HDP Eğitim Politikaları ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ LGS-YKS sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. “LGS ve YKS sonuçları, 16 yıllık AKP iktidarının eğitimi çöküş noktasına getirdiğinin göstergeleridir.” diyen Akdağ, “Eğitim emekçileri sendikalarının bütün öneri ve uyarılarına kulaklarını tıkayan, öğrenci ve velilerin taleplerini görmezden gelen ama tek adamın emriyle iki günde TEOG sınavını kaldırıp yerine LGS’yi getiren, 16 yılda eğitimi yap-boz tahtasına çeviren ve tümüyle bilimsel temelden, akılcılıktan yoksun kendi ideolojik ihtiyaçlarına göre biçimlendiren siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başarısızlığın temel sorumlusudur” ifadelerine yer verdi.

Akdağ, “Siyasi iktidarı uyarıyoruz: Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları sizin siyasal ya da ideolojik ihtiyaçlarınız değil, onların talep ve beklentileri doğrultusunda tespit edilmeli ve planlanmalıdır. MEB’in görevi öğrencilerimizin ilgi, istek, ihtiyaç ve tercihlerine uygun bir eğitim ortamını hazırlamaktır.” dedi

HDP Eğitim Politikaları ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

“LGS ve yerleştirme sistemi yüzünden yüz binlerce öğrenci açıkta kaldı. Bu öğrenciler örgün öğretimin dışına ya da özel okulların para tuzağına itiliyorlar. Yerleşebilenlerin çoğu ise okulun evine uzaklığı ya da açıkta kalmamak için seçmek zorunda kaldıkları okul türü yüzünden memnun değil.

AKP iktidarının yeni nesli kendi ideolojik anlayışına göre yetiştirmek için zorunlu tercih haline getirdiği imam hatip liselerinin doluluk oranı yüzde 50’lerde kalmıştır. Eğitime ayrılan sınırlı bütçe payını hemen hemen sadece imam hatip okulları açmak için kullanan ve bunu halkın talebi gibi yansıtan iktidarın eğitime yaklaşımının halkın gerçek talepleriyle bağının olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları ise eğitim sistemimizin nasıl bir çöküş yaşadığının bir başka kanıtıdır. Yine ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla son anda değiştirilerek öğrencilere dayatılan yeni sınav sisteminin sonuçları vahimdir.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu’na göre, başta sayısal dersler olmak üzere tüm derslere ait doğru yanıt ortalamaları oldukça düşüktür. Alan Yeterlilik Sınavı’nda (AYT), matematik testinde 102 bin aday, fen bilimleri testinde ise 74 bin aday tek bir doğru yanıt verememiş. Temel Yeterlilik Sınavında (TYT) adayların doğru cevap ortalaması, Türkçe’de 40 soruda 16.179, Sosyal Bilimlerde 40 soruda 6.003, Temel Matematikte 40 soruda 5.642, Fen Bilimlerinde 20 soruda 2.828 olmuştur. Sıfır çekenler ve barajı aşamayanlar ise ÖSYM tarafından açıklanmamıştır.

Mezun olunan okul türlerine göre başarı oranları arasında ciddi farklar vardır. Fen ve Anadolu Liselerinden olan öğrencilerin başarı oranları daha yüksek iken, İmam Hatip ve Meslek Liselerinden olan öğrencilerin başarı oranları oldukça düşüktür.

Bu başarısızlığın sorumlusu çocuklarımız değildir. Siyasi iktidarın eğitim politikalarına dönük yaklaşımıyla gidilebilecek yol kalmamıştır. Çocuklarımızın hayatını ve halklarımızın gelecek umudunu karartmaya kimsenin hakkı yoktur.

Eğitim Emekçileri Sendikalarının yapmış olduğu çözüm önerileri hızla hayata geçirilmeli. Sistemdeki başarısızlığın çözümü ve bilimsel düşünmeye-üretmeye dayalı bir eğitim sisteminin inşa edilmesi için eğitimin bütün bileşenlerinin yan yana geleceği bir tartışma başlatılmalıdır. Kamusal, parasız, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim hakkından tüm yurttaşlarımızın yararlanabilmesi mutlaka sağlanmalıdır.”

Kaynak: Birgün

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…