Bugün ‘yükselen ekonomi’ olarak tabir edilen, kriz içindeki iki ülkeden; Arjantin ve Türkiye’den ve yine ülkemizde hakkında çok az şey bilinen, bilinenlerin de yanlış bilindiği, Başkanının Türkiye ziyareti sonrasında bazı sol gruplar içinde tartışma yaratan, kriz içindeki bir başka ülkeden, Venezüella’dan söz edeceğim.

Bu üç ülkenin ortak noktası derin bir finansal – ekonomik kriz ve potansiyel bir politik ve sosyal kriz içinde olmaları.

Krizin semptomları üçünde de hemen hemen aynı, ama krizin nedenleri konusunda Arjantin ve Türkiye benzeşiyor olsa da Venezüella farklılaşıyor. Ayrıca krize karşı uyguladıkları politikalar konusunda da (Venezüella) ayrışıyor. Semptomlardan başlayalım;

ULUSAL PARALARI ÇÖKÜŞ YAŞIYOR

Her üç ülkenin ulusal para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı, diğer az gelişmiş ekonomilerinin kaybından belirgin bir biçimde yüksek.

Öyle ki sadece bu hafta içinde Arjantin pezosu bir günde yüzde 24 değer kaybetti. Üstelik bu değer kaybı, ülke IMF ile Haziran’da anlaşmış ve kredinin ilk dilimi ülkeye gelmiş olmasına rağmen gerçekleşti. Benzer bir biçimde Türkiye’de de yılbaşından bu yana liranın değer kaybı yüzde 40’ı aştı.

Venezüella ise diğerlerinden farklı olarak sabit kur rejimi uyguluyor. Yani parasını serbest dalgalanmaya bırakmıyor. Ama bunun bir bedeli var: Kayıt dışı ya da kara borsa döviz piyasası. Öyle ki resmi kurda 1 dolar 10 bolivar (Venezüella para birimi) ama kayıt dışı piyasalarda 1 dolar 1.000 bolivarı buluyor.
Kısaca her üç ülkede de ulusal paralar dolar karşısında ciddi değer kaybediyor.

YÜKSEK ENFLASYON

Bu gelişmeye paralel bir biçimde üç ülkede de enflasyon oranları hızla yükseliyor. Türkiye’de resmi enflasyon yüzde 16 civarında, Arjantin’de yüzde 31 (1). Venezüella’da ise artık üç haneli hiper enflasyondan söz ediliyor (2).

YÜKSEK FAİZ

Faiz oranları da fırlamış durumda. Türkiye’de gösterge faizi yüzde 18 iken (piyasada faizler yüzde 25-30 arasında değişiyor), Arjantin’de yüzde 60’a (3) çıkartıldı. Yani döviz krizi ile enflasyon at başı gidiyor.

DIŞ BORÇ BATAĞI

Her üç ülkenin de borç stokları milli gelirlerine göre çok yüksek. Arjantin’in toplam dış borç stoku 120 milyar dolar (4), Türkiye’ninki ise 466 milyar dolar civarında. Venezüella’da ise kısa vadeli dış borç 17 milyar dolar (5).

Bu verilerden hareketle Türkiye’nin bu üçlü içinde potansiyel olarak en zor durumda olan ülke olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin kalan vadesine göre kısa vadeli borcu 179 milyar dolar, yani Arjantin’in toplam borç stokunun bir buçuk, Venezüella’nınkinin 10 katı dolayında. Döviz açık pozisyonu ise 217 milyar dolar (6), yani Arjantin dış borcunun neredeyse iki katına yakın.

Üç ülkeden son yıllarda artan sermaye çıkışlarının ve dışarıya doğru göçlerin de (özellikle Türkiye ve Venezüella) ortak bir sorun olarak altını çizmek gerekiyor.

