Özgür Denizli

Hayvan Kurtuluş Cephesi’nden hayvan çiftliklerini basma eylemleri

Hayvan Kurtuluş Cephesi üyeleri Arjantin’in Buenos Aires’te bulunan tavuk çiftliğine eylem düzenledi.

Arjantin’in Buenos Aires’te bulunan bir tavuk çiftliğine giren eylemciler, elli tavuğu çiftlikten kurtardılar.

ALF üyeleri yaptıkları açıklama da, tesiste 20 bin tavuğun bulunduğunu, bu tavukların, insanların ihtiyaçları doğrultusunda sömürüldüğünü belirtti.

Belçika’da ise bir tavşan çiftliğini basan ALF üyeleri, burada da kürk için öldürülecek olan 20 tavşanı kurtardılar. ALF üyeleri bu eylemleri ”Tüketim için katledilmeleri gereken 20 tavşan serbest bırakıldı. Şimdi sömürü ve ölümden uzak bir özgürlükte yaşayacaklar.” diyerek duyurdular.

İNSANIN ZORBALIĞINA KARŞI HAYVAN KURTULUŞ CEPHESİ: ALF

Hayvan hakları hareketi 1960´larda Avrupa ve ABD’nin birçok yerinde kendi şiarlarıyla bağımsız bir güç olarak ortaya çıktı. ALF (Animal Liberation Front – Hayvan Kurtuluş Cephesi), ise 1976´da radikal hayvan hakları eylemcisi Ronnie Lee tarafından hayvanların özgürlüğü için mücadele etmek adına kuruldu.

ALF – ELF – SHAC Hayvan özgürleştirme eylemleri Hayvan Kurtuluş Cephesi; köklerini 1960‘ların İngiltere‘sinden almaktadır. O zamanlar bir grup insan orada avlanmaları sabote etmeye başlamışlardır.

Av Sabotörleri Derneği (Hunt Saboteurs Association) adındaki bu grup, yanlış iz kokularını yayıyor, av köpeklerini yanlış yöne göndermek için avlanma borusunu üflüyor ve hayvanları güvenli yerlere kovalıyorlardı.

1972‘de, İngiltere‘nin her yerindeki geleneksel avlanmaların etkili bir şekilde sona ermesinden sonra, Av Sabotörleri üyeleri daha militan eylemlere ihtiyaç olduğuna karar verdiler ve bu yüzden Merhamet Takımı‘nı kurdular. Silahlara zarar vererek ve avcı arabalarının camlarını kırarak ve lastiklerini patlatarak sabote etmeye doğru gittiler. Fok avlama botlarından ilaç laboratuarlarının yakılmasına kadar değişik biçimlerdeki hayvan sömürüsüyle savaşmaya da başladılar. 1975‘te iki Merhamet Takımı üyesinin hapse atılmasından sonra, söz yayıldı, destek büyüdü, ve Hayvan Kurtuluş Cephesi 1976‘da ortaya çıktı.

Hayvan haklarını savunan hareketler içerisinde duruşu ve eylemleri ile en radikal ama sonuç odaklı oluşumlardan biri olan ALF  1976 yılından beri hayvanların özgürlüğü için mücadele ediyor ve bugün Türkiye dahil 20’nin üzerinde ülkede çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvan Kurtuluş Cephesi – ALF’in ilkeleri?

Hayvanların özgürlüğü, insanların özgürlüğünden ayrılamaz. Ondan daha az değerli ya da görmezden gelinebilecek bir olgu değildir. Her canlı gibi hayvanların da bağımsız yaşamaya, yani insanların onlar üzerindeki tahakkümü olmadan hayatlarını sürdürmeye hakları vardır.

ALF Eylemleri

Hayvan hakları eylemcisi Ronnie Lee’nin kurucusu olduğu Hayvan Kurtuluş Cephesi – ALF otonom bir işleyişe sahip. Yani Hayvan Kurtuluş Cephesi – ALF’in ilkelerine uygun olduğu müddetçe onun adını kullanarak hareket edip eylem yapılabiliyor.

