Twitter üzerinden açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Seçimle birlikte usulsüzlüklerin gündeme gelmesi ile 298 sayılı Kanunun bazı maddelerini twitter üzerinden alıntılayarak ihlalleri durumunda verilecek cezaları hatırlattı.

İlhan Cihaner’in attığı Tweet dizisi şu şekilde:

Seçime bir kaç gün kaldı. Seçim güvenliği tartışmaları ve hile iddiaları yeniden zirve yapmışken 298 sayılı Kanundaki belli başlı “Seçim Suç ve Cezalarını” tekrar hatırlatıp yaymakta fayda var:

1- Haksız oy temini suçu (md. 152): Oy için HER TÜRLÜ menfaat (para, altın, görev, vs) teklif ve temin EDENLER ve KABUL eden SEÇMEN 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Bu fiil tehdit cebir veya şiddetle işlenirse 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

2- Seçmen olmayanların oy vermesi (md.160/1):
Seçme yeterliliği olmadığı halde oy verenler veya oy vermeye teşebbüs edenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3- Seçmen olmayanların oy vermesi(md.160/2,3):
Başkasının adına/adını taşıyarak ya da kendi adına BİRDEN FAZLA (mükerrer) oy vermeye teşebbüs eden veya oy veren 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

4- Oy Sandığı Üzerinde Suçlar (md.161):
Sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden, içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan/çalan/değiştiren kimse 3-5 yıl, zor veya hileyle işleyenler 6-10 yıl hapisle cezalandırılır.

5- Pusulalar Üzerinde Suçlar (md162): Oy pusulalarını ve seçim evrakını zapt veya imha eden veya bozanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Suç, resmî görevlilerce veya silah, zor, hile, birden fazla kişiyle işlenirse ceza bir misli eklenerek tayin edilir.

ÖNEMLİ!
6- Md.164/1: Sandığa GELMEYENLER adına sandık seçmen listesine SAHTE İMZA ATMAK GİBİ hileli hareketle oy atan ya da attıranlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

ÖNEMLİ!
7- Md.164/2 :
GELMEYENLER ADINA OY KULLANDIRAN sandık başkan ve üyeleri ile resmi memurlara 4,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası verilir.

ÖNEMLİ!
8- Md.164/3: Seçim tutanaklarını SAHTE OLARAK DÜZENLEYENLER tahrif / tağyir eden ya da ettirenler, 5 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılır.
suçu sandık görevlileri ve resmî memurlar işlerse 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Zor halinde ceza arttırılır.

9- İtirazları ve Şikayetleri Kabul Etmemek (Madde 165):
Şikayet ve itirazları TUTANAĞA GEÇİRMEYİ REDDEDEN kurul başkan ve üyelerine 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

10- Madde 163:
Seçim kurulları başkan ve üyeleri seçim işlemlerini veya oy verilmesini engeller, neticeyi açıklamaz, tutanağı asmaz ya da KANUNEN VERMEYE MECBUR OLDUKLARI TUTANAK SURETLERİNİ VERMEZLERSE 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…