Karaburunlular, ilçelerindeki sorunları birer birer sıralayarak CHP’ye “Talancı yatırımlara, ölçüsüz, denetimsiz yapılaşmaya ve ranta karşı duracak, demokratik, şeffaf bir yerel yönetim istiyoruz” çağrısı yaptı

İzmir’in Karaburun ilçesinde 400’e yakın Karaburunlu imzaladıkları bir dilekçe ile CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaptı. Duvar’ın haberine göre; Karaburunlular ilçenin %71’ine yayılmak istenen rüzgar santrallerine, kıyıların tamamına kurulmak istenen balık çiftliklerine, dört kat artan yapılaşmaya, tarım arazilerinin ve hassas doğa alanlarının dibinde kurulmak istenen madenlere ve kanalizasyon başta olmak üzere altyapı hizmetlerindeki aksamaları sıraladı.

“Yaşadığımız ve çok sevdiğimiz Karaburun’da, yıllardır sürdürdüğümüz bu mücadelede yanımızda olacak, talancı yatırımlara, ölçüsüz, denetimsiz yapılaşmaya ve ranta Karaburunlu ile birlikte karşı duracak, koruyarak kalkınma hedeflerine sadık, demokratik, şeffaf bir yerel yönetim istiyoruz” diyen Karaburunlular, taleplerini ise şöyle sıraladı:

  • Yarımadamızın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri tehdit eden, bölge halkına zararlı ve yaşam alanlarımızı tahrip eden yatırımlara karşı durulması.
  • Kırsal üretim ve yaşamı koruyarak güçlendirecek yapıların oluşturulması.
    Karaburun’u Karaburun yapan doğal değerlerimizi ve yaşam alanlarımızı tehdit eden çirkin yapılaşmaya izin verilmemesi. Konut, turizm ve ticari yapı projelerinde doğal dokuya ve yerel mimariye uygunluk şartı getirilmesi.
  • Kırsal yaşama yönelik her planlama, uygulama ve müdahalede, hiçbir siyasal, etnik, cinsel ayrım yapılmadan Yarımada halkı ve yerel dinamiklerin görüşlerini ifade etmesinin ve katılımının sağlanması, buna yönelik yapıların oluşturulması.
  • Tüm faaliyetlerde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkesinin benimsenmesi.

 

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…