MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile liselerin şehir dışına taşınmasını öngören,“Eğitim Kampüsleri” ifadesi yönetmeliğe eklendi

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’ın ”Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” değişikliği haberleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” yeniden düzenlendi. Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında ortaöğretim kurumları tanımlarına, “Eğitim kampüsleri” ifadesi eklendi. Farklı okul türlerinin tek çatı altında toplanmasını öngören projenin uygulanabilir olmadığını söyleyen eğitimciler, “Eğitim kampüsleri”nin yönetmeliğe eklenmesine tepki gösterdi.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrencilerin ödüllendirilmesi, nakillerin düzenlenmesi, okullarda düzenlenen yılsonu sınavlarının kaldırılması gibi birçok düzenlemeyi içeren değişiklikler yapıldı. Dün yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe, liselerin kent dışına çıkartılarak tek çatı altında toplanmasını amaçlayan, “Eğitim Kampüsleri” de eklendi.

“Bilimsellikten uzak”

Eğitim kampüslerini, Sağlık alanındaki şehir hastaneleri projesinin eğitime uyarlanmış hali şeklinde tanımlayan Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, “Bu model, liselerin kentlerin dışına çıkartılmasını ve eğitimin ticarileştirilmesini amaçlamaktadır” dedi. Farklı okul türlerinin tek çatı altında toplanmasının fiziki olarak mümkün olmadığını ve bilimsellikten uzak olduğunu ifade eden Aydoğan, “Bu model, rant değeri yüksek olduğu düşünülen ve özellikle şehir merkezinde yer alan okulların sermayeye satışının önünü açar” diye konuştu.

Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca, liselerde artan devamsızlık sorununu çözmek amacıyla devamsızlık yapmayan öğrencilerin ödüllendirilmesi için düzenleme yapıldı. Buna göre, derslerdeki başarısıyla üstünlük gösteren, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70’ten aşağıda olmayan öğrencilerin, “Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu” tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmesi kararlaştırıldı. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin bazıları şunlar oldu:

Atatürkçülüğe “zorunlu” dönüş

İsmet Yılmaz’ın bakanlığı döneminde yönetmelikten çıkarılan Atatürkçülük yeniden öğretmenlerin gündemine alındı. Danıştay’ın, Atatürkçülük ile ilgili konuların yönetmelikten çıkartılmasının Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olacağını hükmetmesinin ardından “zorunlu” bir adım atıldı. Yargı kararıyla yapılan değişiklikle ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılan ‘Öğretmenler Kurulu’ toplantısı gündemine, “Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar” maddesi eklendi. Liselerde aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşan ve ders içerikleri ile dönemin görüşüldüğü zümre toplantılarının gündemine de Atatürkçülük eklendi.

***

Diğer değişiklikler

»Nakil dönemi uzadı
Örgün ve açıköğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkan sağlandı. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’inci sınıfa geçen öğrencilere, nakil ve geçiş süresi için Ağustos ayı sonuna süre tanındı.

»En az iki sınav
Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esas alındı.

»Nöbetlere açıklık getirildi
Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmesi yasaklandı.

»Başarı sınavları kaldırıldı
Başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca yapılan ortak sınavlarla ilgili önemli bir karar alındı. Bu sınava katılan ve başarısını yükselten öğrenci sayısının az olması nedeniyle sınavın amacına hizmet etmediği tespit edilerek bu sınavlar kaldırıldı.

Kaynak: Birgün

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…