Mesleki eğitimde müdür ve öğretmen atama yetkisi özel sektöre

Mesleki eğitimde MEB, İTO ve İSO ortaklığı ile hayata geçirilen protokol kapsamında, özel sektör temsilcilerinin ağırlıkta olduğu üç kurul oluşturulacak. Projenin işleyişinden sorumlu olacak bu kurullar, okullarda görev alacak yöneticileri, öğretmenleri ve personeli belirleyebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında imzalanan, “Mesleki Eğitimde İş Birliği” protokolü ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “2023 Vizyon Belgesi” doğrultusunda hayata geçirdiği proje çerçevesinde, İstanbul’daki 54 meslek lisesinin okul müdürleri ile yöneticilerinin özel sektörün talep ettiği kişiler arasından belirlenmesinin önü açıldı.

MEB’in, özel sektörün eğitim alanındaki etkinliğini artıran projelerinden yalnızca biri olan ve İTO, İSO ortaklığıyla hayata geçirilen, “Mesleki Eğitimde İş Birliği” protokolünün detayları belli oldu. Meslek liselerinde eğitim verilen alanları sektörle birlikte dizayn etmek ve mezunları iş hayatına hazırlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılacak işler, özel sektörün kamu okullarında artan etkinliğini gözler önüne serdi.

TEMSİLCİLER AĞIRLIKTA

Protokol çerçevesinde isimleri, “Proje Danışma Kurulu (PDK), Proje Yürütme Kurulu (PYK) ve PYK İl Kurulu” olmak üzere üç kurul oluşturulacağı bildirildi. PDK’de, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ile müdürlükten iki koordinatörün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (STB) bir, İSO’dan ve İTO’dan ise iki ismin görev yapacağı açıklandı. PYK’de görev alacaklar ise “İl veya ilçe milli eğitim müdürü ve görevlendireceği temsilci, STB’den bir temsilci, İTO ve İSO’dan iki temsilci” şeklinde sıralandı.

MEB’in görevlendirdiği bir temsilci başkanlığında yılda en az altı kere toplanacak Protokol Yürütme Kurulu’nun teknik eğitime yönelik yapılacak mesleki faaliyet ve projeleri gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bildirildi. Sektörden isimlerin ağırlıkta olacağı kurula, görevlendirilmesi istenen okul müdürünü, müdür yardımcısını ve istenilen öğretmenlerin atama talebini il koordinatörlüğüne iletme görevi de verildi.

İlginizi çekebilir:  25 yıl sonra en büyük öğretmen grevi

Protokole göre, PYK İl Kurulu, sektörün talep ettiği idarecileri, öğretmenleri ve diğer personeli “değerlendirerek” Proje Danışma Kurulu’na (PDK) iletecek. Her öğretim yılında en az iki defa toplanacağı belirtilen PDK ise okullarda görev alacak müdür, müdür yardımcısı, atölye ve laboratuvar ile gelen bilgi öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve diğer personelin atamaları konusunda karar alabilecek.

PDK tarafından “uygun” bulunan eğitimciler, MEB Personel Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Okuldaki hizmet süresi dolan yönetici ve öğretmenlerin görev süresinin uzatılması ya da sonlandırılmasına yönelik karar da bu kurulların görüşleri doğrultusunda verilecek.

Kaynak: Birgün – Mustafa Mert Bildircin

İlginizi çekebilir