İstanbul Tabip Odası: “Barış, Hekimlerin Her Zaman Savundukları Bir Taleptir”

İstanbul Tabip Odası ‘barış imzacısı’ oldukları için yargılanan ve ceza alan meslektaşları için açıklama düzenledi. İTO Başkanı Saip “Sözünü barıştan yana kurdukları için yargılanan meslektaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kulland

İstanbul Tabip Odası “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza attıkları için yargılanan ve ceza alan meslektaşları için İTO’nun Cağaloğlu’ndaki merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Barış imzacısı akademisyenlere karşı açılan davaların devam etmekte olduğu ifade edilen toplantıda Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İTO üyesi Prof. Dr. Taner Gören’e ve Prof. Dr. Huri Özdoğan’a 15 ay, Doç. Dr. Haydar Durak’a ise aynı “suçtan” 27 ay ceza verildiği hatırlatıldı.

“Sözünü barıştan yana kurdukları için yargılanan meslektaşlarımızın yanındayız” mesajı verilen açıklamaya İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, İTO eski Başkanı Dr. Taner Gören, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Murat Ekmez, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Samet Mengüç, İTO eski Yönetim Kurulu üyesi Dr. Haydar Durak ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman Küçükosmanoğlu katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İTO Başkanı Dr. Pınar Saip yargılanan ve ceza alan tüm akademisyenlere “Bu hukuksuzluk karşısında yalnız olmadıklarını ve dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.

Kelimesi kelimesine aynı iddianame ile halen 640 imzacı akademisyenin Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığını belirten Saip, bugüne kadar 129 barış imzacısı hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl arasında değişen cezalar verildiğini hatırlattı.

“Ceza verme şekli hep aynı”

Saip “İstanbul’da 18 ülke çapında 50’yi aşkın hekim yargılanıyor. Bugüne kadar ceza verilen hekim ve diş hekimi sayısı 9. İstanbul’da yargılanan 18 meslektaşımızdan 10’nun davası devam ediyor. Aynı suçtan farklı mahkemelerde yargılanmalarına rağmen, mahkemelerin verdiği kararlar, gerekçeleri ve ceza verme şekli hep aynı” diye konuştu.

Türkiye’nin bu hukuk anlayışını hiç hak etmediğini dile getiren Saip; barışın, hekimlerin her zaman savundukları bir talep olduğunu söyledi.

“Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hekimler Birliği barış koşullarında yaşamı, sağlığın sosyal belirleyicisi olarak saptamıştır. Meslektaşlarımız hekim olarak görevlerini yaptıkları, insanların ölmemesi için bir çağrıya imza attıkları için ağır cezalara çarptırıldılar.

“Hekimin öncelikli görevi insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır”

“Meslek etiği kurallarımızın 5. maddesine göre, hekimin öncelikli görevi insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır. Hekimlik mesleği doğası gereği insan hayatını her şeyin önüne koyar ve asıl olarak ölümlerin durmasını önceler.

“Bir hekimin görevi sadece tedavi etmek değil, insanı hastalandıran, ölümüne neden olan açlık, susuzluk, iyi beslenememe, barınma olanaklarının olmaması, savaş gibi her türlü etmen hekimlerin ilgi alanındadır.

“Ceza alan ve davası devam eden tüm meslektaşlarımız her türden silahlı gücün savaş politikalarına alet olmama, karşı durma duyarlılığıyla, çatışmasızlığı ve barışı talep ettiler. Şiddeti reddeden düşüncelerini ifade etme haklarını kullandılar. Bir insan ve bir hekim olarak insan hakları zemininde, hekimlik etiğine sadık kalarak özgür iradeleriyle bir tutum aldılar.

“İnsanlık yasalarının ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu koşullarda arkadaşlarımızın hiçbir suç yoktur.

Gören: Absürt kelimesi yaşananları anlatmaya yetmiyor

Pınar Saip’in ardından 15 ay hapis cezası verilen Prof. Dr. Taner Gören söz aldı. Gören Temmuz 2015’te Güney Doğu’da başlayan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan olaylara bir akademisyen ve hekim olarak kayıtsız kalamadığı için bildiriyi imzaladığını söyledi.

“Bir akademisyen doktor olarak, herkesi yaşatmayı ilke edinen birisi olarak, yaşanan duruma kayıtsız kalmam mümkün değildi. Çaresizlik içerisindeydim. Bir şey yapamamanın verdiği çaresizlik duygusu içerisinde bu metni imzaladım. Daha önce birçok metin imzalamıştık ama işe yaramayacak dediğim birçok metin oldu. Ama şuan geldiğimiz noktada yaşanan gelişmeleri şaşkınlıkla izliyorum.

“Maalesef ki absürt kelimesi yaşananları anlatmaya yetmiyor. Ben neymişim de haberim yokmuş.”

Kaynak: Bianet-Hikmet Adalı

İlginizi çekebilir