TÜİK’in bütçe araştırmasına göre düşük gelirliler eğitim ve sağlığı gözden çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı bütçe araştırmasının 2017 sonuçlarına göre konut, kira, gıda ve ulaşım harcamaları ilk sıralarda yer alıyor.

2017 yılı sonuçlarına göre; hanehalkları bütçelerinden en fazla payı yüzde 24.7 konut ve kira harcamasına ayırdı.

İkinci sırayı yüzde 19.7 ile gıda ve alkolsüz içecekler, üçüncü sırayı da yüzde 18.7 ile ulaşım aldı. Düşük gelirli haneler, yüksek gelirlilere göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırdı. Gelirde en düşük yüzde 20 grubuna girenlerin gelirinin yüzde 31.9’u kira ve konut, yüzde 28.6’sı gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına gitti. Araştırmaya göre hanehalkları en düşük payı eğitim ve sağlığa ayırdı.

EN DÜŞÜK PAY ALAN HARCAMALAR EĞİTİM VE SAĞLIK

Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 19.7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.
Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim hizmetleri oldu.
Hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer kişi başına aylık ortalama tüketim harcaması 2016 yılında 1642 lira iken 2017 yılında 1854 lira olarak tahmin edildi.

ULAŞIM HARCAMASINDA BÜYÜK ARTIŞ

Toplam harcamalardaki payı en fazla artan grup ulaştırma oldu. Ulaştırma harcamalarının payı bir önceki yıla göre 0.5 puanlık artışla yüzde 18.2’den yüzde 18.7’ye yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 19.5’ten yüzde 19.7’ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.2’den yüzde 4.4’e, sağlık harcamalarının payı yüzde 2.0’dan yüzde 2.2’ye, alkollü içecekler, sigara ve tütün grubunun payı ise yüzde 4.4’ten yüzde 4.5’e yükseldi.
Konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 0.5 puanlık düşüşle yüzde 25.2’den yüzde 24.7’ye geriledi.
Haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.7’den yüzde 3.4’e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.4’ten yüzde 6.2’ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5.2’den yüzde 5.0’a, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2.8’den yüzde 2.7’ye düştü.
Mobilya ve ev eşyaları (yüzde 6.3), eğitim hizmetleri (yüzde 2.3) harcamalarının payı 2017 yılında da değişmedi.

YOKSULUN GIDA GİDERİ ZENGİNİN GİDERİNDEN FAZLA

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2017 yılındaki dağılımına bakıldığında, en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalkları, Konut ve kira harcamalarına yüzde 31.9, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28.6, ulaştırma harcamalarına yüzde 10.2 ve mobilya ve ev eşya harcamalarına yüzde 5.7 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hanehalklarının harcamaları ise,

Ulaştırma harcamalarına yüzde 23.9
Konut ve kira harcamalarına yüzde 20.9
Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14.6
Lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.1 pay ayırdı.

GELİR KAYNAĞINA GÖRE HARCAMA ORANLARI

Konut ve kira harcamalarına yüzde 23.2
Ulaştırma harcamalarına yüzde 19.5 ve
Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 18.2

MÜTEŞEBBİS GELİRİ OLAN HANEHALKLARI

Ulaştırma harcamalarına yüzde 23.7
Konut ve kira harcamalarına yüzde 20.8
Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise yüzde 18.8 pay ayırdı.

ENFLASYON HESABINDA KONUT YÜZDE 14.85 PAY TUTUYOR

2018 yılı TÜFE ana grup ağırlık seti ve oranları:

Gıda ve alkolsüz içecekler 23.03
Alkollü içecekler ve tütün 5.14
Giyim ve ayakkabı 7.21
Konut 14.85
Ev eşyası 7.66
Sağlık 2.64
Ulaştırma 17.47
Haberleşme 3.91
Eğlence ve kültür 3.39
Eğitim 2.67
Lokanta ve oteller 7.27
Çeşitli mal ve hizmetler 4.76

Kaynak: Artı Gerçek

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…