Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 3 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında aldığı kararla, silahlı çatışmalarda sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri, kararları ve açıklamaları hatırlatarak, devletlere bu konuda acil bir dizi önlemin alınması çağrısında bulunmuştur. Kararda, sağlık personelinin, kimden yana olduklarına bakmaksızın, salt ihtiyaçlar temelinde hasta ve yaralılara hizmet vermek için çatışma bölgelerinde bulundukları ve bunun mesleki etik sorumlulukları olduğu hatırlatılarak, görevlerini yaptıkları için cezalandırmaya maruz kalmamaları gerektiğinin altı çizilmiştir.

Her yerde her koşulda ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunan görevi başındaki sağlıkçıları hedef alarak öldürenlerin yok ettiği insanlıktır. Gazze sınırında İsrail askerlerinin yaraladığı göstericilerin yaralarını sararken hemşire Rezzan en-Neccar’ı hedef alarak öldürenler aslında tüm insanlığı hedef almışlardır. İsrail hükümeti sağlıkçılara kadar uzanan bu şiddeti derhal durdurmalıdır. Sorumlular yargılanmalı, bu şiddet bir daha yaşanmamalıdır.

Filistin halkına başsağlığı dileriz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…