Sendikal faaliyette yer alan işçi işten atıldı, dava açtı. Mahkeme, ‘Yetki kazanmış sendikadan istifa, hayatın olağan akışına aykırı’ dedi.

Yaklaşık 250 işçinin çalıştığı Güney Ecza Kooperatifi’nde Liman-İş Sendikasının örgütlenme faaliyetinde görev alan işçi işten atıldı. Olayın ardından yetkili sendikadan istifaların yaşanmasını dikkat çekici bulan mahkeme bunu kanıt olarak değerlendirdi ve işçinin sendika üyesi olduğu için işten atıldığını belirterek işe iadesine karar verdi.

Liman-İş Sendikası 2016 yılı sonlarında Güney Ecza Kooperatifi’nde örgütlenme çalışmalarına başladı. Kısa sürede 100’den fazla işçiyi üye yapan Liman-İş, 2017 yılının ocak ayında toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi kazandı.

Bu süreçte 6 yıldır işyerinde çalışıp sendikalaşma çalışmalarında görev alan işçi, sendikaya üye olmasının ardından işten atıldı. İşten çıkarılması üzerine Mersin 4. İş Mahkemesinde dava açan işçi, mahkemede verdiği ifadede sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığını ifade etti. Ayrıca patron temsilcilerinin ‘Sendikadan istifa edersen iş akdini feshetmeyiz’ dediğini belirten işçi, iş akdinin feshedildiğinin yazılı olarak değil sözlü olarak kendisine bildirildiğini ve işten atma için somut bir sebep sunulmadığını da kaydetti.

Güney Ecza Kooperatifi’nin avukatı ise iş akdinin, işçinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, amirleriyle tartışması ve verimsiz çalışması nedeniyle feshedildiğini ileri sürdü. Patronun avukatı, işten çıkarmanın sendikal faaliyetle ilgili olmadığını, patronun sendikal çalışmadan sendikanın yetkiyi kazanmasının ardından haberdar olduğunu ileri sürdü ve hiçbir sendikalı işçinin çıkarılmadığını da iddia etti.

Delilleri ve ifadeleri inceleyen mahkeme, ‘işçinin savunması alınmadan, başka birimde görevlendirme yoluna gitmeden’ fesih kararını haksız buldu. Mahkeme, fesih için somut deliller sunulmadığına da dikkat çekti. Mahkeme, sendikalı işçinin işten atılmasından sonra çok sayıda işçinin sendikadan istifa etmesine ve üye sayısının 104’ten 74’e kadar düşmesine dikkat çekti. Yetki kazanmış sendikadan toplu istifaları hayatın olağan akışına uygun bulmayan mahkeme, bu durumu iş akdinin sendikal nedenle feshedilmesine kanıt olarak değerlendirdi.

İşçinin işe iadesine karar veren mahkeme; işçiyi sendikal nedenle işten attığı gerekçesiyle patronun 13 aylık brüt maaş tutarında sendikal tazminat ödemesine de hükmetti.

Liman-İş Sendikası Genel Merkezi Güney Ecza Kooperatifi’nde yaşananlar sonrasında tüm işçilere bir kez daha örgütlenme çağrısında bulundu. Genel merkezden yapılan açıklamada sendikanın işçilerin asıl güvencesi olduğu ve işçi sınıfının haklarından kayıp yaşamamak işçinin tek çaresinin örgütlenmek olduğu belirtildi.

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…