Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimler ülke genelinde hastanelerde yaptığı eylemlerle sağlıkta şiddetin sona ermesini istedi.

İstanbul’da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Acil Servis önünde toplanan İstanbul Tabip Odası’na bağlı çok sayıda doktor geçtiğimiz hafta hastası tarafından öldürülen psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman anmak ve TTB tarafından hazırlanan Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın yasalaşmasını sağlamak için protesto yürüyüşü düzenledi.

Beyaz önlüklerini giyen ve ellerindeki karanfillerle bir araya gelen doktorlar ve sağlık çalışanları öldürülen Dr. Fikret Hacıosman’ın çalıştığı özel hastaneye yürüdü. Pankart ve dövizler taşıyan sağlık çalışanları ” Sağlıkta Şiddet İstemiyoruz” ve “Yaşatırken Ölmek İstemiyoruz” şeklinde sloganlar attı. Dr. Hacıosman’ın görev yaptığı hastane önünde toplanan sağlık çalışanları burada saygı duruşunda bulundu ardından basın açıklaması yaptı.

Türk Tabipler Birliği adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu,şunları söyledi: “Artık yeter sağlıkta şiddet yasasını istiyoruz. Hemen şimdi. Sabah işe gitmek için evden çıkıp işyerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarında şiddetin kanıksanmasını, normalleştirilmesini kabul etmiyoruz. Sağlığı korumak, hayat vermek üzere kurulmuş bir mesleğin mensuplarının görevi başında öldürülmesini kabul etmiyoruz. Bu süreci hazırlayan nedenleri biz biliyoruz. Soruyoruz sağlıkta şiddeti önlemek teklifimizi dikkate almak ve sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak için daha kaç hekimin ölmesini bekliyorsunuz. Biz hekimler buna tahammül etmeyeceğiz bunu kabul etmeyeceğiz. Sağlıkta şiddet yasasının hemen şimdi çıkarılmasını istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak bugünden itibaren sağlıkta şiddete karşı eylem programını başlatıyoruz. Bu doğrultuda 10 Ekim 2018 gününden başlamak üzere 7 gün sürecek ‘sağlıkta şiddet yasamı istiyorum’ temalı nöbet eylemlerini başlatıyoruz. Tüm Türkiye çapında kentlerin bilinen alanlarında, parklarında 18. 00 -20. 00 saatleri arasında en geniş katılımlı bu nöbet eylemlerini gerçekleştireceğiz” denildi.

Okunan bildirinin ardından hastane önüne karanfil bırakıldı.

İstanbul’da Taksim İlkyardım Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi’nde sağlık emekçileri ve hekimler sağlıkta şiddete karşı birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

ANKARA’DA ANMAYA ENGEL: HER HAFTA ANMA OLMAZ!

Hekimlerin geçtiğimiz hafta İstanbul’da öldürülen Dr. Fikret Hacıosman’ı anmak için Ankara İbni Sina Hastanesi önünde yapmak istediği anma polis tarafından engellendi. Polis hekimlere Ankara Valiliği’nin izni olmadığını söyleyerek “Geçen hafta da yapıldı, her hafta yapılacak diye bir şey yok” dedi.

Hekimler öldürülen arkadaşlarını anacakları, sağlıkta şiddete tepki gösterecekleri basın açıklamaya beyaz önlük, siyah balonlar ve karanfillerle geldiler. Ancak polis Ankara Valiliği’nin izni olmadığı gerekçesiyle anmayı engelledi. Ankara Valiliği’nin izin vermeme gerekçesini “Geçen hafta da yapıldı, her hafta yapılacak diye bir şey yok” olarak açıklayan polisler ile hekimler arasında tartışma çıktı. Hekimlerin OHAL’in kalktığını belirterek itiraz etmesine rağmen öldürülen hekim için anma yapılamadı.

‘FOTOĞRAFLAR BOY HİZANIZI AŞMASIN’

Hastane önünde öldürülen arkadaşları için saygı duruşunda bulunan hekimler, polisin engellemesi nedeniyle basın açıklamasını Ankara Tabip Odası’nda yapmak zorunda kaldı. İbni Sina Hastanesi önünden ATO’ya yürüyen hekimler ellerinde hayatlarını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafları ile yürürken polisler tarafından yine engellenmek istendi. Polisler, “Ellerinizde döviz ve fotoğraflarla yürüyemezsiniz, fotoğraflar boy hizanızdan yüksekte olmasın” uyarılarıyla yol boyunca hekimlerin görüntüsünü aldı.


Fotoğraf: Evrensel

ATO’da yapılan ortak açıklamada konuşan ATO Başkanı Vedat Bulut, “İş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından öldürülmek istemiyoruz” dedi. 2005 yılından bu yana 12 meslektaşının haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yol açtığı tükenmişlik nedeniyle intiharla hayatlarını kaybettiğini belirten Bulut, “Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin” dedi.

BAKANLIK RANDEVU TALEBİNE BİLE YANIT VERMİYOR

2014 yılında hazırladıkları “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın Sağlık Bakanlığı ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere ilettiklerini kaydeden Bulut, ancak görmezden gelindiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili defalarca randevu talep etmelerine rağmen yanıt alamadıklarını aktaran Bulut, Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkması için daha kaç hekimin ölmesi gerektiğini sordu. Bulut, yarın saat 18.00 ve 20.00 arasında Kuğulu Park’ta nöbet tutacaklarını da açıkladı. (Ankara/EVRENSEL)

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Tabip Odası’nın Dokuz Eylül Hastanesi, Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaneesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medical Park İzmir Hastanesi’nin bahçesinde yaptığı açıklamalarda meclise sundukları sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarının hayata bir an önce geçirilmesini istediler.

