Özgür Denizli

Göç İdaresi: İnsan ticaretinin yüzde 70’i cinsel istismar amacıyla gerçekleşiyor

Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çağın modern köleliği olarak adlandırılan insan ticaretinin son yıllarda dünya kamuoyunda kişilerin temel hak ve özgürlüklerine karşı işlenmiş en ağır suç türlerinden biri olarak gösterildiğini belirten Ayaz, insan ticareti suçunun dünya genelinde giderek arttığını ve karma göç hareketlerinin de etkisiyle 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Ayaz, insan ticaretinin, başta kişilerin zorla çalıştırılması, hizmet ettirilmesi, cinsel amaçlarla istismar edilmesi, özgürlükleri kısıtlanarak esaret ve benzeri uygulamalara maruz kalması, organ ve dokularından istifade edilmesi olmak üzere içinde bulunulan teknoloji çağının da etkisiyle daha farklı formlarda temel hak ve özgürlüklerine karşı ciddi tehdit oluşturan bir suç türü olarak karşılarına çıktığını dile getirdi.

21. yüzyıl öncesinde insan ticaretinin, sıklıkla kölelik, sonrasında zorla çalıştırma ve kadınların cinsel istismarı olgularıyla ilişkilendirildiğinin görüldüğünü vurgulayan Abdullah Ayaz, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2017’de yayımlanan “Modern Kölelik Üzerine Küresel Tahminler” isimli raporda, dünya genelinde 40,3 milyon muhtemel insan ticareti mağdurunun olduğunun belirtildiğini anlattı.

Aynı raporda 40,3 milyon muhtemel mağdurun yüzde 71’ini kadınların oluşturduğunu ve her 4 mağdurdan birinin çocuk olduğunun ifade edildiğini aktaran Ayaz, şöyle devam etti:

“Yine Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yapmış olduğu çalışmalarda dünyada insan ticareti fiillerinden yıllık 150 milyar ABD Doları tutarında yasa dışı kazanç elde edildiği belirtilmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan ‘İnsan Ticareti Raporu’nda 2017’de dünya genelinde yaklaşık 100 bin kişinin insan ticareti mağduru olarak tanımlandığı belirtilmiştir. Bahse konu rakamlar incelendiğinde, dünya genelinde mağdur tanımlama ve destek hizmetlerine yönlendirme konusunda ciddi bir eksiklik olduğu göze çarpmaktadır.”

‘İNSAN TİCARETİ SUÇU DAHA ÇOK CİNSEL İSTİSMAR MAKSATLI İŞLENİYOR’

Türkiye’deki insan ticaretinin genel profili hakkında da bilgi veren Abdullah Ayaz, şunları söyledi:

“Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de insan ticareti suçu daha çok cinsel istismar maksatlı işlenmektedir. Son yıllarda insan ticareti suçunun özellikle zorla çalıştırma şeklinde işlenişinde bir artış var ama Türkiye’de tanımlanan mağdurların yaklaşık yüzde 70’ini cinsel istismar mağdurları oluşturuyor. Son dönemde komşu bölgelerde meydana gelen iç karışıklıklar ile siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle Türkiye’ye yoğun bir göç akını gerçekleşmiştir. Göç akınıyla Türkiye’deki mağdur profili ve suçun görülme şekilleri değişmiştir. Suçun görülme şekilleri bakımından zorla çalıştırma ve zorla dilendirme yöntemlerinde artış meydana geldi. Bu çocuk mağdur sayısında artışı da beraberinde getirdi.”

Kaynak: AA

Exit mobile version