Özgür Denizli

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ‘Sağlık Kurultayı’ düzenliyor

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ‘Sağlık Kurultayı’ düzenliyor. Kurultay’ın başlığı: “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var”.

8-9 Aralıkta İstanbul’da yapılacak etkinlikte sağlık tartışmasını nasıl yürütmeliyiz? Bizi sağlıksız kılan ne(ler)? Kapitalist kentler sağlığımızı nasıl tehdit ediyor? Bizim kentlerimizi hangi ilkelerle inşa etmeliyiz? sorularına birlikte yanıtlar üretmek hedefleniyor. Bu ilk HDK-Sağlık Kurultay’ında sağlık hizmetleri ele alınmayacak.

HDK-Sağlık Kurultay’ında birlikte üretmek önemseniyor. Anahtar sunumlar sonrası ‘sözümüz var’ adı ile katılımcılara söz verilecek, programda bu bölüme geniş zaman zaman ayrılmış. Katılımcılara bu konuda aşağıdaki davet çıkartılmış:

“SÖZÜMÜZ VAR”

HDK Sağlık Meclisi olarak, 8-9 Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul’da “Kapitalizmin Kentlerine Alternatifimiz Var” temalı bir Kurultay düzenliyoruz. Kurultayımızın programında da göreceğiniz gibi, sağlık hizmetleri bölümü yer almıyor. Bunun için 26-27 Ocak 2019 tarihleri arasında “Kapitalizm, Yerel Yönetimler ve Sağlık“ konulu ikinci bir Kurultayı planladığımızı şimdiden sizlere duyurmak isteriz. Kurultaylarımız, sağlık alanıyla ilgilenen herkesin katılımına açık olacaktır.

Kurultay’da ürettiklerinizi paylaşmak, tartışmak ve her katılımcının aktif katılımıyla da daha da zenginleştirmek istiyoruz. Kurultay Programı’nın anahtar sunumların ardından, en geniş süreyi verdiğimiz ‘’Sözümüz Var’’ isimli bölüme ayırdık. “Sözümüz Var” bölümü, “Kapitalizm, Kent ve Sağlık’’ ilişkisini bilimsel olarak irdeleyen herkesin katılımına açık bir sunum biçimidir. Bu bölümde, ’Kapitalizm, Kent ve Sağlık’’ ilişkisiyle ilgili sunumlarınız sözel ve poster bildiriler olabileceği gibi fotoğraf, resim, heykel, tasarım, seramik, kısa belgesel, kısa film, ses kaydı, pandomim ve kısa gösteriler de olabilir. Sunum için her katılımcıya azami 15 dakika zaman ayrılacaktır. Sunumlarda kullanılacağınız alt temaları aşağıda açık olarak sıraladık.

Kurultayda ‘’Sözümüz Var’’ bölümlerini planlamak ve daha etkin kılmak için katılımcıların başvurularını en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar saglikkurultayi2018@gmail.com adresine yapmalarını bekliyoruz. Başvuruda aşağıda sıraladığımız özelliklere yer vermenizi istiyoruz.
• Kurultay’a başvuruda sunumlarının başlığı, ardından, katılımcıların adı soyadı yer almalıdır. Ad ve soyad, kolektif, anonim ya da topluluk (platform, inisiyatif, dernek, meclis, girişim, hareket vb) olarak katılacaklar kendilerini nasıl ifade ediyorsa bunu yazmaları yeterlidir. Yanı sıra, meslek ve/veya akademik unvanlarını da isterlerse belirtebilirler.
• Sunumu yapanların ad ve soyadlarından sonra, iletişim adresi (kurumu, işyeri, yerleşim yeri, topluluk, e posta adresi vb. bulunduğu yer) yer almalıdır.
• ‘’Sözümüz Var’’ bölümü için Posterler ise renkli ya da siyah beyaz olarak en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
• Sunum için Kurultay mekanında bulunması yapılması gereken hazırlıklar varsa, katılımcıların başvuru sırasında belirtmesinde yarar vardır.
• Kurultay düzenleme kurulu tarafından katılımcıların sunumlarının hangi gün ve saatte olacağı ile ilgili geri bildirim, 4 Aralık 2018 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

“Kapitalizm, Kent ve Sağlık” temasının alt temaları;
• Sağlık tanımı ve kavramı
• Toplumsal sağlık
• Sağlıklı toplum
• Sağlık-sağlıklılık
• Sağlıklı olmak için ne gerekir?
• Bizi hangi faktörler sağlıksız kılar?
• Kapitalizmin kentleri
• Kent ve sağlık ilişkisi
• Kenti sağlıksız kılanlar
• Kentlere eleştirimiz var
• Kentsel dönüşüm
• Mekan politikaları
• Kentin sağlığı zihniyette başlar
• Sağlıklı kentlerin inşası
• Bizim kentlerimiz

HDK-Sağlık Kurultayı-2: Yerel Yönetimler ve Sağlık Hizmetleri

HDK-Sağlık Kurultayı’nın ikincisi 26-27 Ocak 2019 tarihinde yine İstanbul’da düzenlenecek. İkinci kurultay’da yerel yönetimler ve sağlık hizmetleri masaya yatırılacak.

 

 

Exit mobile version