Antalya’da 1. Derece SİT alanı içindeki Kındılçeşme’yi yapılaşmaya açan imar planı iptal edildi.

Antlaya’da 1. Derece doğal sit alanı içinde yer alan Kındılçeşme kampının yapılaşmaya açılarak bungalov tipi villaların yapılmasının önünü açan imar planı iptal edildi. Yargıdan iptal kararı gelene kadar sit alanındaki yapılaşma büyük bir hızla ilerledi, ağaçlar kesildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kemer’deki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 1’inci derece doğal sit alanı, milli park ve orman alanı Kındılçeşme kamp alanı için 2015 yılında plan değişikliği yapmıştı. Plan notlarıyla koruma alanı küçültülmüş, kamu yararı dışında turizme açılmış, çadırlı kamp alanından kamp alanına dönüştürülmüş ve bungalov tipi villalarla yapılaşmaya açılmıştı. Bu plana karşı Çıralı Sevenler Derneği, Kemer Esnafları ve Turizmcileri Derneği ve Doğa Dostları Spor Derneği ve 11 yurttaş dava açmıştı.

Antalya 3. İdare Mahkemesi davayla ilgili 6 Haziran’da verdiği kararda söz konusu plan değişikliğinin Danıştay 6. Dairesi’nin daha önceki plan iptali gerekçelerinin ve sorunlarının giderilmesine yönelik  bir çözüm üretmediğine dikkat çekti.

KIYI KANUNUNA AYKIRI VİLLA TİPİ BUNGALOVLAR İNŞA EDİLDİ

Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda imar planının olumsuz etkileri şu tespitlerle sıralandı:

-Kamp alanının yüzde 20’si yerine tümü bungalov adıyla yanındaki otelin parçası olan bazıları havuzlu villalara ayrıldı. Ayrıca kıyı kenar çizgisinden itibaren 50 metre genişliğindeki alan içinde kıyı kanununa aykırı olarak villa bungalovlar inşa edildi. Dava konusu planda bu sorunların düzeltilmesinde yönelik hiçbir hüküm bulunmuyor,

-Kındılçeşme kamp alanında bungalovlar dışında kampçı ünitesi düşünülmemiş. Bungalovlar yönetmelikte belirlenen kampçı başına otopark alanı dahil 80 metrekare sınırının üzerinde 27 tanesi 109 metrekare üçü 196 metrekare büyüklükte inşa edildi. Turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelikte belirlenen toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz hükmünün uygulamada dikkate alınmadı, dava konusu planda bu sorunu gidermeye dönük bir karar da yok.

PLAN HUKUKA AYKIRI

Rapoun sonuç kısmında “Plan ile yapılan değişikliklerin imar mevzuatına milli parklar ve kıyı kanunlarına kamu yararına şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun olmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme olumsuz görüş bildiren raporu baz aldı. Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın plan hazırlama ve onaylama yetkisinin olmadığını belirterek “Dava konusu 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 644 ve 648 sayılı KHK’lar kapsamındaki yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır” dedi.

Antalya 3. İdare Mahkemesi açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verdi. Plan sonrasında kamp alanı büyük bir süratle yapılaşmaya açılmış, kıyıda bungalovla tipi villalar inşa edilmiş, kamp alanındaki ağaçlar kesilerek doğal dokuya büyük zarar verilmişti.

KAMP ALANI BOŞALTILMIŞTI

Kındılçeşme’nin yapılaşmaya açılmasına tepki gösteren ve pek çok kez protesto gösterisi yapan sivil toplum kuruluşları ve çevrecilerin açtığı davalar sonucunda Danıştay imar planlarını, yerel mahkeme de firmanın inşaat ruhsatlarını iptal etmişti. İşletme süresi 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren firmanın Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü tarafından kaçak inşaat faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle ana işletmecilik sözleşmesi ve ek işletmecilik sözleşmesi feshedilmişti.

Sürecin ardından, Kındılçeşme kamp alanı ve günübirlik kullanım alanında tahliye ve taşınmazın idareye teslimi kararı sonrası, kurulan özel bir komisyon gözetiminde tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

KLEOPTARA KOYU’NU YAPILAŞMAYA AÇAN PLAN YARGIYA TAŞINDI

Antalya’nın Tekirova Tabiat Parkı içinde yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kleopatra Koyu’nun yapılaşmaya açılmasının önünü açan imar planı değişikliği yargıya taşındı.

Kleopatra Koyu geçtiğimiz günlerde Teknik Katı Atık Yönetim Tic.Ltd, Tekirova Kurumsal Turizm Otelcilik İnş. San.ve Tic. A.Ş ve Sembol Turizm Ve Otelcilik A.Ş Ortak girişimine 29 yıllığına kiralanmış, bu karar halkın büyük tepkisini çekmişti.

İmar planı değişikliğini yargıya taşıyan TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Barosu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na dava açtı. Söz konusu imar planıyla Antalya’nın doğal güzelliğe sahip fauna ve florasıyla dikkat çeken Tekirova Tabiat Parkı içinde yer alan gerçek ismiyle Mehmet Ali Bükü ancak Kleopatra Koyu olarak bilinen alanın doğal dokusunun bozulacağı iddia edildi.

Kaynak: Artı Gerçek

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…