“Hayvan Sağlığı İnsan Sağlığını Doğrudan Etkiler”

Veteriner Halk Sağlığı Derneği, bayramda kesilecek hayvanların kesimden önce ve sonra mutlaka veteriner hekim muayenesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Veteriner Halk Sağlığı Derneği, pazar günü (11 Ağustos) başlayacak olan Kurban Bayramı’ndaki hayvan kesimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayvanlardan insanlara bulaşabilen bruselloz ve şarbon başta olmak üzere 250’nin üzerinde hastalık olduğu hatırlatılan açıklamada, dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

“Belgesi olanlar ve veterinerler tarafından kesim yapılmalı”

* Kurban Bayramı sebebiyle yoğunlaşan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin gerek insan, gerek hayvan sağlığını tehdit etmemesi, hayvanların refah içerisinde sevkleri için yürürlükteki mevzuat yeterli olup, mevzuata uyulması büyük önem taşımaktadır.

* Kurbanlık hayvanların satın alınmaları sırasında; Hayvan Pasaportu, Nakil Belgesi, Veteriner Sağlık Raporu ve Dezenfeksiyon Belgesi ile hayvanların küpelerinin uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

* Kurban bayramı öncesinde artan hayvan hareketlerinden, hayvanların kesimine kadar olan zincirin her halkasında kurbanlık hayvanların sağlığı ve refahına daha çok özen gösterilmelidir.

* Hayvan sağlığının sağlıklı et tüketimi demek olduğu ve bu sürecin de insan sağlığını doğrudan etkilediği unutulmamalıdır.

* Kurbanlık hayvanların kesimleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış kesimhane ve kombinalar ile Kurban Hizmetleri Komisyonları ve belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından yapılmalıdır.

“Atıklar derin çukurlara, kireçlenerek gömülmelidir”

* Kurbanlık hayvanların asgari teknik ve hijyenik şartları karşılamayan, uygunsuz ortamlarda, veteriner hekim kontrolü olmadan kesilmesi; sağlık risklerinin yanında et, sakatat ve deri kayıplarına neden olmakta ve şartların uygun olmaması nedeniyle hayvanlar kesim sırasında çok acı çekmektedir.

* Kesimden önce canlı muayene ile kesim sonrası veteriner hekim muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarla, kişilere ait bahçelerde; usta kişiler tarafından kesim yapılsa dahi, ete hastalık yapıcı etkenlerin bulaşması kaçınılmazdır.

* Kurbanlık hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında hijyen kurallarına uyulmalıdır. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemelidir. Hastalıklı ve insan gıdası olarak kullanılmayan yan ürünler; derin çukurlara, kireçlenerek gömülmelidir.

“Hayvanların sağlıklı olması tek başına yeterli değil”

* Kurbanlık hayvanların sağlıklı olması tek başına yeterli değildir. Çünkü gıda kaynaklı 250’den fazla hastalık ve zehirlenme vardır. Bu nedenle kesilen etler, sıcak ve taze olduğu için 14-200C’de 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır, birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir.

* Kesim sonrası elde edilen deri 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazla su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya üçte biri kadar ağırlıkta, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. (RT)

Kaynak: Bianet

İlginizi çekebilir