TMMOB İzmir İl Koordinasyonu, mahkeme kararlarını hiçe sayarak İstinye Park AVM ve otel projesini durdurmayan CHP’li Balçova Belediyesi’nin, AKP’li Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte halkı kandırdığını belirtti. Yazılı açıklamada, ‘İstinyepark inşaatı hukuk dışı manevralarla sürüyor’ denildi.

İzmir Balçova’da Üçkuyular semtinde Orjin Group tarafından sürdürülen İstinyepark AVM ve otel inşaatı, mahkeme kararlarına rağmen yükselmeye devam ediyor.

TMMOB İzmir İl Koordinasyonu, mahkeme kararlarını hiçe sayarak İstinye Park AVM projesini durdurmayan CHP’li Balçova Belediyesi’nin, AKP’li Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte halkı kandırdığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, “İstinyepark inşatı hukuk dışı manevralarla sürüyor” denildi.

‘MAHKEME ÇED RAPORUNU İPTAL ETTİ AMA…’

Açıklamanın satır başları şöyle:

  • İstinyePark Otel ve AVM projesi için daha önce mahkeme tarafından plan değişikliklerinin iptali yönünde karar alınmıştır. Plan iptalinden bir ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iptal edilen imar planının aynısını alelacele tekrar onaylamış ve bu sürede belediye, durdurması gereken inşaatı durdurmamıştır. Bu kararın hemen bir ay sonrasında da İstinyePark Otel ve AVM Projesi için verilmiş ÇED olumlu raporuna karşı açılan davada, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin kararı ile ÇED raporu iptal edilmiştir. Bu durumda mahkemenin kararının ve ÇED yönetmeliği gereği projenin ruhsat işlemlerinin ve inşaatının, ruhsatını veren Balçova Belediyesi tarafından durdurulmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda Balçova Belediyesi’ni hem yazılı hem de yaptığımız basın açıklamasıyla uyarmıştık.

‘BALÇOVA BELEDİYESİ HALKI KANDIRIYOR’

  • Geldiğimiz son süreçte Belediye’nin iptal edilen ÇED raporu gereği ruhsatı iptal etmesi ve inşaatı durdurması için geçerli 30 günlük süre bugün itibariyle dolmuştur. Bu kapsamda bilindiği üzere kamuoyu ile İzmir’e Sahip Çık Platformu olarak 1998 yılından bugüne bir kamu arazisinde yaşanan hukuksuzluk ve peşkeşleri madde madde yazarak kamuoyunu bugün gerçekleştireceğimiz belediye önündeki basın açıklamasına çağırmıştık.
  • Ancak açıkça söylemek gerekir ki, Balçova Belediye başkanı bizzat konuyla yakından ilgilenmiş, hukuki olarak hiçbir karşılığı olmayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden aldığı bir belgeyi bu sürede elden ele dolaştırarak halkı yanlış yönlendirmiş ve belediye önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamamızı sabote etmiştir. Bakanlığın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş bildirdiği bu belgede, ÇED raporu öncesinde verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı için herhangi bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararı olmaması halinde bu karara esas proje alanı sınırları içerisinde olmak kaydıyla proje tanıtım dosyasında yer alan iş ve işlemlerin yapılabileceği belirtilmiştir. Bahsedilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, 6165 ada 6 parsel için verilmiş ve bugünkü proje alanı olan 6165 ada 8 parselin bütününü kapsamamakta olup bahsedilen kararın herhangi bir geçerliliği yoktur. Bu görüş üzerinden işlem yapmaya kalkmak da bir suçtur.
  • Bu suçun önüne geçmek adına kent için önemli kazanımlar olan yargı kararlarının yerel yönetim tarafından uygulanması bir zorunluluktur. Ancak görüyoruz ki, bu sorumluluk yerine halkı kandırma yöntemleriyle suç işlenmeye devam edilmektedir. Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu sürece dâhil olmuş ve hukuki anlamda bir karşılığı olmayan belgeyle belediyeye eski tarihte alınmış ÇED gerekli değildir kararının geçerli olacağı üzerinden işlem yapılmaması yönünde görüş vermiştir. Ancak söz konusu belgede bahsi geçen karar, kapasitesi ve sınırı bugün aynı olmayan proje için verilmiştir. Mahkemenin iptal kararında 301.185,22 m² kapalı inşaat alanlı AVM ve 211 oda kapasiteli otel projesinin ÇED Yönetmeliği’ne tabi olmasının yanında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun getirdiği kurallara da tabi olduğundan ve dolayısıyla imar planı iptal kararının bağlayıcılığından söz edilmiştir. İki farklı idari işlemde de mahkeme kararları ruhsatın dayanaklarının iptali yönünde karar almıştır. Dolayısıyla mahkeme kararının gereği olarak inşaatın durdurulması, ruhsatın iptal edilmesi gerekmektedir.
  • Bizzat bir şirketin çıkarları uğrana işlem yapmamakta direten kurumlar kamu zararı yaratmakta ve kabul edilemeyecek suçlar işlemektedir. Kente ve halka karşı işlediğiniz suçlardan vazgeçin, yargı kararlarının gereklerini yerine getirin.

Kaynak : haber.sol

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…