G20 ülkeleri frene basmalı: Yüzyılın sonuna kadar dünyanın sıcaklığı 2,4°C artacak

World Resources Institute (WRI) ve Climate Analytics, G20 ülkelerinin küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefini ulaşılabilir kılmak ciddi adımlar atılması gerektiğini gözler önüne serdi.

Dünyada küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75’ine G20 ülkeleri neden oluyor. Eğer gereken adımlar atılmazsa da yüzyılın sonunda dünyanın sıcaklığı 2,4 °C artmış olacak.

Fotoğraf: Reuters

Paris Anlaşması uyarınca, taraflar küresel sıcaklık artışını 2°C’nin çok altında sınırlamayı ve ısınmayı 1,5°C ile sınırlama çabalarını sürdürmeyi kabul etti. Ulusal iklim hedefleri ve politikalarının güçlendirilmesinde bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa da, mevcut emisyonları azaltmak için ulusal düzeyde, Paris Anlaşması’nın sıcaklık hedefini karşılamak için hala yetersiz.

‘G20 iklim taahhütlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlama üzerindeki etkisi’ başlıklı rapora göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75’ine G20 ülkeleri neden oluyor. Bu ülkeler eğer 2030 yılı için 1,5°C hedefi ile uyumlu emisyon azaltım hedefleri belirler ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşırsa, yüzyılın sonundaki küresel sıcaklık artışı 1.7°C’ye kadar sınırlandırılabilir.

‘Küresel emisyonların büyük çoğunluğundan sorumlu’

Climate Analytics CEO’su Bill Hare araştırmayla ilgili şöyle dedi: “G20, küresel emisyonların büyük çoğunluğundan sorumludur ve bu rapor, ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için dünyanın en zengin uluslarının ortak eylemine ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor. Glasgow’da gerçekleşecek İklim Zirvesi öncesinde, G20 hükümetleri, 2030 yılına kadar küresel emisyonları yarıya indirmek için çok daha güçlü adımlar atmayı ve iklim finansmanı için masaya para koymayı taahhüt etmelidir.”

WRI İkim ve Ekonomi Başkan Yardımcısı Helen Mountford ise şunları söyledi: “G20 ülkelerinin eylemi veya eylemsizliği, iklim değişikliğinin en tehlikeli ve maliyetli etkilerinden kaçınıp kaçınamayacağımızı büyük ölçüde belirleyecek. Bu yüzden, Brezilya ve Meksika’nın beş yıl önce sunduklarından daha zayıf emisyon hedefleri ortaya koyması, dünyanın en büyük emisyonlarına sebep olan Çin’in ise 2060 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdüyle uyumlu bir 2030 emisyon azaltım hedefini henüz taahhüt etmemiş olması, fevkalade kötü. Isınmayı 1,5°C ile sınırlamak için tüm G20 ülkelerinin ağırlığını koyması ve COP26’dan önce iddialı iklim planları hazırlaması gerekiyor. Ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde iklim eylemini finanse etme sorumluluğu var.”

G20 ülkeleri açıklanmış ancak uygulamaya geçmemiş ek hedeflerini tam olarak yürürlüğe koyarsa, sıcaklık artışı 2,1°C ile sınırlandırılabilir. Bu önemli bir ilerleme demek ancak Paris Anlaşması’nın 1,5°C sıcaklık hedefini karşılamak için hala yeterli değil.

Mali destek gerekiyor

Raporda aradaki bu farkın nasıl daraltılabileceği değerlendirildi. Buna göre yalnızca bu büyük ekonomilerin, yani G20 ülkelerinin etkili adımlarıyla küresel sıcaklık artışı 2,4°C’den 1,7°C’ye düşürülebilecek.

Bu, G20 ülkelerinin 1,5°C hedefi ile uyumlu emisyon azaltım hedefleri ve net sıfır hedeflerinin, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamaya giden yolun dörtte üçünü karşılayabileceğini gösteriyor.

Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefine nihai olarak ulaşmak için, uluslararası havacılık ve denizcilikten kaynaklanan emisyonları dizginlemeye yönelik çabalarının yanı sıra G20 üyesi olmayan ülkelerde de iddialı eylemlere ihtiyaç var.

Gelişmekte olan ülkeleri iddialı adımlar atabilmesi için de gelişmiş ülkelerin projeleri finanse edecek mali destek vermesi gerekiyor.

Küresel sera gazlarının yüzde 33’ünden sorumlu Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye henüz güncellenmiş iklim hedeflerini sunmadı.

Avustralya ve Endonezya, 2015 yılında sundukları sera gazı emisyon azaltım hedeflerinin aynısı olacak şekilde güncellenmiş iklim hedefleri sundu.

Daha da kötüsü, Brezilya ve Meksika, önceki hedeflerine kıyasla daha yüksek emisyonlara izin verecek planlar sundu. Rusya, mevcut durum senaryosundan daha yüksek emisyonlara izin verecek bir hedef sundu.

Kaynak: DİKEN

İlginizi çekebilir