Özgür Denizli

Kültürpark’taki tahsis Koruma Kurulu’nda: Park ranta mı açılıyor?

Kültürpark’taki İZFAŞ eski hizmet binasının, Tınaztepe Üniversitesi’ne bedelsiz tahsisine tepki büyük. Konu Koruma Kurulu’nun gündeminde

İzmir’in simgesi Kültürpark ile ilgili 12 Eylül tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis toplantısında alınan, İZFAŞ eski hizmet binasının, İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne 3 yıl süre ile ‘bedelsiz tahsis kararı’ tepki çekiyor. Konu, Koruma Kurulu gündemine geliyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfı (Ses Vakfı) tarafından kurulan ve paralı eğitim yapacak olan bu merkezin kamusal ve tarihi bir alan olan Kültürpark’ta yer alması tartışmaları beraberinde getirdi. Kültürpark’ın ‘tarihi ve doğal sit’ olmasından dolayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerekiyor, fakat henüz bu plan yapılmış değil.

Hukuki süreç başlatıldı
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ekim ayında konuyla ilgili hukuki süreci başlattı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu bölge, imar planında rekreasyon alanı olarak geçmektedir. Bu kapsamda eğlence, dinlence ve piknik ihtiyaçlarına yönelik kullanımlar içerebilecekken, bu tahsis ile özel eğitim kurumunun kullanımını içermektedir. Dolayısıyla Kültürpark’ın bütününde koruma kullanma dengesinin gözetilerek bir planlama anlayışı olması gerekirken, bu karar ile aksine alanı ileride başka sermaye gruplarının parça parça taleplerine de açık hale getirerek Kültürpark’ın geleceğini tehdit altına sokmaktadır.”

‘Tahsise karşıyız’
Kültürpark Platformu da konuyla ilgili şunları vurguluyor: “Kültürpark’ın tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile korunması, yaşatılması ve kullanılması adına mücadele ediyoruz. Özel bir kuruma tahsis edilmek istenen binanın da önemi büyük. 60’lı yılların başında Enver Saatçigil’in Belediye Başkanlığı döneminde açılan, tarihi değeri olan mozaiklere sahip, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı tarafından dikilen zengin bitki varlığının olduğu alanda yer alan, bu değerli binanın herhangi bir kuruma tahsisine karşıyız. Alelacele, halkı bilgilendirmeden verilen bu kararın “hangi gerekçe ile ve nasıl bir kamu yararı için” İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edildiğini, başta Büyükşehir Belediye Başkanı’na, sonra da tüm Meclis üyelerine soruyoruz.”

200 tür, 7 bin 200 bitki var

Kültürpark 1925 Rene Danger-Prost planlarında yer alan, yangın alanlarının ortasında büyük bir park olarak tasarlanan, 1930’larda Dr. Behçet Uz’un Belediye Başkanlığı döneminde büyütülerek ‘Kültürpark’ olarak projelendirilen bir park. 42 hektar büyüklüğü ile İzmir’in en önemli yeşil alanı konumunda. Kültürpark, insan eliyle oluşturulmuş, bir kent ekosistemi olarak anılıyor. 200 bin metrekarenin üzerinde yeşil alana sahip olan Kültürpark, 200`den fazla türe ait 7 bin 200’den fazla bitki varlığını barındırıyor.

 

Kaynak :Birgün

Exit mobile version