Adgager’in “Türkiye’de Su Krizi” başlıklı araştırması yurttaşların “su krizi”nin iklim krizinden doğduğunun farkında ve her ikisinden de çok kaygılı olduğunu ortaya çıkardı. Yurttaşların gündemi siyasetin gündeminin ilerisinde.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in “küresel kaynama” ve “iklim çöküşü” çağının başlangıcı olarak tanımladığı kuzey yarım küredeki tarihin en sıcak yazı boyunca, Türkiye’de de sıcaklıklar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken toplumun dikkati iklim ve su konularına çevrildi.

İklim krizi toplumun gündeminde

Adgager kamuoyu araştırma şirketinin yürüttüğü “Türkiye’de Su Krizi” başlıklı araştırma güncel sorunlar bağlamında toplumun iklim krizi algısının yüksekliğini ortaya koydu. Araştırma, her beş denekten üçünün “iklim krizi”nden korktuğunu, ikisinin “su krizi” konusunda çok kaygılı olduğunu kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Türkiye’de Su Krizi Araştırması, ülkemizde 5 kişiden ikisinin su krizi konusunda “çok endişeli” olduğunu belirledi.

“Su krizi nedir?”

Türkiye genelinde, 18-55 yaş arası, A,B,C1,C2, ve D, E sosyo-ekonomik grupları üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 36,6’sı, “Su krizi nedir?” sorusuna “iklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu su kıtlığıdır” yanıtını verdi. Araştırma, su krizinden yüksek kaygı duyanların, çoğunlukla 45-55 yaş grubundan geldiklerini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Adgager Pazar Araştırma Direktörü Gizem Turhan’a göre, “Katılımcıların pek çoğu iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasının, su krizi algısında önemli bir rol oynadığı konusunda hemfikir,” ancak, “‘su krizi’ tanımı insanların sosyo-ekonomik konumlarına göre farklılaşabiliyor.

Öte yandan “her beş denekten üçü[nün] iklim değişikliğinden korktuğunu ve bu konuda kişisel tedbirler aldığını söyl[eyen] Turhan “[…] kaygıların bu problemlerin her geçen gün kritik hâle geldiğine dikkat çek[tiği]”ni vurguluyor.

Toplum “baraj doluluk oranları”nı izliyor

Araştırma sonuçları, su krizi konusunda yüksek kaygı duyanların bu gündem konusunu da sürekli izleye geldiğini, katılımcıların yüzde 67,1’inin Türkiye’deki baraj doluluk oranlarını yakından izlediği gösteriyor.

Gizem Turhan, 3 kişiden 2’sinin, baraj doluluk oranlarıyla güncel olarak ilgilendiğini kaydediyor: “Bu veri[yle] […] su kaynaklarına yönelik farkındalığın yüksek olduğu çıkarımına ulaşıyoruz.”

“[Bu oranlara] ilişkin bilinçli katılım, su krizinin hafifletilmesinde vatandaş desteğinin önemli bir işareti olabilir.”

“Türkiye’nin su tasarruf bilinci yüksek”

Turhan, “Katılımcıların büyük çoğunluğu[nun] (yüzde 92,2), günlük hayatlarında su tasarrufu yaptıklarını, bu grubun yaklaşık yüzde 83’ünün ise suyun boşa akıtılmamasına dikkat ettiğini söyl[ediğini]” aktarıyor.

Adgager yöneticisi, araştırma sonuçlarına göre “vatandaşların su tasarrufu bilincinin yüksek olduğu”nun görüldüğünü söylüyor ve “bu konudaki farkındalı[ğın], su krizinin hafifletilmesinde önemli rol oyn[adığına]” işaret ediyor.

Turhan, “özellikle yerel yönetimlerin su tasarrufuna ilişkin mesajlarının ve medyada yer alan su krizine ilişkin haberlerin vatandaşları tasarrufa teşvik ettiği” kanısında.

Araştırmanın başlıca sonuçları

► Günde kişi başına ortalama 1-2 litre su içmek için tüketiliyor

Katılımcıların yüzde 34,8’i günlük olarak 1-2 litre su içtiğini belirtiyor. Ayrıca, günde 4 litreden fazla su içen kişiler arasında yaş gruplarına bağlı olarak belirgin farklılıklar ortaya çıkıyor. 45-55 yaş grubundaki katılımcılar, 18-24 yaş grubundakilere göre daha fazla su tüketiyor.

► Çoğunluk su içmeyi tercih ediyor

Araştırma, hangi amaçla daha çok su tükettikleri açısından katılımcıların %62,2’sinin suyu içecek ihtiyacını gidermek su tükettiğini saptıyor. Diğer amaçların başındaysa yüzde 27,6 ile temizlik. Ancak erkekler suyu daha çok içmek için tüketirken kadınlar daha çok temizlik amacıyla tüketiyor.

►Su krizi konusunda kaygılar artıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 36,6’sı su krizini “İklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu su kıtlığı” olarak tanımlıyor. Bu sonuç, iklim değişikliğinin ve su kaynaklarının azalmasının su krizi algısında önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 40,4’ü su krizi konusunda “Evet, çok endişeliyim ve sürekli bu konuyu takip ediyorum.” derken bu kaygının en yaygın olarak 45-55 yaş grubundaki katılımcılar tarafından paylaşıldığı görülüyor

► Su tasarrufu bilinci yüksek

Araştırmaya katılanların yüzde 92,2’si günlük hayatlarında su tasarrufu yaptıklarını belirtiyor. Su tasarrufu yapan katılımcıların yüzde 82,9’u suyun boşa akıtılmamasına dikkat ediyor

Bu sonuçları yorumlayan Adgager yöneticisi Turhan “Türkiye genelinde yürütülen araştırma sonuçlarına göre vatandaşların su tasarrufu bilincinin yüksek olduğu” kanısında.

“Özellikle yerel yönetimlerin su tasarrufuna ilişkin mesajlarının ve medyada yer alan su krizine ilişkin haberlerin vatandaşları tasarrufa teşvik ettiği[nin]” söylenebileceğini düşünüyor

“Katılımcıların yüzde 67,1’inin barajların doluluk oranlarını izlemelerinin de su kaynaklarına yönelik farkındalığın yüksek olduğunu göster[diğini]” düşünen Turhan, “su krizinin çözümünde bilinçli katılımın önemi[ni]” vurguluyor.

Kaynak: Bianet

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…