HDP sunduğu üç ayrı kanun teklifiyle Türkiye’nin demokratikleşmesi ve özgürlüklerin genişletilmesi için Meclis’in aktif rol almasını istedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Ayhan Bilgen, “Türkiye’nin demokratikleşmesi ve özgürlüklerin genişletilmesi” amacıyla üç farklı kanun teklifini Meclis’e sundu.

Geçmişle yüzleşme

Verilen kanun tekliflerinden birinde “Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme İhtisas Komisyonu” kurulması önerildi.

Kurulması istenen bu komisyonla geçmişle yüzleşmenin sağlanması öngörülüyor.

Söz konusu kanun teklifinin gerekçesi şöyle:

“Türkiye’yi çoklu krizler girdabından kurtarmak için tarihsel bir yüzleşmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplumsal olarak çok boyutlu sorunlara sahip olan tüm devletler ve parlamentolar tarihin belirli bir döneminde daha güçlü toplum ve daha güçlü siyaset ortaya çıkarmak üzere bu yüzleşmeyi gerçekleştirmiştirler.

“Söz konusu yüzleşmede, tarihsel hakikatlerin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisinin sağlanması için en uygun yer ise milletin iradesinin temsilcisi ve egemenliğin kullanıcı yetkisine sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. TBMM’nin aktif bir çalışma yürütmesi hem devlet fraksiyonlarının iktidar savaşlarının aşılması hem toplumdaki kutuplaşma konularına evrensel normlar düzeyinde bir çözüm bulması hem de bölgesel ve küresel dengeleri etkileyen bir mekanizmanın ortaya çıkması açısından elzemdir.”

Sorunlara kalıcı çözüm

“Yasal Mevzuatın Demokratikleştirilmesi, Özgürlüklerin Arttırılması ve Adaletin Tesisi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması” ile ilgili verilen kanun teklifinde ise mevcut TCK’nin demokratikleşmesi ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Teklifte çeşitli kanunlarda yapılacak değişikliklerle öngörülen kimi düzenlemeler şöyle:

 • OHAL’in kalıcı hale getirilmesinin önlenmesi
 • OHAL’in yarattığı tahribatların giderilmesi
 • Milletvekillerinin tutuklu yargılanmasının engellenmesi
 • Yerel yönetimlere kayyum atama yetkisinin iptali
 • TMK’nin kaldırılması
 • Vicdani reddin hak olarak tanınması
 • Alevi inancı ile diğer inançların ibadet yerlerine ibadethane statüsünün verilmesi
 • Uluslararası sözleşmelerdeki çekincelerin kaldırılması
 • İnternet erişim yasaklarının demokratik bir şekilde düzenlenmesi
 • Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi

Demokratik Cumhuriyet’in inşası

Sunulan bir diğer kanun teklifi ise “Demokratik Cumhuriyetin İnşası Komisyonu” kurulması önerisi.

Meclis çatısı altında kurulması istenen komisyonunun amaç ve kapsamı şöyle:

“Ülkemizin içerisinde bulunduğu devlet krizini demokrasi, eşitlik, evrensel hakları ve hürriyetler ile özgürlükler lehinde olmak üzere tüm siyasal, sosyal ve üretici güçlerin etkin katılımı ile çözüme uğratmak ve bu çözüm için yasal raporlamalar ve öneriler sunmak, toplum ve devlet ikiliğini bir birliktelik yaratacak şekilde düzenlemek, bu durumlara uygun olarak yasa tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Demokratik Cumhuriyetin İnşası Komisyonun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.” (Mezopotamya Ajansı)

Kaynak: Gazete Karınca

 • Hakkımızda
 • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…