ILO İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadeleye Yönelik Yeni Çalışma Standardını Kabul Etti

Sözleşmenin hazırlanmasında kadınların sosyal medyada cinsel tacize karşı başlattığı #MeToo (Ben de) kampanyasının önemli rolü olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün (ILO) hazırladığı iş yerinde cinsel şiddet ve tacize karşı ilk küresel sözleşme kabul edildi.

Sözleşmenin hazırlanmasında kadınların sosyal medyada cinsel tacize karşı başlattığı #MeToo (Ben de) kampanyasının önemli rolü olduğu belirtildi. Üye devletler tarafından imzalanan sözleşmenin ulusal düzlemde bağlayıcı olabilmesi için ilgili devletler tarafından onaylanması gerekiyor.

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 2019 ile Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı 2019, ILO’nun İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Yıllık Çalışma Konferansı’nın son gününde kabul edildi.

10 Haziran’da başlayan konferansta ILO, dünyadaki iş standartlarını belirlemek ve daha iyi bir iş ortamı yaratabilmek için 187 ülkeden hükümetlerin yanı sıra işverenleri ve işçi örgütlerini bir araya getirdi.

Sözleşme, 439 kabul, 7 red ve 30 çekimser oyla; Tavsiye Kararı ise 397 kabul, 12 red ve 44 çekimser oyla kabul edildi.

Sözleşme, “çalışma yaşamındaki şiddet ve tacizin “insan hakları ihlali veya istismarı teşkil edebileceğini… fırsat eşitliğine bir tehdit olduğunu, kabul edilemez ve insana yakışır işle bağdaşmadığını kabul ediyor.”

“Artık şiddet ve tacizin tanımı üzerinde mutabıkız”

Sözleşme ayrıca, “şiddet ve tacizi”, “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan” davranış, uygulama veya tehditler” olarak tanımlıyor. Üye devletlere “genel bir sıfır tolerans ortamı” yaratma sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor.

ILO Çalışma Yaşamı Kalitesi Departmanı Başkanı Manuela Tomei şöyle konuştu:

“Saygı olmazsa, işyerinde onur olmaz; onur olmadan da sosyal adalet olmaz. Çalışma yaşamında şiddet ve taciz hakkında ilk kez Sözleşme ve Tavsiye Kararı kabul ediliyor. Artık şiddet ve tacizin tanımı üzerinde mutabıkız. Bunu önlemek ve çözmek için ne yapılması, kimler tarafından yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu standartların arzuladığımız çalışma yaşamı geleceğine bizi taşımasını umuyoruz.”

Fotoğraf ve haber: ilo.org

Kaynak: Bianet

İlginizi çekebilir