürmeye çalıştıkları belirtilerek “Demokrasinin, eleştirel düşüncenin, akademik özgürlüğün ve özgürce tartışma ortamının mekanları olması gereken üniversiteler, hukuka aykırı biçimde yürütülen disiplin mekanizmalarına, muhbirlik pratiklerine, doğrudan işten çıkarma, sözleşme yenilememe ya da ihraç uygulamalarına sahne oluyor” denildi.

Prof. Dr. Metin Kazancı’nın dersinde başörtülü bir öğrenciyle yaşadığı iddia edilen diyalog nedeniyle Ankara Üniversitesi yönetimi hiçbir soruşturma yürütmeden, savunma hakkını yok sayarak, yargısız infaz pratiği sergileyerek ders vermesinin engellendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

ÖZGÜRLÜK NEFRET SUÇU, ÖTEKİLEŞTİRME İÇERMEDEN KULLANILMALIDIR: “Üniversite’nin web sayfasında yayınlanan duyuruda ‘Üniversitemizin hiçbir birimine öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz’ denilmiştir. Halbuki üniversiteler, siyasi iktidar başta olmak üzere, toplumun geniş kesimlerini rahatsız etme pahasına her türlü düşüncenin barışçıl ve demokratik bir ortamda özgürce tartışılabildiği yerler olmalıdır. Elbette bu özgürlük, nefret suçu, ötekileştirme, cinsiyetçilik ve ırkçılık içermeden kullanılmalıdır. Ancak asıl sorun tam olarak burada başlamaktadır!

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ TEHDİT EDEN KİŞİLERİ CESARETLENDİRİYOR: Çünkü Ankara Üniversitesi yönetimi, siyasi iktidarın borazanlığını yapan bir kişinin Prof. Dr. Metin Kazancı’yı hedef gösteren yazısını, hocamızın ders vermesinin iptal edilmesine gerekçe yapmıştır. Ne kendisine savunma hakkı tanınmış ne de iddialara açıklık getirmesine imkan tanınmıştır. Halbuki aynı üniversite yönetimi, elinde bıçakla fakültelerde kol gezen, eğitim öğretim hayatını engelleyen ve öğrencilerin, akademisyenlerin can güvenliğini tehdit eden kişileri cesaretlendiren bir yönetim süreci izlemektedir. Her iki durum birlikte değerlendirildiğinde, Ankara Üniversitesi yönetiminin siyasi ve keyfi bir kararla bir öğretim üyesinin emeğini nasıl değersizleştirebildiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

SİYASİ İKTİDARIN GÖZÜNE GİRME ÇABASINDA OLDUKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ: Yaşanan bu olay sonrasında, üniversite öğretim elemanlarının ‘muhbirlik’ baskısı altında kendilerini özgür hissetmeyecekleri de ortadadır! Bir akademisyenin dersindeki tartışma konularının hem siyasi iktidarın hem de üniversite yönetiminin ne kadar sinir uçlarına dokunacağını, iktidara yedeklenen hangi aktörlerin hedefi haline geleceğini, hangi öğrencisinin kendisini ihbar edebileceğini sorgulamak zorunda kalmasının üniversiteyi üniversite yapan ilkelerle bağdaşmadığı da açıktır. Mülkiyeliler Birliği olarak, sahip oldukları makamları siyasi iktidara borçlu olan üniversite yöneticilerinin üniversiteye dair bir dert taşımadıklarını, siyasi iktidarın gözüne girme çabasında olduklarını çok iyi biliyoruz. Ancak bir gerçeği daha çok iyi biliyoruz: Haksızlıkla, hukuksuzlukla, iftiralarla, ihbarcılıkla ve siyasi çıkar hesaplarıyla yöneticilik yaptığını sananların bu meziyetleri(!), onların peşini asla bırakmayacaktır!

KAZANCI’NIN MARUZ KALDIĞI YARGISIZ İNFAZI KINIYORUZ: Bu nedenle, üyemiz ve hocamız Prof. Dr. Metin Kazancı’nın maruz kaldığı yargısız infazı, linci ve derslerinden el çektirilmesini kınıyoruz! Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin farklılıklarımızı koruyabildiğimiz, eleştirel, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir öğrenme iklimine yeniden kavuşması için yoğun gayret gösterdiğimizin ve göstereceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Kaynak: DUVAR

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…