LGS sonuçları ve anadilde eğitim

LGS sonuçları ve Anadilde eğitim ile ilgili HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir soru önergesi verdi. Öcalan Anadilde eğitim ile eğitimdeki başarı oranı ilişkisine dikkat çekerek yanıtlanması için altı soruyu Milli Eğitim Bakanı’na sordu.

Ömer Öcalan’ın soru önergesi aşağıda:

2019 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından illerin başarı sıralaması kamuoyunda tartışılmaya başlanırken Kürt illerindeki başarısızlığın gittikçe derinleşmesi Anadilde eğitim ile eğitimdeki başarı oranı ilişkisinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.  Türkiye genelinde açıklanan LGS sonuçları sonrası belirlenen ‘il başarı sıralaması’nda yer alan Şırnak, Hakkari, Siirt, Ağrı, Mardin başta olmak üzere son 20 ilin 18’ini, anadilince eğitim göremeyen Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kürt illeri oluşturmaktadır.  Seçim bölgem olan Şanlıurfa, 2018 yılında sıralamada 77.  iken 2019 yılında  78.  sıralamaya gerilemiştir. Anadilde Eğitim verilmemesi ile birlikte sembolik olarak seçmeli ders olarak okutulan Kürtçe eğitim ile ilgili Kürtçe dersi öğretmen ataması da artık yapılmamaktadır.

Bu yıl da Yaşayan Diller ve Lehçeler kapsamında  2’si Kurmanci, 1’i Zazaki olmak üzere  2017 ve 2018 yıllarında sembolik sadece 3 Kürtçe öğretmeninin alımı yapılmıştı. Daha önce sembolik de olsa 2-3 Kürtçe öğretmen ataması yapan MEB, 2019 yılında AKP-MHP ittifakının bir sonucu olarak bu alanda hiç atama yapmadı.

Anadili temelli çiftdilli veya çokdilli eğitim adı altında dünyanın pek çok yerinde birbirinden farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Ulusal ve Uluslararası birçok çalışma ve çokdilli eğitim verilen  ülkelerdeki deneyimlerden de anlaşılacağı gibi Anadilde eğitim bireyin zihinsel gelişimini etkileyen temel bir olgudur. Yarım asırlık deneyime sahip Carol Benson, Colin Baker ve Jim Cummins gibi araştırmacıların çalışmalarından yola çıkarak çiftdilli veya çokdilli eğitimin kişinin yaşamında çok önemli bir etkiye olduğu anlaşılmaktadır.

Genel anlamda Anadilde eğitimin önemi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ;  Anadilde eğitim kişinin kimlik, akademik ve dilsel gelişimine çok önemli katkıda bulunmaktadır. Zihinsel olarak yoğun dikkat gerektiren Matematik ve Fen bilimleri gibi sayısal dersler de, çocuğun anadilinde eğitim alması dersleri anlama ve kavramayı çok daha  kolaylaştırmaktadır.

Her dil belirli bireylerin anadilidir. Anadili, dünyaya gelişinden itibaren bireyin her tür ruhsal ediniminin, duygularının, bilgilerinin, kültürünün biçimlendiği ve taşındığı ortamdır. Dil, bir halkı ya da topluluğu birleştiren, ortak hedeflere yönelten ve sosyal olarak yeniden üreten bir kültürel miras ve tarihsel bir zenginlik kaynağıdır. Ayrıca uzun bir dönem içinde şekillenen sosyal bir kurumdur. Dil, bir kültürün taşıyıcısı, hatta aynasıdır. Bir toplumun kimliğini anlamak için diline bakmak gerekir. Nihayetinde dil, ana gösterge, sembol ve kimlik kaydıdır. Dil, düşüncenin ayrılmaz bir parçasıdır. Beyinin, belleğin ve zihnin kendini nesnel ve somut olarak göstermesinin zorunlu bir öğesidir. Dil, o dili konuşan halk için bir tür müzedir, taşıyıcısı olduğu her kültür için bir tür anıttır. 

Bu bağlamda;

1- Türkiye’de Anadilde Eğitim ile ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

2- 2019 ve 2020 yıllarında Kürtçe öğretmen ataması ile ilgili bir planlamanız var mıdır?

3- Çokdilli eğitimin sonuçları ile ilgili bakanlığınızca hazırlanmış bir rapor var mıdır?

4-Son 5 eğitim ve öğretim dönenimde,  Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Iğdır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde  kaç öğrenci okulu terk etmiştir? Bunun nedenler ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?

5- Son 5 eğitim öğretim döneminde, Türkiye’de genelinde hangi ilde kaç öğrenci Kürtçe (Kurmanci-Zazaki) seçmeli dersi seçmiştir? Bu dersi seçen kaç öğrencinin eğitim talebi yerine getirilmiştir?

6- Kürtçe (Kurmanci-Zazaki) öğretmeni dışında farklı branşlarda olup Kürtçe öğretmen olmadığı için Kürtçe dersi veren kaç öğretmen görevlendirilmiştir? Bunlar hangi branş öğretmenidir?

 

 

İlginizi çekebilir