Meclis Sağlık Komisyonu’nda hekimlere çalışma yasağı getiren ‘madde 5’ değişikliklerle oylanmadan geçti

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ”sağlıkta şiddet torba yasa teklifi” görüşmeleri 13 saat sürdü ve tartışmalı şekilde tamamlandı.

Komisyonun gündeminde ‘KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan düzenleme”yi içeren Madde-5 vardı.

Komisyon görüşmelerine AKP’nin yasa teklifini protesto eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcileri de katıldı. Muhalefet tarafından yasa teklifinin “en kritik” maddesi olarak görülen 5’inci madde ile güvenlik soruşturmasına takılan ve KHK ile ihraç edilen hekim ve diş hekimleri sadece SGK ile anlaşması olmayan kurumlarda çalışabilecek.

Gergin geçen komisyon görüşmelerinde HDP, 5’inci maddenin Anayasanın 2, 10,11,18,38 ve 48’inci maddelerine aykırı olduğu ve maddenin “Türkiye’deki hekimlerin büyük çoğunluğu açısından çalışma hakkını fiilen imkansız hale getirdiği, adaletsiz ve hukuksuz olduğu” gerekçesiyle tasarının tamamen kaldırılması için değişiklik önergesi verdi.

HDP VE CHP’DEN TASARININ GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ

HDP’nin değişiklik önergesinin gerekçesinde, maddenin hekimlerin hem anayasadan kaynaklı hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) kaynaklı çalışma hakkını tamamen ortadan kaldıracağı ve hekimleri işsizliğe sürükleyeceği belirtildi. Ayrıca SGK ile anlaşması olmayan özel kuruluşların neredeyse hiç olmadığı belirtilerek, madde ile güvenlik soruşturması sonucu devlet kurumlarında çalışamayan hekimlerin iş olanaklarının ortadan kaldırılmak istendiği belirtildi. CHP de maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle teklifin tamamen kaldırılması yönünde değişiklik önergesi verdi.

AKP, GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEYENLERERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK TEKLİF ETTİ

AKP, maddenin güvenlik soruşturmasından geçemeyenlere ilişkin, SGK ile anlaşması olmayan yerlerde çalışabilmesi ile ilgili bölümüne ilişkin değişiklik önergesi verdi. Önergede, güvenlik soruşturmasına takılanların SGK anlaşması olan yerlerde çalışabilmesinin önünün açılması istendi. Bununla birlikte çalışma yasağı 600 gün devam edecek.

ÇALIŞMA YASAĞI MADDESİ OYLANMADAN GEÇTİ

HDP, CHP milletvekilleri ve TTB temsilcilerinin ifadelerine göre görüşmeler bitmediği halde, madde okunmadan oylamaya geçildi, eller bile kaldırılmadığı halde kabul edildi. Telaş içerisinde hekimlere ve diş hekimlerine çalışma yasağı komisyondan geçirilmiş oldu. Madde 5’de yapılan değişikliğin ne olduğu bile tam olarak bilinmiyor.

https://www.pscp.tv/w/1lDGLMZOgryJm?t=3m3s

https://mobile.twitter.com/draliseker/status/1059939963788247041?s=17

 

 

 

 

İlginizi çekebilir