Koronavirüs en çok Türkiyelilerin ruh sağlığını bozdu

Ipsos Araştırma Şirketi’nin 30 ülkede yaptığı ankete göre Türkiye, yüzde 61’lık oranla koronavirüs salgını nedeniyle akıl ve ruh sağlığının en çok bozulduğu ülke.

Ipsos Araştırma Şirketi, Dünya Ekonomik Forumu için 30 ülkede 70 yaşının altındaki 21 bin kişiyle bir anket çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın sonuçları koronavirüs döneminde en çok Türkiye’de yaşayanların ruh ve akıl sağlığının bozulduğunu ortaya koydu.

Öyle ki Türkiye yaşayanların yüzde 61’i koronavirüs salgını sebebiyle akıl ve ruh sağlığının bozulduğunu söyledi. Çalışmada küresel ortalama olarak kabul edilen değer ise yüzde 45. Bu neredeyse dünyada her iki kişiden birinin pandeminin başından beri duygusal ve zihinsel sağlık olarak kötüye gittiğini söylemesi demek.

Anket yapılan ülkelerden 11’inde yaşayanların en az yarısı duygusal ve ruhsal sağlıklarında düşüş bildirdi. En büyük orana sahip ülkeler Türkiye’nin ardından Şili (yüzde 56) ve Macaristan (yüzde 56) olarak sıralandı.

İtalya, Brezilya, Büyük Britanya, İspanya, Hollanda, Peru, Kanada, Polonya’da yaşayanların en az yarısı da ruh ve akıl sağlıklarında düşüş olduğunu söyledi.

Sadece Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yaşayanlar, ruh ve akıl sağlıklarında düşüşten çok iyileşme bildirdi.

2021’in başından bu yana değişim

Araştırma şirketi anket katılımcılarına sadece pandeminin başından bu yana olan durumu sormadı. “2021’in başından bu yana duygusal ve zihinsel sağlığınız nasıl değişti?” sorusunu da yöneltti. Ankete katılanların yüzde 27’si 2021’in başından bu yana daha da kötüleştiklerini söyledi.

2021’in başından beri akıl ve ruh sağlığında bozulma yaşadığını söyleyenlerin oranı yine Türkiye’de en yüksek çıktı. Türkiye’de akıl ve ruh sağlığının 2021’in başından bu yana kötüye gittiğini söyleyenlerin oranı yüzde 43’ü buldu. Türkiye’yi yüzde 30’a Macaristan ve yüzde 29’la Fransa’da izledi.

Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yaşayanlar ise yine akıl ve ruh sağlıklarının yılbaşından beri iyiye gittiğini beyan etti.

Son üç ayda duygusal ve zihinsel sağlıklarında bir iyileşme görenlerin ortalaması da yüzde 23 olarak ölçüldü. Bu oran bir yıl önce bir iyileşme bildirenlerin oranından 7 puan daha yüksek. Ocak 2021’den bu yana hiçbir değişiklik bildirmeyenlerin ortalama yüzdesi ise yüzde 51.

Normal hayata dönüş beklentileri

Ipsos Araştırma Şirketi katılımcılara “COVİD-19 öncesi zamana dönmek sizce ne kadar sürer” diye de sordu.Anket, katılımcıların yüzde 59’unun önümüzdeki 12 ay içinde COVID-19 öncesi yaşamlarına dönebilmeyi beklediklerini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 10’u normale dönme süresinin üç yıldan fazla süreceğini düşündüklerini söylerken, bunun asla olmayacağını söyleyenlerin oranı da yüzde 8 oldu.

Suudi Arabistan, Rusya, Hindistan ve Çin’de yaşayanların yüzde 70’inden fazlası yaşamlarının bir yıl içinde COVID-19 öncesi döneme döneceğinden eminken Japonya’nın yüzde 80’i ve Fransa, İtalya, Güney Kore ve İspanya’nın da yarıdan fazlası bunun daha uzun süreceğini bekliyor.

Kaynak: Bianet-Hikmet Adal

İlginizi çekebilir