Kadınlar çocuk istismarına karşı sokakta: İdamla, hadımla olmaz, önleyici politika şart

Kadın Savunması “İdamla, hadımla olmaz. Çocuğun üstün yararına yasalar istiyoruz” diyerek Beşiktaş’ta basın açıklaması yaptı. Kadınlar hak temelli, önleme ve koruma odaklı bir çocuk koruma sistemi kurulması gerektiğini söyledi ve cinsel istismarla mücadele için önerilerini sıraladı

Kadın Savunması, İstanbul Beşiktaş’ta çocuk istismarına karşı basın açıklaması yaptı. Kartal Heykeli’nden Hakan Pastanesi önüne yürüyen kadınlar, “İdamla, hadımla olmaz. Çocuğun üstün yararına yasalar istiyoruz” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Sena Çelenkoğlu “Sekiz Yaşındaki Eylül Yağlıkara ve dört yaşındaki Leyla Aydemir, son dokuz yılda kaybolan 104 bin 531 çocuktan ikisi ve ikisi de geçtiğimiz hafta ölü bulundu” diyerek sözlerine başladı. Ensar Vakfı’nda yaşanan istismarı, Aladağ’da kız çocuklarının yanarak öldüğünü ve her gün yeni çocuk istismarı vakalarının ortaya çıktığını hatırlatan Çelenkoğlu “Bütün bunların karşısında çocuklara çığlık atmayı öğretmeye çalışan Aile Bakanlığı, AKP tarafından reddedilen çocuk istismarı yasası ve ortaya atılan tecavüzü aklama yasalarıyla Türkiye çok uzun zamandan beri çocuklar için güvensiz bir ülke haline dönüşmüş durumda” dedi.

“İdam ve hadım önerisi meseleyi münferitleştirmeye yarıyor”

AKP’nin çocuk istismarı ve cinayeti vakalarına karşı idam ve hadım gibi gibi çözümler önermesin, meseleyi münferitleştirmeye ve hastalık gibi göstermeye yaradığını belirten Çelenkoğlu “Toplumsal öfkeyi iktidarı meşrulaştıran bir histeri aracı olarak yönetmek amacıyla gündeme getirilen idam ve hadım çocukları değil toplumsal çürüme ortamını yaratan iktidarı korumayı amaçlıyor” dedi. Çelenkoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Hadım veya idam istismarın kaynağını ortadan kaldıramaz. Cinsel istismar, bir cinsel dürtü ürünü değil, kendinden güçsüz olan üzerinde kurulan bir tahakküm yöntemidir. Hadım gibi cinsel dürtünün ilaçla baskılanması uygulaması şiddeti, istismarı, tecavüzü bitiremez. Aksine bu yöntemler, suçun ataerkil, cinsiyetçi sistemin neden olduğu toplumsal çürümeden kaynaklandığını ört bas etmekte ve suçu salt faile indirgemektedir. Yapılması gereken istismarı çocuklar fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete uğramadan önlemektir. Öncelikle hak temelli, önleme ve koruma odaklı bir çocuk koruma sistemi kurulmalıdır.

“Cinsel istismar suçlarını önleyici politikalar şart”

Çenkoğlu, cinsel istismarla mücadele için Kadın Savunması’nın önerilerini şöyle sıraladı:

 1. Cinsel şiddet suçlarını salt bir eylem olarak kabul etmek doğru değildir. Çünkü cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, şiddet uygulamasının ve başkası üzerinde iktidar ve güç kullanımının göstergesidir.
 2. Cinsel suçların faili her bireyin ruhsal bozukluğu olduğu (hasta, deli vb.) varsayımı doğru değildir.
 3. Cinsel şiddet suçunu işleyen her failin ruhsal bozukluğu olduğu varsayımı, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların toplumsal ve ideolojik boyutunun göz ardı edilmesine sebep olur ve bu sorunun sağlıklı bir biçimde çözülebilmesini engeller.
 4. Ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin cinsel dokunulmazlığa dönük bir suç işlemesi halinde ise tıbbi uygulamanın ne olacağı ve nasıl olacağı insan hakları, hekimliğin evrensel değerleri ve tıbbın bilimsel değerleriyle olmalıdır.
 5. Hadım ve idam gibi popüler tartışmaların cinsel suçları önleyici bir yönü yoktur. Bu tartışmalar sadece suç işlendikten sonrasına yönelik üstelik sağlıksız tartışmalardır.
 6. Cinsel istismar suçlarını önleyici politikalar şarttır. Bu yüzden çocukla teması olan tüm kesimlere (öğretmen, servis şoförü, okul personeli, aile vb) dönük farkındalık çalışmaları yürütülmelidir.
 7. Cinsiyet eşitliği, üreme ve cinsel sağlık dersleri eğitim müfredatında yer almalıdır.
 8. Mağdura ve faile yönelik veri ve kayıt sistemleri oluşturulmalıdır. Mağdurun ikinci ve daha fazla kez mağdur edilmesini önlemek amacıyla Çocuk İzleme Merkezleri, Adli Görüşme Odaları ve Çocuk Koruma Merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır.
 9. Çocuk istismarının engellenebilmesinin yollarından biri kadın ve çocuk hakları konusunda çalışan örgütler, dernekler, barolar ve uzmanların görüşünün alınmasıdır.
 10. Cinsel istismarın engellenmesi ve koruyucu-önleyici politikaların üretilmesi kadınların eşitlik mücadelesi ve dayanışması ile mümkün hale gelir.

Kadınlar Mor Meydanları kurmaya devam edecek

Çelenkoğlu, kadınların 24 Haziran’dan önce meydanlarda kadınların taleplerini duyurmak ve AKP’nin kadın düşmanı politikalarını teşhir etmek için kurduğu Mor Meydan’ların seçimden sonra da kentin çeşitli noktalarında kurulmaya devam edeceğini duyurdu ve “Çocukların üstün yararı için, kadınlar ve çocuklar için mutlu ve özgür bir hayat için Kadınlar Savunmaya!” diyerek sözlerini bitirdi.

Kaynak: Sendika.org

 • Hakkımızda
 • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…