IMF YOLU: ARJANTİN VE TÜRKİYE’YE AÇIK, VENEZÜELLA’YA KAPALI

Kısaca birbirinden farklı ekonomik büyüklüklere sahip olsalar da, bu üç ülkenin ortak yönü dış borçlarını çevirmekte zorlanması ve fiilen bir borç krizi içinde olmaları.

Bu nedenle bir zamanlar dış borcunu reddetmiş ve kazanmış olan Arjantin IMF ile anlaşmak zorunda kaldı, Türkiye iMF bu yolunda ilerliyor.

Venezüella’ya ise bu yol kapalı. Zira ülke ABD’nin çektiği uluslararası finansal bir blokaj altında. Öyle ki uluslararası para piyasalarından borçlanma yolu da (tahvil ve bono ihraç ederek) konulan ABD yaptırımları nedeniyle kapalı.

KRİZİN NEDENLERİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE’DE BENZER

Bu benzer semptomlara rağmen, Venezüella’nın diğer iki ülkeye göre krize giriş nedeni farklı.

Arjantin ve Türkiye ise benzerlik var. Her iki ülke de küresel kapitalizme (özellikle de finans piyasaları açısından) neredeyse tam entegre oldular. İkisinde de son 15 yılı aşkın bir süredir neo liberal sermaye birikimi stratejileri ve buna uygun ekonomik büyüme politikaları uygulanıyor.

Uygulanan bu politikalar büyük ölçüde yüksek cari açıkla yüksek ekonomik büyümenin sağlanması biçiminde yürüyor. Bu yüksek cari açık ise yabancı sermaye girişi (asıl olarak sıcak para) ile kapatılıyor.

Uluslararası finansal konjonktürün olumlu olduğu, yani dünyada paranın bol olduğu dönemlerde (2002 sonrası ve 2009 sonrası) bu ülkeler uluslararası finans piyasalarından bolca ucuz dolar cinsinden borçlandılar.

Ancak dönem değişip de (özellikle de FED faiz oranlarını artırmaya ve korumacılık artmaya başladığında) bu paralar kesildiğinde, ya da azaldığında, sermaye çıkışları arttığında da krize girmeye başladılar. Yani değirmenin suyu kesilmeye başladığında sorunlar su yüzüne çıkmaya başladı.

Yıllarca değirmenin suyu asıl olarak rantı yüksek inşaat emlak ve finans gibi, alt yapı gibi sektörleri fonlamada kullanıldı, ama sonuçta bu ülkeler çok büyük bir borç stokuyla karşı karşıya kaldılar.

Bu strateji ile çok sayıda büyük servet sahibi zengin, büyük müteahhit, bankacı, emlak kralı yarattılar, ama aynı zamanda da kendi halklarını yoksullaştırdılar, onları hızla borçlandırdılar, ekonomiyi ise bir borç batağına ve tuzağına sürüklediler. Yani bu iki ülke tasarımı dışarıda, imalatı içeride yapılmış bir yerli ve milli krizle bugüne geldi.

VENEZÜELLA: KAPİTALİZM ÖTESİ BİR YOL DENEMENİN BEDELİNİ ÖDÜYOR

Venezüella ise diğer iki ülkeninkinden farklı nedenlerden dolayı krize girdi. 1998 yılında Chavez seçimleri kazandığı sırada neo liberal kapitalizm derin bir sıkıntı içindeydi.

Chavez neo liberal kapitalizmi restore etmek ile (iyileştirici bazı değişikliklerle sosyal sorunlara dikkat çeken ama asıl olarak kârı önceleyen) başka bir model kurmak arasındaki bir ikilemle karşı karşıya kaldı. İkinci yolu seçti, sosyalizm fikrini canlandırdı. Reel sosyalizmin hatalarını gören bir yerden ama onun kazanımlarını da reddetmeyerek yeni sosyalizme “21.Yüzyıl Sosyalizmi” adını verdi. Bu model, devlet mülkiyetini esas alan ama işçilerin işletmelerin yönetimine katılımına izin vermeyen devlet kapitalizmini de reddeden bir modeldi (7).

