Halkın sağlığı taşeron sistemine kurban ediliyor

Sağlıkta taşeron sistemini getiren aile hekimleri sözleşmesi, sağlık çalışanlarını ve halk sağlığını nasıl etkileyecek?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi ve Aile Hekimleri Kolu Başkanı Filiz Ünal, torba yasayla geçirilen aile hekimleri sözleşmesini, sağlıkta taşeron sitemi olarak niteleyerek, halkın sağlığıyla oynandığını söyledi. Ünal, kadrolu hemşirenin aldığı üç beş kuruş paraya göz diken sistemin hekimlerin maaşlarına da göz dikeceğini belirtti.

Ünal, bakanlığın aile hekimlerine para vererek her şeyi çözmelerini istediğine dikkat çekerek “’Onlar bir yeri kiralasın, içini dayasın, döşesin, hastayı da kendileri bulsunlar’ dendi. Bu hataydı ve yürümeyince 8 yıl sonra aile hekimliğinde yorulmalar yaşandı. Sağlık ocağının bütün girdilerini çıktılarını hesaplamaktan kaynaklanan yorgunluklar ve bunun üzerine bakanlığın tüm bunları göz ardı eden angarya çalışma, nöbet ve esnek mesaileri durumu karmakarışık hale getirdi” dedi.

HİZMET AYNI ÜCRET FARKLI

Aile sağlık merkezlerinde kadrolu ve taşeron çalışanlarla birlikte iş barışının bozulduğunu dile getiren Ünal, “Kadrolu çalışan hemşireyle, taşeron olarak çalıştırdığımız hemşire arasında eğitim farkı olmamasına rağmen maaş farkı var. Taşeron hemşire asgari ücret alırken, kadrolu hemşire 3 bin 600 civarında maaş alıyor” dedi. Asıl hedefin hekimleri işveren yaparken kadrolu çalışan hemşirelerin taşeronlaştırılması olduğunu, güvencesiz ve taşeron çalışan sağlık çalışanlarının sık sık iş değiştireceğine değinen Ünal, “Sonuç kötü yapılmış aşılar, emzirme eğitimi verilmemiş anneler, emmeyen çocuklardır. Bunların tümünü üst üste koyduğunuz zaman anne ölüm ve bebek ölüm hızları artar. Bu toplumun sağlığının kökten yok edilmesi demektir” diye konuştu.

‘KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ YOK OLUR’

Bu sistemin çok para kazandıracağını ancak halk sağlığını tehlikeye atacağını ifade eden Ünal, “Koruyucu sağlık hizmetini asıl alması gereken bireyler zor durumda olan eşitsiz, incinebilir gruplardır. Böyle yaparsanız incinebilir grupları tamamen koruyucu sağlık hizmetlerinin dışına itmiş olursunuz. Bizim en çok önemsediğimiz şey, kamu personellerinin kamu binalarında hizmet vermesidir. Siz oradan buradan kiralanmış derme çatma, bir süre sonra yeri değişecek hekimi, hemşiresi değişecek merkezler kurarsanız o bölgeye koruyucu sağlık hizmeti getiremezsiniz” dedi. Bu sistem çalışmadığı için hekimlerin de korunamadığını ifade eden Ünal, “Halk sağlığı böyle bozulur. Şu anda Sağlık Bakanlığı ne bu basamakları kurmak için çaba harcıyor ne de hukuki sorumluluk alıyor ve bütün sorumluluğu aile hekimlerinin üzerine yıkıyor. Halkın sağlığını göz ardı eden bakanlık bunun faturasını çok kötü öder” dedi.

‘TAŞERONLAŞTIRMAYA İZİN VERMEMELİYİZ’

Bazı küçük mezra ve köylerde yeterince nüfus olmadığını, buralarda bakanlığın ASM’leri kapatma ya da taşımalı sağlık hizmeti sunma yolunu denediğini belirten Ünal “Bazı yerlere ise bir hekim bir hemşire ve temizlik görevlisi verildi. Birer kişiye indirgenen bu hizmet insanları da bunalttı. Hekim izne gidecek olursa yerine birini bulmak zorunda ve izne çıkan hekimin de maaşı kesiliyor. Yıllardır birçok arkadaşımız hakları olan ücretli yıllık izinlerini kullanamadı. Bu taşeronlaştırmaya karşı tüm emekçilerin birlikte set kurması gerekiyor” diye konuştu. Sözleşmede ‘Aile hekimi verilen her görevi yapar’ maddesi olduğuna dikkat çeken Ünal “Aile hekimi verilen her görevi yapmaz, aile hekimi koruyucu sağlık hizmetleri verir. Görevi sadece budur” dedi.

Yeni düzenleme ile “Aile hekimleri ferden ya da müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir” denilerek, aile hekimlerine yeni bir sorumluluk yükleniyor. TTB daha önce yaptığı açıklamada bu düzenlemenin aile hekimliğinin kamusal alanın dışına itilmesine ve aile hekimlerinin kamu çalışanı olarak değil, kâr eden özel sağlık işletmecisi olarak tanımlanmasına yol açacağına dikkat çekmişti.

Kaynak: Evrensel-Burcu YILDIRIM

İlginizi çekebilir