Hayvan Kurtuluş Cephesi üyeleri kendi özgürlüklerini kaybetme riskini göze alarak hayvan zulmünü durdurmak için doğrudan eylerler. Doğrudan Eylem hayvan özgürleşmesini meydana getiren yasadışı eylemleri ifade eder. Bunlar çoğunlukla iki biçimdedir: Hayvanları laboratuarlardan veya diğer sömürü merkezlerinden kurtarmak veya hayvan sömürücülerine ekonomik zarar vermek. ALF etkinliklerinin yasadışı doğası nedeniyle, aktivistler isimsiz bir biçimde çalışırlar ve ALF formal bir örgüt değildir. Ne ofis, ne lider, ne gazete ve ne de resmi üyelik vardır. ALF anahatlarına göre doğrudan eylem gerçekleştiren her hangi birisi bir ALF üyesidir.

ALF aktivisti Dr. Steve Best, ALF’in kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği önemli eylemleri ve başarılarını şöyle anlatıyor:

“Genel olarak ALF eylemleri binlerce operasyona zarar verdi. Birçok iş yerini kapattı. Birçok diğerini de saldırı korkusuyla daha ileri aşamaya geçmeden durdurdu.”

İlk ALF eylemleri; Howard Ün., Bethesta Naval Araştırma Enst, California  Üniversitesinin değişik dalları, Oregon Üniversitesi, Pennsylvania  Üni., Texas Tech Üni., City of Hope, SEMA laboratuvarları, Beltsville Tarımsal Araştırma Merkezi ve benzeri yerlerdeki deney laboratuvarlarından kedi, köpek, tavşan, kobay fareleri, domuz gibi hayvanları ve primatları kurtardı.

Unnecessary Fuss –Gereksiz Telaş”

En önemli akınlardan biri 1984 yılı Mayıs ayında gerçekleşti, ALF Pennsylvania Üniversitesi kafa yaralanmaları laboratuvarına girdi, burada primatlar metal başlıklarla pnömatik bir araca bağlanmış bir şekilde bekletiliyorlardı, amaç insanlarda kafa yaralanmalarını araştırmaktı. ALF buraya 60 bin dolarlık zarar verdi ve daha önemlisi araştırmacıların maymunların acısını hiçe sayan zalimlik dolu sadist hareketlerinin belgelendiği 60 saatlik bantları da çaldılar. Kurtarma “Unnecessary Fuss –Gereksiz Telaş” adındaki şok edici filmin çekilmesini sağladı, bu filmden sonra laboratuvar kapatıldı. PETA’nın halkla ilişkiler yardımıyla hayvanların esareti ve işkenceye uğratılmasına yönelik bir farkındalık sağlandı.

Aynı şekilde 1985 yılı Ocak ayında Los Angeles’ta, City of Hope Ulusal Tıp Merkezi’ndeki kurtarma eylemleri de ilerici bilim ve “insancıl araştırma”maskesi ardında yatan korkunç cehennem çukurlarını ifşa etti. ALF kurtarmaları ve ardından PETA aracılığıyla gelen medya ilgisi ve haber konferansları insanları köpeklerin ve diğer hayvanların maruz bırakıldığı özensiz ameliyatlar, yetersiz oranda ya da hiç bulunmayan ameliyat sonrası bakımı yüzünden acı çekmek zorunda kaldığı durumlar ya da kafeslerinde kanları akarak ölmeleri , kendi  dışkılarında boğularak öldükleri durumlar hakkında bilgilendirdi.

ALF California Üniversitesi Riverside laboratuvarına baskın düzenledi

Gazeteler halkın öfkesini yansıtan mektuplarla doldu taştı, hükümetin yaptığı soruşturmalar sonunda Hayvan Refahı Kanunu’nu ihlal eden bir çok örnekle karşılaşıldı. Ulusal Sağlık Enstitüleri federal araştırma fonlarına ayırdığı 1 milyon dolardan fazla bir meblağı askıya aldı, deneyler durduruldu. Üç ay sonra ALF California Üniversitesi Riverside laboratuvarına baskın düzenledi, burada Britches adında 3 haftalık bir makak maymunu kurtarıldı. Britches annesinden alınmış, göz kapakları dikilmiş bir şekilde bir tel kafese tıkılmıştı. PETA bu uç noktalardaki istismar hakkında hükümet organlarına resmi şikayet dilekçeleri doldurdu, kendi üyelerinden Kongre’deki vekillerine yazılar yazmasını istedi, ayrıca etkileyici bir video da hazırlandı.

