Özgür Denizli

Kanser ilaçları umutlar tükenince ücretsiz

GK’nin kriterlerine göre kanser hastalarına ancak son aşamada kemoterapiden fayda görmezler ise geri ödeme yapılıyor.

Kanser ilaçları, yapılan düzenleme ile geri ödeme kapsamına alınsa da SGK’nin kriterleri şart koşuluyor. Bu kriterlerden birine göre ise SGK ancak kanser hastalığının son aşamasında, kemoterapiden fayda görmeyen hastalara ödeme yapıyor. Gazetemize konuşan TTB Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, “SGK kriterleri Avrupa’daki kanser ilaçlarının Türkiye’ye gelip kullanılmasından daha zor” dedi.

Hükümetin “Kanser tedavisi ücretsiz” propagandasının aksine kanser ilaç ve cihazları SGK’nin kriterlerine uymadığı takdirde maliyet hastaya yansıtılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) değişikliklerle, kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alındı ancak SGK’nin kriterleri sağlanmadığı taktirde hastadan fark ödemesi isteniyor. Kanser tedavisinde kullanılan birçok ilaç, SGK bünyesindeki “Geri Ödeme Komisyonu” tarafından belirlenen kriterlerden geçemiyor. 3 ay önce ücretsiz olarak duyurulan Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid adlı kanser ilaçları SGK’nin “geri ödeme şartlarına” takıldı. SGK ancak kanser hastalığının son aşamasında kemoterapiden fayda görmeyen hastalara ödeme yapıyor.

‘BAZI KANSER HASTALARI CİDDİ PARALAR ÖDÜYOR’

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı (ATO) Vedat Bulut, Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu olduğunu belirterek SUT’un ödemeyi kabul ettiği ilaç listelerinden bahsetti. Bulut, “SUT ilacı o listeye aldıkça bu kapsama giriyor. Bu sadece kanser ilaçları değil tüm kanser tedavilerinin cerrahi işlemler de dahil olmak üzere ücretsiz olmasıyla alakalı. Kanser ilaçlarından bu listeye girmeyen ve Türkiye’de ruhsatlandırılmayan ilaçlar bunun dışında. Ancak hastanın belli aşama kanser tedavisini aldıktan sonra o ilaçlardan fayda göremediği rapor edilirse, Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bir ilaç karşılama deposu var. O depoya ise bu ilaçlar yurt dışından getirtiliyor” dedi. Bunun vatandaşın cebinden para çıkması anlamına geldiğini söyleyen Bulut, “SUT, sağlıkta uygulama talimatnamesindeki bir liste ve ruhsatlandırılmayan ilaçlar kullandırılmaz. Bütün ilaçlar ücretsiz gibi bir şey yok. Bazı hastalar çok ciddi paralar ödüyorlar ve büyük bir yük” diye konuştu.

‘KRİTERLER, İLACI AVRUPA’DAN GETİRMEKTEN DAHA ZOR’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, her seçim öncesinde kanser ilaçlarının ücretsiz olduğu yönünde bir yanılgı yaratıldığını söyledi. Bunun gerçeği yansıtmadığını belirten Yerlikaya, kanser ilaçlarının hastane eczanelerinde, kamu eczanesi ile temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Kimi eczanelerde ilaca bile ulaşılamadığını aktaran Yerlikaya, bunların içerisinde kanser ilaçlarının da olduğunu söyledi. Türkiye’de kanser ilaçları ruhsatının geç verilmesinden dolayı ABD veya AB ülkelerine göre çok daha geç elde edilebildiğine dikkat çeken Yerlikaya, hastaların aynı zamanda katkı payı ödediklerini dile getirdi. Hastaların kemoterapiyi ücretsiz aldığını ama  kemoterapi komplikasyonu gerçekleşip, hastaneye yatış gerektiği durumda yine para ödediklerini kaydeden Yerlikaya, SGK’nin kriterlerini de değerlendirdi. Her hastanın hastalık evresine göre SGK kriterlerinin de değiştiğini belirten Yerlikaya, “SGK kriterleri Avrupa’daki kanser ilaçlarının Türkiye’ye gelip kullanılmasından daha zor” dedi.

Kaynak: Evrensel

Exit mobile version