Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte gündeme gelen sağlık emekçilerine yönelik şiddet artarak devam ediyor. Son bir hafta içinde Samsun ve İzmir’de yaşanan sağlık emekçilerine yönelik şiddet farklı bir aşamaya evrildiğini gözler önüne seriyor.

Bu hafta içinde Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçilerine yönelik iki saldırı yaşanmıştır: Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi ve Acil serviste…

İlk olayda Ege Üniversitesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi Haziran 2018 tarihinde gece 01.00 dolaylarında vefat eden hastanın yakınlarına bilgi vermek isteyen doktor, hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Görüşülen sağlık emekçileri hasta yakının sorumlu hekimi darp etmekle kalmayıp ardından yoğun bakımda çalışan hekim ve hemşirelere küfürler savurarak ölümle tehdit ettiğini dile getirmiştir. Yoğun bakım sorumlu hekimi hasta yakınlarından ilaç odasına kaçarak kurtulmaya çalışmış, hekim bu odada yarım saat rehin kalmıştır. Bu saldırı olayında ilginç bir detay hasta yakının zorla yoğun bakıma girip, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaya hekimin isteği dışında elektroşok (kardiyoversiyon) yaptırması olmuştur. İzmir Tabip Odası darp edilen hekim ve hemşireleri işyerlerinde ziyaret etmiş ve hukuki sürecin başlaması için girişimde bulunmuştur.

İkinci olayda da Ege Üniversitesi Acil Serviste bir intörn doctor hasta yakınları tarafından şiddete uğramıştır. İzmir Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) tarafından sağlık emekçileri, akademisyenler, asistan hekimler ve tıp öğrencilerinin katıldığı sağlık mekçilerine yönelik şiddete karşı bir basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada mevcut sağlık politikalarının hastayı hekime düşman ettiği, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ve böyle giderse bu şiddetin önü alınamaz boyutlara varacağı dile getirilmiştir.

Son hafta yaşanan sağlık emekçilerine yönelik tüm şiddet olaylarında olduğu gibi Ege Üniversitesi’nde de hastanede güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekmiştir. Sağlık emekçileri güvenlik görevlilerinin olay yerine geç gelmesi ve hasta yakınlarının yoğun bakıma girişlerinin engellenmemesi gibi güvenlik zafiyetlerinden yakınmıştır.

Hastane güvenliğinde ciddi zaafiyetler hastaları da etkilediği Suruç’ta iki yaralının hastane içinde öldürülmesi iddialarında da kendini göstermişti. TTB konu ile ilgili basın açıklması yapmıştı.

 

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…