İzmir Sağlık Platformu: Ceza yönetmeliği çekilsin!

 

İzmir Sağlık Platformu, iş güvencesini ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasbeden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı miting düzenledi.

İzmir Sağlık Platformu, sağlık emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat geçmek ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda miting gerçekleştirdi. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz” diyen sağlık emekçileri yoğun yağmura rağmen mitinge katılım gösterdi. Mitingde, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Yağmur fırtına fark etmez emekçiler burada” sloganları atıldı.

Mitinge İzmir’deki sağlık emekçilerinin yanı sıra Adana, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Manisa, Aydın gibi birçok ilden de sağlık emekçileri katılırken, Emek Partisi destek verdi. Sağlık emekçileri, “Doktor hemşire ebe sağlık için el ele”, “Ek ödeme değil tek ödeme istiyoruz”, “Konuşma sus çalış dayak ye yönetmeliği istemiyoruz”, “Ceza ile yönetme sağlıkçıyı tüketme” dövizleri açarken Emek Partisi de, “Sağlık emekçilerinin hakkını ödeyin”, “Geçinemiyoruz, hükümet istifa”, “Sağlık ekip işidir tüm çalışanlara ek zam” dövizleri açtı.

Fotoğraf: Eda Aktaş/Evrensel

İzmir Sağlık Platformu adına ortak açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Şube Başkanı Lütfü Çamlı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığın bir insan hakkı olmaktan çıkarılıp ticari faaliyet haline getirildiğini hatırlattı.

“ASM ÇALIŞANLARI CEZA YÖNETMELİĞİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI”

Pandeminin başından beri tüm sağlık çalışanları gibi özveri ile çalışan Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının kötü yönetilen bir pandeminin yükünü taşımaktan artık tükendiklerini söyleyen Çamlı, “Geçtiğimiz günlerde sağlık bütçe görüşmeleri sırasında tüm sağlık emekçilerini eşitlikle kapsamayan, kamuda görev yapan hekimlerin dışındaki hekim ve sağlık emekçilerini görmeyen bir düzenleme TBMM gündemine geldi. Aile sağlığı merkezi çalışanları, emeklerinin hiçe sayıldığı, iş güvencelerinin ellerinden alındığı ‘ceza yönetmeliği’ olmanın ötesine geçemeyen yönetmelikle karşı karşıya kaldılar. Beklenti ve taleplerinin  karşılanması bir yana, bir öncekinden daha da kötü bir düzenleme yapılmış, adeta sağlık emekçileriyle dalga geçilmişti” diye konuştu.

“İŞ GÜVENCESİ BU YÖNETMELİKLE SONA ERDİ”

“Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı kölelik sistemine taşınmıştır” diyen Çamlı, aile hekimliği uygulamasında iş güvencesinin de bu yönetmelikle sona erdiğini söyledi.

Yönetmeliğin neresinden tutulsa kabul edilebilecek bir tarafı olmadığını dile getiren Çamlı, “İş yükünü ölçüsüz şekilde artıran, gelir kaybına sebep olan, aile hekimlerini susturan, ‘ceza sözleşmesi’ olarak nitelendirilen bu yönetmeliği asla kabul etmeyeceklerini açıklayan Aile Sağlığı Merkezi çalışanları tüm ülkede değişik etkinlikleri ve eylemleri hayata geçirdiler. Hukuki süreçleri başlattılar” diye konuştu.

“MESLEĞİMİZE, EMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Taleplerini dile getiren Çamlı, “İnsanca çalışma koşullarında, özlük haklarımız ve ödemelerimiz gasbedilmeden, mesleğimiz itibarsızlaştırılmadan, emeğimiz değersizleştirilmeden sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bugün için talebimiz çok net. Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan sözleşme, tüm maddeleriyle derhal geri çekilsin. İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasbeden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı mücadelemiz yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir. Mesleğimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

Ancak sahada çalışan aile sağlığı merkezi çalışanlarının  görmezden gelindiğini, yönetmelikler için görüşlerinin alınmadığını belirten Çamlı, “Buradan bir kere daha seslenmek istiyoruz. Susmayacağız. Yönetemediğiniz pandemide gerçekleri saklamanıza izin vermeyeceğiz. Korkmuyoruz. Tehditler, baskılar, mobbingler bize geri adım attırmayacak. Vazgeçmiyoruz” diyerek mücadele vurgusu yaptı.

Fotoğraf: Eda Aktaş/Evrensel

“YÖNETMELİK SORUNLARI ARTTIRDI”

Mitingde konuşan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uzm. Dr. Funda Müftüoğlu ise, “Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği balyoz gibi inmiş, takdir ve teşekkür bekleyen birinci basamağa darbe vurulmuştur. ASM’lerin sorunlarına bırakın çözüm bulmayı, sorunlara yeni sorunlar eklemiştir” dedi.

Bu konuda 16 ve 27 Ağustos’ta iki gün iş bırakma kararını hatırlatan Müftüoğlu, “Hekimler ve aile sağlığı çalışanları da şimdi anayasayla çerçevesi çizilmiş grev hakkını kullandıkları gerekçesiyle bazı illerde maaş kesintisi hatta beraberinde cari gider kesintisi ile karşı karşıya kalmış durumda” diye ekledi.

Müftüoğlu son olarak mücadele vurgusu yaparak, “Mücadele; birinci basamağın hakkaniyetli ve adil çalışma koşullarına sahip olup iyi hekimlik yapabilmesi adınadır. Bu sebepledir ki susmuyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Mitinge söz alan kurum temsilcileri ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Doğan Eroğulları, “Bu umut ve dayanışma sağlık bakanlığını da tedavi edecek. Daha önce sahte alkışlarını iade etmiştik kendilerine şimdi bu ceza yönetmeliğini iade edeceğiz” dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan da “Hep birlikte başaracağız. Tek tek bizi yiyebilirler ama hep birlikteyken biz hakkımızı söke söke alacağız” diyerek birlikte mücadelenin önemine değindi.

Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu Başkanı Pervin Çeltiklioğlu ise, “Hep birlikte çok güçlüyüz” derken, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Gürsel Özer de Sağlık Bakanı Koca’ya seslenerek, “Algı yönetimini bırakın, çalışma barışını bozmayın. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız. Kazananlar daima mücadele edenlerdir” diye konuştu.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Can Kirşiçi, “Sahaya düşman, hekimliğe düşman bakanlık bürokratlarıyla mücadelemiz devam edecek” dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Doğan ise, sağlık emekçilerini sömüren düzene karşı mücadele edeceklerini söylerken, SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım da yapıldığı söylenen iyileştirmenin tüm sağlık emekçilerine yapılması gerektiğini ifade etti. Yıldırım tüm sağlık emekçilerini 6 Aralık günü yapılacak iş bırakma eylemine davet etti. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de sağlık mitingi

Kaynak: EVRENSEL -Fotoğraflar Eda Aktaş

İlginizi çekebilir