Başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yaşanan krizden kaynaklı kadın mücadelesinin görünürlüğünün düştüğünü söyleyen Mersin Kadın Emeği Kolektifi üyesi Özge Göncü, ikitdarın kadını yok sayan politikalarına karşı eğitimlerle onlara toplumsal yaşamdaki haklarını öğrettiklerini belirtti.

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) tarafından 22 yıldır devam eden eğitim programı Mersin’de ikinci kez yerel kadın örgütlenmeleri tarafından verilecek. “Haklarınızı öğrenin haksızlığa uğramayın” sloganı ile yola çıkan eğitim programında kadınlar, toplumsal yaşamda haklarını öğrenerek haksızlıklara karşı örgütlenecek. Mersin yerelinde bulunan Kadın Emeği Kolektifi üyesi ve Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) eğitimcisi Özge Göncü, geçen yıl yaptıkları çalışmalarına bu yıl da devam edeceklerini dile getirerek, kadını yok sayan gerici politikalara karşı kadınları eğiterek kadın mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. Yaptıkları eğitim programları ile kadınların kendi kimlik ve bedenleri üzerindeki hakları öğrenmeye ve yeni haklarının kazanımları doğrultusunda da mücadele etmelerine zemin hazırladıklarını belirten Göncü, geçen yıl 20 kadını eğitimlerle örgütlediklerini dile getirdi. Bu yıl da 25 kadını örgütlemeyi hedeflediklerini ifade eden Göncü, eğitim için 1 Eylül’e kadar başvuru sürelerinin olduğunu ve bu eğitim programının 16 hafta süreceğini, yine verecekleri eğitimlerin içeriğinin ise kadının anayasal, medeni, ekonomik haklarının yanı sıra kadına şiddetle mücadele, iletişim, cinsellik ve de siyaset gibi konuların da yer alacağını aktardı.

Temel haklar tehdit altında Kadın mücadelesinde eğitimin önemine dikkat çeken Göncü, son dönemlerde Türkiye’deki başta ekonomi olmak üzere birçok konuda krizin yaşandığını bunlardan kaynaklı kadın mücadelesinin gündemden düştüğünü ifade etti. Yine iktidarın kadın mücadelesine dönük politikalarını değerlendiren Göncü, “Türkiye’de kadın hareketleri, dünyadaki en dinamik hareketlerden oldu. Mücadeleleriyle yerelde kadınlar çok ciddi kazanımlar elde etti.

Son dönemdeki tek adam diktatörlüğünün geliştiği ve demokratik alanın çok fazla daraldığı, ayrımcılık politikaların kanıksandığı bir ortamda kadınların en temel hakları bile artık tehdit altında. Bu politikaların en önemli örneği ise var olan Kadın Bakanlığı’nın ortadan kaldırılıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlanmasıydı. Biz bu durumu eleştirmişken son olarak o da ortadan kaldırılıp Çalışma Bakanlığı’na bağlandı. Dolayısıyla bu meseleyi sorun olarak görmektense kadınların yaşadığı sistemli şiddeti sorun olarak görmeyen bunu da Çalışma Bakanlığı kapsamında yürütebileceğini düşünen bir siyasi akıl ile karşı karşıyayız. Biz kadınların mücadele ettiği yerlerden biri de bu. Yine kadınların hukuki anlamda kazandığı yerler tek tek budanıyor” dedi. Göncü, “Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 152 kadın örgütü bir deklarasyon yayınladı. Bu deklarasyonda kazandığımız haklarımızdan eşitlikçi ve özgürlükçü taleplerimizden asla geri adım atmayacağız.

Bütün siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından birlikte hareket edip mücadelelerimizi ortaklaşmaya çağırıyoruz denilmişti. Bizim de yereldeki mücadelelerimizden biri de işte bu eğitimler oldu. Bizler bedenimiz ve kimliğimiz üzerinden kurulmak istenen tahakküme karşı mücadele edeceğiz. Eğitimlerle kadınları örgütleyeceğiz. KİHEP çalışmaları kadının örgütlenmesi açısından kapsamlı bir çalışma diyebilirim” dedi.

İktidar yok sayıyor

Kadın mücadelesinin iktidar tarafından artık yok sayılmakta olduğunu, gittikçe de kadın kazanımlarının hedef haline geldiğini hatırlatan Göncü, “Kadın kazanımlarında önemli bir yere sahip olan ve 2012’de kadınların kazandığı yine kadınlar için çok önemli bir yasa olan 6284 yasası bugün iktidar tarafından kaldırılmaya ya da esnetilmeye çalışılıyor. Halbuki bu yasa kadının korunmasını sağlayan, şiddet görmesinin önüne geçen bir yasa. Yine İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmaması. Tüm bunlar kadının mücadelesinin hukuki anlamda daraltılmasını hedefliyorlar. Böyle bir dönemde kadınlar olarak mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Yeni Yaşam

  • Hakkımızda
  • Künye

 

Başka Bir Denizli… Başka Bir Ülke… Başka Bir Dünya… MÜMKÜN…