Mitoslar insanın dünyadaki varlığını inşa ederken işlevselleştirdiği “kurucu metinler” olarak karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda insanların tanrıları devreye sokarak kutsal anlam kazandırdıkları, zihinlerindeki dünyayı tasarlamak için ürettikleri anlatılar olma özelliği gösteriyorlar. Bu dünya tasarımında genellikle, insanın özne olarak kurulduğunu ve yaşamı kendi simgesel evrenini yansıtacak biçimde yeniden kurguladığını görüyoruz. Bu nedenle kurucu mitoslar bir insan kimliği ortaya çıkarmada araç olarak kullanıldığı gibi, insan-merkezli dünya tahayyülünün de dayanak noktası haline gelebiliyor.

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…