Bir başka anlatımla kapitalizmi aşmayı amaçlayan farklı bir gelişme ve kalkınma stratejisi izlenmeye başladı. Bu model altında önce hızlıca başta petrol sektörü (PDSVA)) olmak üzere kamulaştırmalara başladılar. Üretimin örgütlenme biçimini kapitalist olmaktan çıkartıp alternatif yöntemler denediler.

Aşağıdan yukarıya olmak üzere fabrikalarda işçilerin kararlara katılımını öncelediler (katılımcı ekonomi) . Ülke çapında demokratik bir kooperatifleşme ve müşterekler projesi başlattılar.

CHAVEZ DÖNEMİ: EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMDE MUTLAK İYİLEŞME

Bunun sonucunda örneğin Chavez döneminde (1999-2013) ekonomik ve sosyal göstergelerde büyük bir başarı sağlandı. Sırasıyla (8):

Chavez önceki dönemde ekonomik büyüme yıllık ortalama yüzde 1,4 iken, Chavez döneminde yüzde 4,3 oldu. Kişi başı milli gelir Chavez öncesinde yılda ortalama binde 8 küçülmüşken, Chavez döneminde yüzde 2,5 büyüdü. Yani hem ekonomi hem de halkın geliri büyüdü.

Enflasyon Chavez öncesinde yüzde 100 civarına kadar çıkmışken, Chavez ile birlikte hızla düşürülerek yüzde 10’a kadar düşürüldü.

İşsizlik oranı 1999 yılında Chavez iktidara geldiğinde yüzde 14,5 iken 2011 yılında yüzde 7,8’e geriledi. Yoksulluk hemen hemen yüzde 50, aşırı yoksulluk ise yüzde 70 oranında azaltıldı. Gini katsayısı dönem içinde 0,5’den 0.397’ye düştü. Böylece bölgedeki en düşük katsayısı oldu. Yani gelir bölüşümü adaletsizliği azaltıldı.

Sosyal harcamaların milli gelir içindeki payı 1998’de yüzde 11.3 iken, 2011’ yılında yüzde 22.8’e çıktı, yani 2 kat arttı. Yani devlet hem yoksulluğu, hem de gelir bölüşümündeki adaletsizliği azaltmak için bütçesini halktan yana kullandı.
Genel eğitimde hem nicelik hem de nitelik artarken, üniversite mezunlarının sayısı üç kattan fazla arttı. Beslenme yetersizliği sorunu yaşayan 5 yaş ve altı çocukların oranı yüzde 7,7’den yüzde 2,9’a düşürüldü. Emeklilik hakkı elde eden yurttaş sayısı 1999-2011 arasında yaklaşık 500 bin artarak 2 milyona yaklaştı.

UNASUR’un (Güney Amerika Uluslar Birliği) talebi üzerine Venezüella için krizden çıkışı programı hazırlayan grubun üyesi olan ve ünlü araştırma kuruluşu CEPR’in (Center for Economic and Policy Research) eş yöneticisi Amerikalı Keynesyen iktisatçı Dr. Mark Weisbrot, Chavez döneminde sağlanan bu gelişmeyi şöyle anlatıyor (9):

“Uluslararası medyanın yazdıklarının tersine Venezüella’da gerçek durum daha karmaşık ve farklı. 2004-2014 arasında Chavez iktidarı çok iyi işler çıkardı. 2004 yılında petrol grevi sona erdi, sonrasında kişi başı gelir yılda ortalama yüzde 2 oranında büyüdü. Oysa öncesindeki 20 yıl boyunca ekonomi yılda ortalama yüzde 1,2 oranında küçülmekteydi. Yoksulluk oranı yüzde 49, aşırı yoksulluk yüzde 63 azaldı. Bu sadece nakit gelirler yönündendi. İlave olarak 60 yaş üstü kamusal emeklilik hakkına sahip insanların sayısı 3 kat arttı, milyonlarca insan ücretsiz kamusal sağlık ve eğitime erişti. Bu durum, yüzde 180 enflasyona, ciddi gıda ve diğer tüketim malı kıtlığına, derin resesyona rağmen geçen yılın Aralık ayı genel seçimlerinde Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi’nin (PSUV) yüzde 41 oy alarak iktidarda kalabilmesinin nedenidir”.

