Halkların Demokratik Partisi Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, yolsuzlukları raporlayan Sayıştay üyelerinin görevden almalarını Süleyman Soylu’ya sordu.

HDP Siirt vekili Meral Danış Beştaş, kayyım belediyeleri ve AKP’li belediyelerde yaşanan yolsuzlukları raporlayan Sayıştay üyelerinin görevden alınmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Süleyman Soylu’nun cevaplaması için sorulan sorular şu şekilde:

 • Sayıştay denetim raporları ile ortaya çıkan hususlar araştırılmış mıdır? Elde edilen bulgular ne şekildedir?
  Konu ile ilgili Bakanlığınız hangi çalışmaları yürütmüştür? Sayıştay raporlarında yer alan hususlara ilişkin sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma başlatıldıysa hangi aşamadadır? Şayet başlatılmış bir soruşturma yoksa gerekçesi nedir?
 • Sayıştay raporlarında yer alan konular kapsamında görevden almalar gerçekleşmiş midir? Hâlihazırda kaç kişinin ve kaç kayyımın görevden alınması söz konusudur? Şayet raporlarla da sabit olan tüm bu yolsuzluk belgeleri karşısında hala soruşturma, görevden alma gibi yaptırımların uygulanmama sebebi nedir?
  Bakanlığınız kayyım atanmasından itibaren Siirt Belediyesi’nin çalışmalarını denetlemiş midir?
 • Belediyelere kayyım atamalarının tarafınızca gerçekleştirildiği nazara alındığında kayyımlar neden denetlenmemiştir? Şayet denetlendilerse neden Sayıştay raporlarında ortaya çıkan hususlar göz ardı edilmiştir?
 • Her ne kadar Sayıştay Raporlarında yer almıyorsa da Siirt Belediyesi’nin kayyım öncesi çalışmaları ile kayyım sonrası çalışmaları kıyaslanmış mıdır? Yapılan kıyasta elde edilen bulgular nelerdir? DBP’li belediye ile yönetilen Siirt ilinde kayyım uygulaması öncesince bir yolsuzluk söz konusu değilken kayyım atanması ile birlikte işleyişte aksaklıkların yanı sıra çok fazla kalemde yolsuzluğun belgelenmesi ne anlama gelmektedir?
 • Belediyelere atanan kayyımların Bakanlığınıza bağlı atanmış bürokratlar olması nazara alındığında bir kamu çalışanının kamuyu bu denli zarara uğratmasının izahı nedir? Kayyımlar raporlarda yer alan yolsuzluk hadiselerini kendi iradeleri ile mi gerçekleştirmişlerdir? Bakanlığınıza bağlı bürokratların bu kadar çok kalemde hileli işlemler gerçekleştirmesi aynı zamanda Bakanlığınızın sorumluluk alanına girmiyor mu?
  Kayyım öncesi Siirt Belediyesine ait borç 17 milyon TL iken bunun kayyım sonrasında 1 milyon TL artış göstermesi, akabinde Başkanlık sistemine geçişle beraber borcun katlanarak 33 milyon TL’ye çıkması kayyım ve başkanlık sisteminin halka ve kamuya zararlı uygulamalar olduğunu ortaya çıkarmıyor mu?
  Kayyım atanmasından önce Siirt Belediyesi’nde herhangi bir yolsuzluk ortaya çıkmadığı halde belediye başkanlarının tutuklanmasının izahı nedir? Kamuyu zarara uğratmadıkları halde belediye başkanlarının tutuklanmasına mukabil, kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan kayyımların hala görevde tutulma gerekçesi nedir?
 • Siirt’te Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nun hiç oluşturulmaması ve 567 adet taşınmazın kayıtlarda yer almaması ile amaçlanan nedir? Bu 567 binanın akıbeti nedir? Buradan elde edilen meblağlar nereye yahut kime aktarılmıştır?
 • Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabı neden oluşturulmamıştır? Buradan elde edilen meblağlar nereye yahut kime aktarılmıştır?
 • HDP VE DBP’li belediyelere ait olan 11 belediyeye ait Sayıştay raporu olmasına rağmen geriye kalan kayyım atanmış 84 belediyenin durumu nedir? Orada tespit edilen yolsuzluk kalemleri ile miktarlara ilişkin bir denetim ve inceleme yapılmış mıdır?
 • Sayıştay raporlarında belediyelerin yolsuzluk uygulamalarının AKP’li belediyelere ile kayyımların görev yaptığı belediyelerde söz konusu olması bir tesadüf müdür? Yolsuzluğa ilişkin tespitler neden AKP’li ve kayyımların görev yaptığı belediyelerde yoğunlaşmaktadır?
 • DBP’li belediyelere kayyım atanma gerekçesi halka ait olan kaynakların başka yerlere aktarılması mıdır?
  Konu hakkında kamuoyuna ne zaman açıklama yapacaksınız?
 • Kayyım uygulaması ne zaman sona erecektir?
 • Siirt ili ve diğer kayyım atanmış belediyelerin uğradığı zararın tazmini söz konusu olacak mıdır? Bu konuda hangi çalışmaların yürütülmesi gündeminizde olacaktır?

Kaynak: FERSUDE

 • Hakkımızda
 • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…