Araştırmada 250 şirketle gerçekleştirilen anketin yanı sıra; gençler, akademisyenler ve yazılımcılarla yapılan mülakatlar ve odak görüşmelerinin sonuçları yer alıyor.

Türkiye’deki yazılım sektörünün ihtiyaçlarını ve büyüme beklentilerini tespit etmek, aynı zamanda gençlerin beklentilerini öğrenebilmek için Kodluyoruz.org kapsamlı bir araştırma yaptı.

Araştırmada 250 şirketle gerçekleştirilen anketin yanı sıra; gençler, akademisyenler ve yazılımcılarla yapılan mülakatlar ve odak görüşmelerinin sonuçları yer alıyor.

Teknoloji sektöründeki yetenek açığı

Ayşegül Taşıtman imzalı raporda, hem Türkiye’de yazılım sektörünün bugününü ve gelecek beklentilerini, hem de bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin sesi paylaşılıyor.

Teknoloji sektöründeki yetenek açığı gençlerin olduğu kadar sektörde faaliyet yürüten firmalar açısından da önemli bulan Kodluyoruz.org, bu kapsamda hayata geçirdiği “Türkiye’de Teknoloji Sektörünün Durum Analizi” raporunda, teknoloji sektöründeki yetenek açığına sektörle ortak çözüm bulmayı hedefliyor.

Raporun Değerlendirme bölümünde aktarılan analize göre, gençler, şirketlerin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliklerle üniversite eğitimi sırasında edindikleri bilgi ve becerileri arasında bir boşluk olduğunu ifade ediyorlar.

Yazılım alanında çalışmalar yapacak uzman ihtiyacı

”Bu noktada, yazılım alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapacak, sektör deneyimi olan ve/veya uygulama/araştırma merkezlerinde çalışmalar yürütecek uzmanların yetişmesi ve bu kişilere istihdam sağlanmasının, özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanının geleceği ve işlevselliği düşünüldüğünde ciddi bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

“Ayrıca yine bu alanda hizmet eden sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi gerektiği de önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu konuda farkındalık çalışmalarının yapılması, benzer alanlarda çalışan kurumların ortak bir platform ekseninde birbirleriyle deneyim paylaşımında bulunması ihtiyacın karşılanması yönünde atılması gereken önemli adımlardan biri.”

Yapılan görüşmelerde, yazılım sektörünün ihtiyaçları ve gençlerin beklentileri konusunda geliştirilmesi gereken destek mekanizmaları dile getirilmiş ve bu konuda çoğu katılımcının şu ortak noktaya vurgu yaptığı gözlemleniyor: “Eğitimin niteliği ve sektörün talepleri birbiriyle uyuşmamaktadır.”

Kadın yazılımcılar

Kadınların yazılım sektöründeki temsiliyetinin az olması, araştırmada net bir şekilde ortaya çıkan bulgulardan. Raporda yer alan verilere göre İstanbul’daki firmalarda çalışanların ortalamada sadece yüzde 18’i, Ankara’da yüzde 20’si, Bursa’da yüzde 12’si ve Urfa’da yüzde 15’i kadın yazılımcı.

“Türkiye genelinde ankete cevap veren firmalara baktığımızda, kadın yazılımcı çalışan oranı sadece yüzde 17’de kalmaktadır. “İstanbul’daki firmaların yüzde 31’inin ve Ankara’dakilerin yüzde 27’sinin yazılım ekiplerinde hiç kadın yokken, bu oran Bursa ve Urfa’da yüzde 47’ye çıkmıştır. Yazılımcı ekibinin yarısı veya yarısından fazlası kadın olan şirketlerin oranı ise yüzde 10’dan azdır.”

Raporun Çözüm Önerileri bölümünde ise özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik öneriler sıralanıyor.

‘Türkiye’de Teknoloji Sektörünün Durum Analizi’ araştırmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kodluyoruz Derneği hakkında

Türkiye’yi teknoloji üreten bir merkez haline getirmeyi hedefleyen bir sivil toplum
örgütü.

İlköğretim, lise, üniversite öğrencileri ile üniversite sonrası iş bulma sürecindeki gençlere teknoloji okuryazarlığı ve üretimi alanında çeşitli eğitimler veriyor. Derneğin yürüttüğü faaliyetlerin başında gelen Kodluyoruz Akademi, bilişim sektöründe kariyer hedefleyen gençlerle dünya çapında yazılımcılar yetiştirmek üzere çalışıyor.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…