İstihdamda hizmet, ciroda ticaret sektörü önde

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Ticaret sektörü ise ciroda yüzde 43,2’lik payla ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’ sonuçlarını açıkladı. Geçici sonuçlara göre 2018 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,5’i hizmet sektöründe, yüzde 36,1’i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,5’ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,5 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,2’lik payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33 oldu.

Sanayi sektöründe, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE) 2 kısım ayrıntısında ciroya göre imalat yüzde 85,4’lük paya sahip oldu. İmalatı yüzde 10,9’luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taşocakçılığı yüzde 2,2’lik, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,5’lik paya sahip oldu.

İMALATIN YARISI DÜŞÜK TEKNOLOJİ

Hizmet sektöründe cironun yüzde 37,8’i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,1’i idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,2’si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 10,9’u ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 10,8’i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,7’si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı.

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,1’ini, cironun  yüzde 36,8’ini oluşturdu.

Kaynak: DUVAR

İlginizi çekebilir