MADURO DÖNEMİ: ABD AMBARGOSU, FİNANSAL BLOKAJ VE ÜLKEYE KARŞI AÇILAN

Ancak Chavez’in 2013 yılında ölümü ve 2014 yılında ülkenin bütçe gelirlerinin yüzde 50’sini oluşturan petrolün fiyatlarının 45 dolara kadar düşmesi ve beraberinde ABD tarafından kışkırtılan petrol şirketi çalışanlarının grevi sonucunda ülke karışmaya başladı.

Büyük bir kısmı ABD tarafından desteklenen muhalefet 2013’teki başkanlık seçimine asılsa da kazanamadı. Chavez’in yerine aday gösterilen Maduro az farkla da 2013 yılında ve 2017 yılında tekrar seçildi.

Maduro dönemi ülkede (enflasyon, göçler, suç oranının artması gibi) büyük ekonomik ve sosyal zorlukların olduğu bir dönem. Muhalefet bu zorluklar için Chavezci-Bolivarcı yönetimleri suçlarken, Bolivarcılar ABD’yi ve onun Latin Amerika’daki kukla rejimlerini adres olarak gösterdiler. Birçok Bolivarcıya göre, zorlukların nedeni Maduro’ya verdikleri destek nedeniyle, ABD’nin Venezüella halkını cezalandırmak istemesiydi (10).

Kısaca Venezüella’daki Chavez ile 1998 yılında başlatılan ve Maduro ile sürdürülen bu, küresel kapitalizme aykırı gelişim stratejisi uluslararası finans kapital ve onun en başta koruyucusu ABD ve batı tarafından tepkiyle karşılandı.

Uluslararası çapta çok büyük bir yalan, çarpıtma ve karalama kampanyası başlatıldı. Ülke adeta şeytanlaştırıldı. ABD arka bahçesinde ikinci bir Küba vakası istemedi. Ülkenin seçilmiş devrimci yönetimi seçimlerle devrilemeyince, uygulanan çok kapsamlı ekonomik yaptırımlarla (11), yasaklarla, ulusal parasına yönelik saldırılarla, ABD kaynaklı olarak ortaya çıkan petrol üretimindeki azalma ile, dışarıdan pompalanmış bir hiper enflasyonla, finansal blokajlarla, suikast girişimleriyle yürütülen bir tür savaş ile bu ülke halklarına diz çöktürmek isteniyor.

 

…devam edecek
……………..
(1) https://wolfstreet.com/…/argentina-peso-collapses-20-in-2-d….
(2) Monica de Bolle (PIIE), Maduro’s Economic Plan for Venezuela: Back to the 1980s?, https://piie.com (23 August 2018).
(3) Wolfstreet, agm.
(4) Agm.
(5) Mark Weisbrot, “ Can The Venezuelan Economy Be Fixed?”,https://www.huffingtonpost.com (26 October 2017).
(6) http://www.tcmb.gov.tr/…/M…/Istatistikler/Secilmis+Grafikler.
(7) Marta Harnacker,”Venezuela-After the elections: What is to be done?”,http://links.org.au/marta-harnecker-venezuela-what-is-to-be….
(8) Jake Johnston and Sara Kozameh, “Venezuelan Economic and Social Performance Under Hugo Chávez, in Graphs”,
http://cepr.net/…/venezuelan-economic-and-social-performanc… (7 March 2013).
(9) Weisbrot, agm.
(10) Les Blough, “Venezuela, President Nicolas Maduro And The People”,https://www.telesurtv.net (17 August 2018).
(11) Department of the Treasury , Venezuela-Related Sanctions (https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/).

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…