İzmir ve Antalya’da LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

İzmir ve Antalya Valilikleri LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı

İzmir Valiliği, 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikleri yasakladı.

Yürüyüşün, sloganı, “Yürümek Yetmez, Şehrin Tamamını İstiyoruz!” idi.

Valililik web sayfasından duyurulan yasak kararı, şöyle:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların  huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır.”

İzmir Onur Yürüyüşü Komitesi, “İkili cinsiyet sisteminin yarattığı baskıcı her tür fobiye karşı, farklarımızla ve her şeye rağmen bir arada durmanın yollarını bulmak için” diyerek, LGBTİ+’ları çeşitli etkinliklerde 17-23 Haziran haftası konuşmaya, tartışmaya ve keşfetmeye çağırıyor

Valilik 3. Antalya Onur Haftası’nı yasakladı

Antalya Valiliği, Antalya LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü ve ‘devamı niteliğindeki tüm etkinlikleri’ yasakladı. Valilik, yasağa gerekçe olarak ‘genel ahlakı’ gösterdi.

Antalya Valiliği, 3. Antalya LGBTİ+ Onur Haftası’nı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince, “karşıt görüşlü grupların  karşı karşıya gelmemesi, tesis edilen huzur ortamı ve milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlığın ve genel ahlakın bozulmaması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”nı gerekçe göstererek yasakladı.

Valilik 15 gün süreyle il genelindeki “Onur Yürüyüşü ve akabinde düzenlenecek basın açıklaması ile bu benzeri tarzda düzenlenmek istenilen eyleme destek mahiyetindeki eylem/etkinliklerin yanı sıra aynı konunun devamı niteliğindeki (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma vb.) tüm etkinliklerin” yasaklandığını duyurdu.

“HUKUKSUZ YASAK KARARINI KABUL ETMİYORUZ” 

Avukat Ahmet Çevik KaosGL.org’a Antalya Valiliği’nin yasak kararını değerlendirdi:

“Bugün, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğünden BİZ Dernek ofisine gelen polis memurları, Antalya Valiliği’nin yasak kararını tebliğ ettiler. Ancak tebliğden imtina ettik çünkü bu hukuksuz yasak kararını kabul etmiyoruz. Antalya Valiliği’nin yasak kararı hem uluslararası sözleşmelere hem de kendi mevzuatımıza aykırı. Daha açık söyleyeyim, yasak kararı İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve iç hukuk düzenine aykırı. Bu sebeple tebliğden imtina ettik, kararı Antalya Valiliği kamuoyuna duyurmalı.”

Avukat Çevik Valiliğin yasak kararının yalnızca hafta etkinliklerini kapsamadığını 15 gün süre ile ilde tüm LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklandığı ve yasağa karşı tepki gösterilmesinin de yasaklandığını şöyle ifade ediyor:

“Valilik yalnızca 3 gün sürecek Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıyor. 15 Haziran itibariyle 15 gün boyunca Antalya genelinde LGBTİ+ etkinliklerinin tümünü yasaklıyor. Bununla birlikte LGBTİ+ etkinliklerine çağrı yapmak, elektronik ortamda yasağa karşı tepki göstermek ve protesto etmek de dâhil olmak üzere yasak. Dahası LGBTİ+ etkinliği sayılacağı için il içinde herhangi bir insan hakları derneğinin ya da kişilerin bu yasağı kınaması, yasağa dair basın açıklaması yapması da yasak. Özetle yasak yasak yasak… Her şey yasak!”

Kaynak: Bianet- KaosGL.org

İlginizi çekebilir