JES kaybetti Gülpınar kazandı

Mahkeme Ayvacık’ta kurulmak istenen JES için durdurma kararı verdi

Ayvacık Gülpınar’da Transmark Turkey Gülpınar Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Transmark Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için mahkeme durdurma kararı verdi. Çanakkale’de bulunan Ayvacık Gülpınar’da kurulmak istenen JES’e karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmiş, karara başta yöre halkı olmak üzere çevre dernek ve STK’lerinden tepki gelmişti. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek ÇED sürecinin işletilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Dernek; tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerinin, projeyi gerçekleştirecek olan şirketin kazancı uğruna gözden çıkarılacağı ve proje kapsamında kullanılacak suyun korkunç boyutta olduğunu kaydetmişti. Aydın civarında yaşanan jeotermal enerji deneyiminde görüldüğü gibi şirketlere yüksek maliyet yüklemesi nedeniyle uygulamanın gerçekleşmediği ve ağır kirlilik ve kimyasalların doğaya olduğu gibi salındığı, vatandaşın bilgilenme, müdahale etme hakkının ortadan kaldırıldığı vurgulanmış; yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemi ile dava açılmıştı. 

Oy birliğiyle karar verildi

Söz konusu dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme, proje hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davayla ilgili kararda, “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğabileceğinden, 2577 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, anılan Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca işbu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere (kesin olarak), 02/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Kaynak: Yeni Yaşam

İlginizi çekebilir