Özgür Denizli

Memur-Sen, binasındaki iş cinayeti hakkında 5 gün sonra açıklama yaptı

Memur-Sen, merkez hizmet binası inşaatındaki iş cinayetine ilişkin açıklama yaptı, somut iddialara bir açıklık getirmedi.

Memur-Sen, genel merkez hizmet binası inşaatında bir işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin sessizliğini, gelen tepkiler üzerine bozdu. Alınan tedbirlere rağmen iş kazası sonucu işçinin yaşamını yitirdiği savunulan açıklamada tedbirler, iş yapımı sırasında tedbirler, risk analiz raporları vb. şeklinde sıralandı. Ancak, işçinin emniyet kemerinin olmaması ve düştüğü iskelenin durumuna ilişkin iddialara bir açıklık getirilmedi.

Memur-Sen, tepkiler üzerine 4 Ağustos günü genel merkez binası inşaatında gerçekleşen iş cinayetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İşçi Ramazan Akbaş’ın ölümünden üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, “Kazanın ardından Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın Başkanlığında bir heyet müteveffanın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak işçi kardeşimizin maddi manevi bütün haklarının eksiksiz yerine getirilmesi için konunun bizzat yakından takipçisi olacaklarını bildirerek acılarını paylaşmışlardır” denildi.

İŞİN YAPIMI SIRASINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Yaşamını yitiren işçinin üzerinde çalıştığı platformdaki güvenliğe ilişkin bilgiye yer verilmeyen açıklamada, inşaatta alınan önlemler şöyle açıklandı: “İş sağlığı ve güvenliği hükümlerini her şeyin üstünde tuttuğumuz sözleşmelerimize, titizlikle hazırladığımız iş sağlığı ve güvenliği şartnamelerine ve hizmet sözleşmelerine, yapılmış acil durum eylem planlarına, uzmanlarca hazırlanan risk analiz raporlarına, yetkin İSG uzmanları tarafından her bir çalışana verilen periyodik eğitimlere, kişisel koruyucu donanımların elden imza karşılığı verildiği zimmet tutanaklarına, işin yapımı sırasında alınmış olan tedbirlere, başta eski adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu iş müfettişleri olmak üzere İSG uzmanları, müteahhit firma ve alt yüklenici firma tarafından yapılan denetimlere, yerine getirilen İSG talimatlarına ve uygulamalarına, yapılmış işyeri İSG kurul toplantılarına rağmen bu elim kaza meydan gelmiştir. Ayrıca, Konfederasyonumuzun çalışma hayatına dair ilkesel bakış açısıyla yürütülen hizmet binamızın inşaatına ilişkin olarak başından bu yana tüm çalışanlar için All Risk sigortasından, ferdi kaza sigortalarına kadar güven içerisinde çalışmaları için tüm gereklilikler yerine getirilmiştir.”

Ancak işçinin emniyet kemerinin, iskelenin korkuluğunun olmaması ve bina ile iskele arasındaki boşluğa karşı önlem alınmadığı iddiaları yanıtsız kaldı.

Exit mobile version