Kurtarmanın öncesi ve sonrasına dair resimler şaşırtıcıydı ve eylemin haklılığı da alenen ortadaydı. Bir kez daha, halk “bilim”in kapalı kapıları arkasında meydana gelen dehşet verici olayları öğrenmişti, Riverside da artık kara lekeyi hak etmiş oluyordu.

ALF’in Britches’ın kurtardığı geceden sonra 17 araştırma projesinden 8’i tamamen durduruldu.

ALF sadece masum hayvanları kurtarmakla kalmıyordu, bilim maskesi altında yaşanan sadizmi de ifşa ediyordu, halkı da kurumsallaşmış hayvan istismarı hakkında eğitiyor, halkı dirikesim gibi çok nadiren tartışılan konularda fikir yürütmesi için bilgilendiriyordu. Birçok durumda da refahçı reformların hayata geçirilmesini sağlıyor ya da bazı operasyonların tamamen kapatılmasına sebep oluyordu.

İlk baskınlar kurtarma eylemleriydi ama zamanla esas mesele kundaklamaya, mal ve  mülke zarar verilmesine doğru kaydı. En yıkıcı etkiye sahip eylemlerden biri 1987 yılında yapıldı. Davis’teki California Üniversitesi’ne ait 20 araç ve hayvan teşhis bilimi laboratuvarı ateşe verildi, 5.1 milyon dolarlık zarar verildi. 1992 yılı Şubat ayında Rod Coronado ve diğer ALF üyeleri Michigan Eyalet Üniversitesi’ndeki mink araştırma laboratuvarını ateşe verdiler. 100,000 dolarlık zarara sebep oldular, kürk çiftliklerinde mink yetiştirmek için elde edilmiş 32 yıllık verinin yok olmasını sağladılar.1989 yılı Nisan ayında Tucson’daki Arizona Üniversitesi’ne yapılan saldırıda eylemciler 1,200 hayvanı kurtardı, üniversiteye 700,000 dolarlık zarar verildi.

1997 yılı Mayıs ayında Oregon’daki Arritola Mink Çiftliği’nden 10,000 mink kurtarıldı. Bu, ABD’deki en büyük kurtarma eylemi oldu. Ekonomik anlamda en çok zararı ise Minnesota’daki Alaska Kürk Şirketi gördü, 1996 yılında yapılan eylemden sonra kürkler ve diğer eşyalar 2 milyon dolarlık  zarar görürken binaya da 250,000 dolardan fazla zarar verildi.

Lowa üniversitesinin cehennemi andıran laboratuvarlarından 400 hayvan kurtardı

Etkili sonuçlar alınan saldırı listesi uzatılabilir, en son da 2004 yılı (röportaj 2005 yılında yapıldı) Kasım ayında meydana gelen eylemi sayabiliriz, burada Iowa üniversitesinin cehennemi andıran laboratuvarlarından ve Bay Area’daki foie gras üreticilerine yönelik saldırılardan (2003) 400 hayvan kurtarıldı, bu eylemlerden sonra bu endüstrinin kötülüğüne yönelik ulusal tartışmalar yaşandı.

ALF Türkiye’de de çeşitli eylemlere imza attı. Keklik avcılarının kafeslerine girilerek keklikler kurtarıldı, av köpeklerini eğitmek için kullanılan bir tesisi basarak burada hapsedilen ve işkenceye maruz bırakılan tilkileri özgürleştirdi, kurban satan işletmelere ekonomik zararlar verildi, fast food mağazaları protesto edildi vb.

ALF dünya çapında eylemlerini halen sürdürüyor ve hayvanların özgürlüğü için mücadele etmeye devam ediyor. (Kaynak: Hayvan Özgürlüğü Çevirileri)

 

Kaynak: Fersude, Ajanimo, Anarkotube

Exit mobile version