Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süresi anlaşmazlıkla sonuçlandı. Süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na sevk edildi.

Milyonlarca kamu emekçisini ve emekliyi ilgilendiren toplusözleşme görüşmelerinde hükümetin 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3’te ısrarı sonucu anlaşma sağlanamadı. Hükümet kamu emekçilerini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na terk etti.

1 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Kamu işvereninin son teklifi olan 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için yüzde 3+3 de kabul görmemişti. Hükümetin kamu emekçilerinin kayıplarını ve taleplerini karşılamayan sefalet zammı teklifinin ardından görüşmelerin son gününde yetkili konfederasyon Memur-Sen hükümetten yeni ve kabul edilebilir bir teklif beklediğini açıklamıştı. Memur-Sen’in mesai bitiş saatine yakın, saat 15.00’te yaptığı iş bırakma eylemi ise sınırlı kalmış, Kamu-Sen hükümetin teklifini bakanlık önünde protesto etmiş, KESK ise Türkiye’nin birçok ilinde eylem yapmıştı.

KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİNDE TUTANAK TOPLANTISI TAMAMLANAMADI

Toplusözleşme görüşmelerinde müzakere sürecinin sona ermesini tutanak altına alacak toplantı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un kabine toplantısına katılması nedeniyle tamamlanamadı. Müzakere sürecinin sona ermesinin ardından yetkili konfederasyon Memur-Sen yetkilileri, toplantı tutanağı tutmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na geldi ancak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un kabine toplantısına katılacak olmasından dolayı toplantı tamamlanamadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur Sen Toplusözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Toplu sözleşme görüşmelerinde müzakerelerin sona ermesi kapsamında Bakanlıkta toplantı tutanağı düzenlemek amacıyla gerçekleştireceğimiz toplantı, Sayın Bakan’ın kabine toplantısına katılacak olması sebebiyle tamamlanamadığından, kabine toplantısı sonrasında yeniden bir araya gelmek umuduyla Bakanlıktan ayrıldık” diye konuştu.

HAKEM KURULU SÜRECİ BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecinin bugünden itibaren resmen başladığını açıkladı. Selçuk “Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak” dedi.

KURUL’UN 7 ÜYESİNİ CUMHURBAŞKANI BELİRLİYOR

Görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı ve Memur-Sen’in görüşmelerin uzatılması teklifi de yanıtsız bırakıldığından bundan sonraki süreçte konu Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınacak. Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak. Ancak kurulun yapısı incelendiğinde kamu emekçileri aleyhine işveren tarafının belirleyici durumda olduğu görülüyor. Çünkü 11 kişilik kuruldan yalnızca 4 kişi sendikalar, 7 kişi ise Cumhurbaşkanınca belirleniyor.

Cumhurbaşkanının belirlediği 6 üye; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanı, başkan vekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından bir, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört, üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından bir üye olarak belirleniyor. En fazla üyeye sahip konfederasyondaki sendikalar tarafından aynı bilim dallarında önerilecek 7 öğretim üyesinden bir üyeyi de yine cumhurbaşkanı seçiyor. Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye olmak üzere 4 kişi de sendikalar tarafından belirleniyor.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ YÜZDE 4+4’TÜ

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memurkonfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Kaynak: EVRENSEL

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…