‘Menderes Havzası Kirliliği ve Halk Sağlığı’ söyleşisi

Menderes nehrindeki kirliliğin doğaya ve insana zararlarına karşı ortak mücadele etme kararı alan dört ilin (Denizli, Uşak, Aydın ve Afyon) doğaseverlerinin kurduğu “Menderes Havza İnisiyatifi” eğitim çalışmaları, ‘Menderes Havzası Kirliliği ve Halk Sağlığı’ söyleşisi ile devam ediyor.

Söyleşi iki hekimi ağırlıyor; halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Germencik, İncirliova ve Aydın bölgesindeki JES’lerin sağlık üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları ve Kızılcaköy ile Ulubey mücadelelerine katkılarıyla bilinen Uz. Dr. Metin Aydın.

Söyleşi 15 Aralık Cumartesi günü, Eflatun sokakta yer alan Mimarlar Odası Denizli Şubesi konferans salonunda saat 15.00’de gerçekleştirilecek.

“Menderes Havza İnisiyatifi” kimdir, neler yapıyor?

“Menderes Havza İnisiyatifi”, Menderes nehrindeki kirliliğin doğaya ve insana zararlarına karşı ortak mücadele etme kararı alan dört ilin (Denizli, Uşak, Aydın ve Afyon) doğaseverlerinin kurduğu bir sivil platformdur.

İnisiyatifin Denizli Bileşeni haftalık toplantıların yanı sıra halk ile buluşmalar, bilgilendirme toplantıları ve saha çalışmalarını önüne koyuyor.

İnisiyatif, şu ana kadar eğitim faaliyeti olarak iki söyleşi gerçekleşti. İlki ‘Büyük Menderes Su Yolu Uygarlıkları’ teması ile gazeteci Yaşar TOK tarafından gerçekleştirildi. İkincisi ise ”Büyük Menderes Havza Kirlilik Sorunları” teması ile Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Duran tarafından yapıldı.

Denizli Bileşeni, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra saha gezileri, ekoloji mücadelelerine destek ve ekoloji sorunlarının görünür kılınması adına faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Ekololoji mücadelelerine destek konusunda Kızılcaköy’lü kadınların Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES’e) karşı direnişlerine yerinde destek ziyareti gerçekleştirildi. Yine bu hafta içinde Kızılcaköy’lü kadınların JES’e karşı direnişlerinin kriminalize edilme girişimlerine, haksız ve hukuksuz saldırılmasına karşı demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çal Akkent’te meyve suyu fabrikasının Menderes’i nasıl kirlettiği yerinde incelenerek inisiyatif üyelerine aktarıldı. Çal yöresi muhtarları ile Menderes kirliliği ve suyun kullanımı ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı.

Bu hafta İnisiyatif yeni bir çalışmayı da önüne koydu. Sarayköy’de yapılacak Tekkehamam-2 Jeotermal Santrali ile ilgili halk buluşmaları ve bilgilendirme toplantıları yapmaya başladı. JES’in doğaya, tarıma ve insan yaşamına olası etkileri köylülerle paylaşıldı ve konu ile ilgili düşünceleri ele alındı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci ile ilgili bilgi verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çevrenin korunması amacıyla yapılan faaliyetler ve yerel yönetimlerin ekoloji konusunda tutumları da gözden geçiriliyor. Nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz, kent sözleşmesinde ekoloji kapsamında neler yer almalı soruları da sıcak gündem olarak İnisiyatifin önünde duruyor.

Menderes Havzası İnisiyatifi’nden havzanın uygarlıklarını tanıtan söyleşi

Kirliliğe karşı ‘Menderes Havzası İnisiyatifi’

http://ozgurdenizli.com/buyuk-menderes-havza-inisiyatifi-denizli-bileseni-kizilcakoy-jes-direnisine-destek-verdi/

http://ozgurdenizli.com/buyuk-menderes-havza-kirlilik-sorunlari-masaya-yatirildi/

İlginizi çekebilir