‘DAHA ÇOK ISRARCI OLMAMIZ GEREKİYOR’

Yapılan açıklamalarda “Hekimler bu kadar acıya, ölüme, saldırıya rağmen toplumun sağlığı için büyük çabalar gösterirken, ülkeyi yönetenlerin bu çabayı görmezden geldiğini, hatta saldırıları kolaylaştıran ve kimi zaman haklı bulan tutumlar aldıklarını görüyoruz. Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Aslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Said Berilgen ve Dr. Fikret Hacıosman’ı saygıyla anarken, yeni hekim ölümlerinin yaşanmaması için her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenmemiz ve ısrarcı olmamız gerektiğinin farkındayız.Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu açıktır” denildi.

Sağlık çalışanları 10 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 18.00-19.00 arasında Kıbrıs Şehitleri Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 13 Ekim 2018 Cumartesi günü, Karşıyaka İzban çıkışında, saat 16.00-17.00 “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı nöbet eylemlerine çağrıldı.

‘YASA TEKLİFİ SUNDUK’

Fotoğraf: Evrensel

Hekim ve sağlık çalışanları Adana Seyhan Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek hekimlerin öldürülmesini kabul etmediklerini söyleyerek öldürülen hekimler için bir dakika saygı duruşunda bulundular.

SES, TMMOB İKK, Genel Sağlık İş ve Aile Hekimleri Derneği’nin destek verdiği açıklamada hekim ile hastanın karşı karşıya getirilmesine çok üzüldüklerini söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, Başkan Prof. Dr. Hilal, konuşmasında şunları söyledi; “Sağlık hizmetinin kamu hizmeti olduğu vurgusundan hareketle, Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü bölümüne “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar: Sağlık Hizmetini Engelleme” başlığı altında, en azından caydırıcılık içermesi amacıyla hazırladığımız ek madde önerisini başta Sağlık Bakanlığı, Hükümet temsilcileri ve siyasi partiler olmak üzere tüm ilgili yerlere bir çok kez ilettik. Bunun için defalarca görüşmeler yaptık. Basın toplantılarıyla kamuoyu ile paylaştık. Teklifimiz Türkiye’nin olağandışı hızla değişen yoğun gündemi içerisinde hep görmezden gelindi. Son olarak, 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ı görevinin başında yine bir hastasının saldırısı sonucu kaybettik”dedi.

ANTALYA’DA NÖBET EYLEMİNE DESTEK ÇAĞRISI

Fotoğraf: Evrensel

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları “Sağlıkta Şiddet Yasası istiyoruz” talepli bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını Naci Ağoğlu okudu. Ağoğlu açıklamada “İstanbul’da Prof.Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan bu süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve sağlıkta dönüşüm programının yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verildikleri için kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık; Sağlıkta dönüşüm programından vaz geçin, sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin! Önce görmezden geldiler ve ‘sağlıkta şiddet yoktur” dediler” diye konuştu.

Kalaycı “Sağlıkta Şiddet Yasasını istiyorum” temalı nöbet eylemlerini başlattıklarını belirterek Antalya Attalos meydanında 10 .Ekim 2018 günü saat 18.00-20.00 arasında yapacakları nöbet eylemine Antalya halkından destek beklediklerini söyledi.

ANTALYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ NÖBETTEYİZ EYLEMİ
“Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” etkinlikleri çerçevesinde Antalya Attalos Heykeli önünde Antalya Aile Hekimleri Derneği tarafından sürdürülen şiddet nöbeti gerçekleştirildi. Yapılan etkinliğine Antalya Tabip Odası’da katılarak destek verdi.

DENİZLİ TABİP ODASI’NDAN, ‘SAĞLIKTA ŞİDDETE SON’ EYLEMİ ŞEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın eski hastası olduğu iddia edilen S.T. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin ardından Denizli Tabip Odası, Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde ‘Sağlıkta Şiddete Son’ eylemi gerçekleştirdi. Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Meral Alten, “Her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha uyarmış, şiddeti önlemede daha etkin olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfetmiştir.” demişti.

“TBMM’YE SUNDUĞUMUZ YASA TEKLİFİ YAŞAMA GEÇİRİLMELİ”

Türk Tabipler Birliği’nin sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını defalarca ifade ettiğini hatırlatan Başkan Alten, “Her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha uyarmış, şiddeti önlemede daha etkin olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfetmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanı’ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki, bakanlık randevu taleplerine yanıt vermemektedir. Biz talebimizi tekrar yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz” diye konuşmuştu.

“BİREYSEL SİLAHLANMA KONTROL ALTINA ALINMALI”

“Bir hekimin hastane içinde silahla öldürülmesi sağlık kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık gözardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir” diyen Başkan Alten, sözlerine şöyle devam etti: “Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk Tabipler Birliği, basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir. Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı, bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır.” Dr. Alten’in açıklamasının ardından hekimler, eylemlerini olaysız şekilde sonlandırılmıştı.

Kaynak: Evrensel ve Denizli Gazetesi

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…