Eşi farklı meslekte olan öğretmenler, MEB’in her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara atama hakkı tanımasına tepkili.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, her ikisi de sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlara, eş durumu ataması hakkı tanıması üzerine bu statüde çalışan öğretmenlerin sorunları yeniden gündeme geldi. Eşi farklı bir meslekte olan öğretmenler duruma tepki gösterirken iş güvencesi tartışmaları da başladı.

‘Mobbing altındalar’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının ciddi bir sorun olmaya başladığını belirterek, “öğretmene değer ve güven veren bir sistem vaat ediliyor ama ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin iş güvenceleri yok, ciddi bir mobbing altındalar, sözleşme yenilenmemesi ve iptali tedirginliği yaşıyorlar’’ dedi.

Tüm öğretmenlere iş güvencesi getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti: “Soruna kalıcı çözüm üretilemediği sürece daha da çok sıkıntı yaşanacak. Anayasaya aykırı bir düzen nasıl yapılabilir? Hem eğitim emekçilerine hem öğrencilere değer veren bir eğitim sistemi inşa edilecekse öğretmenlerin iş güvencesine sahip olması lazım. Fiili iş güvencesi yok. Aynı sınıflarda, aynı binalarda, aynı işi yapanlar, öğrencilerin yaşamına dokunanlar, ‘ kadrolu’, ‘ücretli’, ‘sözleşmeli’ diye ayrılamaz. Aynı öğretmen odasında kadrolu, ücretli sözleşmeli diye eşitsizlik yaratılmış durumda.

Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, “sözleşmeli öğretmenlik’’ uygulamasının en baştan yanlış olduğuna dikkat çekerek, “Kadrolu öğretmenle aynı işi yapıp birtakım konularda farklılık oluşması mesleki verimi olumsuz yönde etkiliyor’’ dedi. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin uygulanmaması, mülakatın da kaldırılması gereğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Bakanlığın uygulamalarına bakıldığında sözleşmeli öğretmenlikten uzaklaşmak gibi bir durum görmüyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki öğretmen açığını kapatmak için haklı bir gerekçe gibi görünse de zorlama değil, istekle gönülllükle olması gerekir. Tecrübeli öğretmenin o bölgelere isteğiyle gitmesi teşviklerle özendirilsin.

Aile kavramına eşit olarak bakıyoruz. Eşlerden birinin aynı meslekte çalışmıyor olması farklı ve olumsuz uygulama yapılmasına yol açmaması gerekiyor. Yasanın ayrımcı olmayan maddesini ayrımcı hale getirmek yasaya aykırı. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapıyoruz. Hiçbir öğretmen, eşi farklı meslekte çalıştığı için ailenin bir araya gelmesi engellenmesin. Asıl amaç eğitimi geliştirmek, daha iyiye götürmek ise bu uygulama bundan uzaklaştırır.

CHP’li Kaya’dan Bakan’a soru önergesi

CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, ‘’sözleşmeli öğretmenlik’’ konusunda TBMM Başkanlığı’na, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplandırılması isteğiyle soru önergesi verdi.
‘’Sözleşmeli öğretmen’’, ‘’kadrolu öğretmen’’ ayrımının, sözleşmeli öğretmenleri mağdur ettiğini belirten Kaya, şu soruları sordu:
-Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımından kaynaklı mağduriyetin giderilmesi için;

-Sözleşmeli öğretmen uygulamasına son verilecek mi?

-Kadrolu öğretmenlere tanınan haklardan, sözleşmeli öğretmenlerin yararlandırılmamasının haklı ve geçerli gerekçeleri var mıdır? Varsa bu gerekçeler nelerdir?

-Kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapan, sözleşmeli öğretmenlere aynı hakların verilmemesi Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı değil midir?

-Sözleşmeli öğretmenlerin tayin haklarının ellerinden alınarak, eşinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya zorlanması, aile bütünlüğünün bozulması, insan haklarına aykırı değil midir?

Öğretmenlerin tepkisi sosyal medyada

-Doğacak çocuklar da mı sözleşmeli olmak zorunda?
-İki sözleşmeli öğretmen aile de diğerleri aile değil mi?
-Bunu anlamak çok zor. Aileler de ayrıştı artık.
-Bu insanlık mı? Devlet mi bu? Özel sektörde çalışanın eşi öğretmen değil mi?
-Sözleşmeli öğretmenlerin arasındaki bu ayrımcılığa son verilsin.
-Sözleşmeli öğretmenleri bile kendi içinde ayırdınız. Helal olsun!

Kaynak: Cumhuriyet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…