Çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde harem selamlık eğitimin önü açıldı. İmam Hatip açılabilmesi için koşulan 5 bin nüfus şartı kaldırıldı. Bakanlık, konuyla ilgili haberimizi yalanladığı açıklamasında, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” diyerek okulların kız ve erkeklere özel ayrılabileceğini doğruladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim şartı kaldırıldı. Düz liseler, meslek liseleri ve teknik liselerdeki programları tek çatı altında toplayan çok programlı liselerde kız ve erkekler için ayrı eğitim yapılmasının önü açıldı. Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için aranan geleneksel/görsel sanatlar atölyesi ve musiki/müzik dersliği bulundurulması ile okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5 bin olması şartı da yönetmelikten çıkarıldı, “mescit bulunması” tek şart olarak yönetmelikte yerini aldı. Baz istasyonlarının okullara 100 metre uzaklıkta olmasını şart koşan düzenlemeden de vazgeçilerek inisiyatif Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve telekomünikasyon şirketlerine bırakıldı.

Önceki yönetmelikte yer alan, “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” maddesi yürürlükten kaldırıldı. Düzenlemeyle ortaöğretime geçiş sisteminde bu yıl kontenjanları büyük ölçüde artırılan çok programlı Anadolu liselerinde, “Kız” ve “Erkek” okulları olarak ayrı eğitim verilmesine olanak sağlandı.

Açmak kolay, kapatmak zor

Yönetmeliğe göre, Anadolu lisesi açılması için dokuzuncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda toplam 68 öğrenci, en az sekiz, en fazla 40 derslik bulunması gerekirken Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için öğrenci alt sınırı belirlenmedi. İmam hatip açılabilmesi için yalnızca sekiz derslik ve öğretim binası içinde ya da bahçesinde mescit bulundurulması şartı koşuldu. Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liselerinin açılmasına dönük herhangi bir değişiklik yapılmayarak önceki yönetmelikle getirilen koşulların yerine getirilmesi zorunluluğu sürdürüldü.

İmam hatip liselerinin açılmasını kolaylaştıran düzenlemeye imza atan MEB, bu okulların öğrenci azlığından kaynaklı kapatılmasını zorlaştıran düzenlemeden ise geri adım atmadı. İmam hatip mevcutlarının 40’ın altına düşmesi durumunda kapatılmasını öngören madde korunarak Anadolu, fen, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve spor liseleri de aynı maddenin kapsamına alındı.

Yönetmelikte, eğitimin yakıcı sorunlarından biri olan ve Aladağ’da cemaat yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren öğrencilerle yeniden Türkiye’nin gündemine giren köy okullarına ilişkin düzenleme de yer aldı. Köy okullarının açık kalmasına ilişkin son söz, okulun bağlı bulunduğu ilin valiliğine bırakıldı. Köy okullarının açık kalması için, “Öğrencilerin ve velilerin tamamının taşımalı eğitim istememesi ve ilkokul 1-4’üncü sınıflarda öğrenci sayısının en az sekiz olması” şartı getirildi. Tüm bu koşullar sağlansa bile son söz valilik ve MEB’e bırakıldı.

Öte yandan eğitim kurumlarının yakınında kurulacak baz istasyonlarına ilişkin şartların belirlendiği madde de değiştirildi. Baz istasyonlarının ve gerilim hatlarının okulların bahçe duvarından en az 100 metre uzaklıkta kurulmasını şart koşan maddede yapılan değişiklikle inisiyatif, şirketlere ve BTK’ye bırakıldı.

MEB: Gerekçe yargı kararı

MEB ise karma eğitime ilişkin maddenin yargı kararı gereği yürürlükten kaldırıldığını savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada karma eğitimin kaldırılmasına yönelik bir düzenleme ve çalışma yapılmadığı ifade edildi.

Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, MEB’in karma eğitimin kademeli olarak kaldırılması yaklaşımında ısrarcı olduğunu söyledi. Bakanlığın akademik okullar ile sanat ve spor okullarına dönük mesafeli tutumunu koruduğunu vurguladı.

***

harem-selamlik-okullar-509058-1.

MEB’DEN AÇIKLAMA: BAZI OKULLAR KIZ VEYA ERKEK ÖĞRENCİLERE AYRILABİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı, BirGün’ün gündeme getirdiği haberle ilgili açıklama yayımladı.

Bakanlık, konuyla ilgili haberimizi yalanladığı açıklamasında, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” diyerek okulların kız ve erkeklere özel ayrılabileceğini doğruladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“MEB’den bugün bazı medya organlarında “Karma eğitime darbe” başlığıyla servis edilen, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde karma eğitimin sonlandırıldığına dair haberlerle ilgili yapılan açıklamada, ““Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir. “Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır.” maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır. 24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için “Karma Eğitim” ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir

“Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir.”

Kaynak: Birgün

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…