Mahkemeden taş ocağının ÇED kararına iptal

Muğla 1. İdare Mahkemesi, doğa cenneti Fethiye’de zeytinliklerin ve sit alanının olduğu bölgede faaliyete geçen taş ocağı için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi, İncirköy Kırkıçlı Boğazı mevkiinde kalker (taş) ocağı ve kırma eleme tesisi işletmeciliği projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı mahkemeden döndü.

Muğla Valiliği tarafından bundan altı yıl önce 15 Temmuz tarihinde verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi ve taş ocağı faaliyete geçti ve arkeolojik sit alanı, zeytinlik ve 70 bin fidan dikilen bal ormanı bulunan bölgede, dinamitle seri patlamalar gerçekleştirildi.

Avukat Bora Sarıca, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının ilgili köylerde ilan edilmediği, ruhsat sahasının 99.68 hektar olduğu ve ÇED raporu alınması gerektiği halde alınmadığı, bölgede yapılacak maden faaliyetlerinin ekolojik dengeye zarar vereceği, anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açtı.

Altı yıl sonra mahkemeden köylüleri mutlu edecek haber geldi.

MAHKEME ‘ZEYTİNLİK ALANININ YAKININA TAŞ OCAĞI OLMAZ’ DEDİ

Davayı görüşen Muğla 1. İdare Mahkemesi Danıştay 8. Dairesi’nin 19 Şubat 2015 tarihinde zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılatırılması hakkında Kanunu’nun 20. Maddesinin amacının aşan bir düzenleme olduğu gerekçesiyle verdiği iptal kararını hatırlatarak “Söz konusu kanunun 20. Maddesinin amacının ise gerekli tedbirler alınmış olsa bile zeytinlik sahalarında ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç olmak üzere kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesislerin yapılmasını ve işletmesini önlemek olduğu açıktır” dedi.

‘3 KM’LİK MESAFEDE KURULAN TAŞ OCAĞININ ZEYTİNLİKLERE ZARAR VERMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Mahkeme işletme konusu taş ocağı proje sahasına 3 km’lik mesafede zeytinlik alanlar bulunduğunu ve söz konusu zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek kararında şöyle dedi:

“3573 sayılı Kanunu uyarınca zeytinlik sahalarının 3 km’den daha kısa mesafede kurulması mümkün olmayan tesislerden olan “kalker ocağı ve kırma eleme tesis işletmeciliği” projesine ilişkin olarak Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

İŞLETME SAHASI 100 HEKTAR ANCAK ÇED’DE TAŞ OCAĞI ALANI KÜÇÜLTÜLDÜ

Mahkeme ayrıca işletme ruhsatı yaklaşık 100 hektar olan taş ocağı için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının ise 17.54 hektar alan için alındığına dikkat çekerek işletme ruhsatı 25 hektardan büyük olan taş ocağı alanı için ÇED raporunun hazırlanmamasının hukuka aykırı olduğunu kaydederek açıklanan nedenlerle 22 Mayıs tarihinde dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Kaynak: ARTI GERÇEK-Rıfat DOĞAN

İlginizi çekebilir