Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Emek Meclisi 1 Mayıs ile ilgili yaptığı basın açıklamasında yeni yaşama, başka bir dünyanın mümkün olduğuna dikkat çekti. 

HDK-Emek Meclisi “Kapitalizme ve Krize Karşı Emeğin Kurtuluşu Halkların Kardeşliği” şiarıyla; “Başka Bir Dünya Mümkün ve Tecride Son Verilsin, Leylalar Yaşasın” ana temasıyla 1 Mayıs’ta alanlara çıkacaklarına yer verdi.

HDK-Emek Meclisi’nin açıklaması şöyle:

1 MAYIS İŞÇİ SINIFININ YENİ YAŞAMIDIR!

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN!

1 MAYIS’TA SOKAĞA, ALANLARA!

 2019 1 Mayıs’ı yaklaşıyor. Uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan

1 Mayıs, ülkemizde ve dünyada 8 saatlik işgünü ve insanca yaşam talebiyle uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödenerek bugün işçi sınıfı ve ezilenlerin kutladığı bir gün haline getirildi. Tarihte emeğin ve ezilen halkların her direniş, dayanışma ve mücadele gününün; her 8 Mart’ın, her Newroz’un, her 1 Mayıs’ın işçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların kurtuluş umutlarını büyüttüğüne, özgürleşme mücadelelerine güç kattığına inanıyoruz.

Bu yaklaşımın ışığında 1 Mayıs’ta alanlara “Kapitalizme ve Krize Karşı Emeğin Kurtuluşu Halkların Kardeşliği” şiarıyla; “Başka Bir Dünya Mümkün ve Tecride Son Verilsin, Leylalar Yaşasın” ana temasıyla çıkacağız.

 Bu yılki 1 Mayıs’a da derin bir ekonomik ve siyasal kriz koşullarında giriyoruz. İş cinayetlerinin, işsizliğin ve yoksulluğun hızla yaygınlaştığını, ülke kaynaklarının özelleştirildiğini ya da sermayeye peşkeş çekildiğini, halkın insanca yaşam özlemlerini karşılamak yerine savaşa ve silaha kaynak aktarıldığını görüyor, yaşıyoruz.

İşçi sınıfının iş, ekmek, hak mücadelesi, içinde bulunduğumuz koşullardan ayrı düşünülemeyeceği gibi; barış mücadelesinden, faşizme karşı özgürlük mücadelesinden de ayrı düşünülemez. Barışın önünü tıkayan engel, her türden tecrit politikalarıdır. Tecrit ve kuşatma, özgürlüğe ve tüm demokratik haklaradır.

Bu kuşatma kırılmazsa, halklarımızın sandıkta gösterdiği irade yok sayılacaktır.

Bu kuşatma kırılmazsa, ekonomik krizin bütün ağırlığı işçilere, emekçilere yüklenecektir.

Bu kuşatma işçi sınıfınadır, emekçileredir.

Bu kuşatma kırılmadan savaş politikaları durdurulamaz.

2019 1 Mayısı’nda, 8 Mart’ta meydanlara çıkan kadınların mücadele azmiyle, Newrozların coşkusuyla alanlarda olacağız. Halkın iradesinin gasp edilmeye çalışıldığı, seçilmişlerin keyfi uygulamalarla sindirilmeye çalışıldığı, hukukun ve yasaların lağvedildiği 2019 1 Mayısı’nda bu baskıları durdurmak umuduyla mücadeleyi daha yükseklere taşımak için; zalim, talancı, meşruluğunu yitirmiş bu rejime, birleşik bir karşı çıkışla cevap vermeliyiz.

İşçiler, köylüler, emekçiler, kadınlar, gençler, ekolojistler, LGBTİ+’lar, EYT’liler, emekliler, KHK mağdurları, ötekileştirilen ve asimilasyona uğrayan inançlar ve halklar, kriz yüzünden mutfağı talan olanlar, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybedenler, sanatsal üretimi engellenen sanatçılar, susturulmak istenen muhalif medya, bilimsel çalışma yapamayan akademisyenler, ifade özgürlüğünü kullanamayanlar…

Kıdem tazminatımızın gasp edilmesi başta olmak üzere, krize, özelleştirmelere, iş ve kadın cinayetlerine, taşeronlaşmaya, güvencesiz çalıştırılmaya, doğanın talanına, işsizliğe, yoksulluğa, grev yasaklarına, KHK’lara, antidemokratik tüm uygulamalara, ötekileştirmeye, asimilasyona, örgütlenmenin önündeki engellere, baskıya, emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı çıkıyor;

“Barış, adalet, hak, hukuk, özgürlük ve insanca yaşanabilecek bir dünya için 1 Mayıs’ta alanlara!” diyoruz.

1 Mayıs’ta Birlik, Mücadele ve Dayanışma İçin Alanlara!

Yaşasın Enternasyonalizm! Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Yaşasın Halkların Eşitliği, İşçilerin Kardeşliği ve Birliği!

YAŞASIN 1 MAYIS! – BİJÎ 1 GÛLAN!ԿԵՑՑԷ՛ 1 ՄԱՅԻՍ! – !عاشت1 مايو

 HDK EMEK MECLİSİ

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…